Sériové číslo chladničky LG je jedinečný identifikátor přidělený výrobcem. Obvykle se skládá z písmen a číslic a obsahuje konkrétní informace o spotřebiči. Sériové číslo LG obsahuje informace, jako je místo výroby, výrobní linka, datum výroby (rok a měsíc) a jedinečný identifikátor spotřebiče. Sériové číslo je důležité pro různé účely:

 • Záruka a servis: Pomáhá ověřit stav záruky a nárok na opravu nebo výměnu podle záručních podmínek. Na lednici se sice vztahuje standardní záruka, ale na některé jednotky, například na kompresor, se může vztahovat další záruka.
 • Registrace produktu: Sériové číslo se používá k registraci vaší chladničky na webových stránkách LG; registrace vaší chladničky vám v budoucnu usnadní získání servisních rad, protože sériové číslo lze použít k poskytnutí informací o vaší chladničce.
 • Informace o stažení: V případě stažení produktu se sériové číslo používá k identifikaci dotčených jednotek. Nevzpomínám si však na takový případ, že by LG stáhlo várku ledniček.
 • Datum výroby a místo výroby: Sériové číslo obsahuje informaci o datu výroby a kód továrny, kde byla chladnička vyrobena.
 • Řešení hromadných žalob: Někdy existují hromadné žaloby pro konkrétní modely chladniček; pokud je dosaženo dohody o narovnání, sériové číslo je identifikátor, který určuje, zda vlastník chladničky může obdržet náhradu.

Vyhledání sériového čísla lednice LG

Nalezení sériového čísla chladničky LG není složitý proces, který je podrobně popsán v článku „ Jak najít číslo modelu lednice LG a sériové číslo “. Pojďme si stručně popsat hlavní body:

Sériové číslo chladničky LG je obvykle uvnitř oddílu chladničky, nikoli oddílu mrazničky. Konkrétně se nachází na samolepce připevněné na boční stěně chladničky, blíže ke dveřím. Umístění této nálepky může záviset na regionu: v USA a Kanadě je obvykle na levé stěně, zatímco v Evropě je obvykle na pravé stěně. Bez ohledu na umístění se často nachází v horní části boční stěny.
U některých modelů může být na vnější boční stěně také duplicitní štítek se sériovým číslem. Jedná se o procesní nálepku, která se používá ke čtení informací na montážní lince.

Jakmile najdete informační list, měli byste najít sériové číslo, které se nachází pod čárovým kódem. Sériové číslo může být označeno odlišně: „ SER.No“, „S/N“, „S/No“ nebo „Serial/N, “ v závislosti na regionálních tradicích země, pro kterou byla chladnička vyrobena. Doporučuje se zapsat si sériové číslo pro budoucí použití.

Pokud sériové číslo není snadno viditelné, existuje několik praktických řešení : Použijte aplikaci čtečky čárových kódů pro chytré telefony. Tyto aplikace mohou naskenovat čárový kód a zobrazit sériové číslo.
Případně můžete sériové číslo vyfotografovat na svém telefonu a přiblížit jej, abyste jej mohli lépe přečíst.
Tyto metody vám umožní přesně a efektivně zjistit sériové číslo vaší chladničky LG.

informační list LG lednice

Dekódování sériového čísla lednice LG.

Pochopení sériového čísla chladničky LG je velmi důležité zejména pro běžné uživatele, kteří se zajímají o detaily, jako je datum výroby. Tyto informace jsou důležité při nákupu použité chladničky. Prodejce může například tvrdit, že chladnička byla koupena v roce 2016, ale mohla být vyrobena v roce 2012. Znalost skutečného stáří je zásadní, protože lednice starší deseti let může způsobit problémy s hledáním dílů a oprav.

Struktura sériového čísla lednice LG

Sériové číslo chladničky LG se skládá ze tří hlavních součástí:

 1. Datum výroby: Zakódováno ve výrobním čísle a je nezbytné pro zjištění skutečného stáří chladničky.
 2. Kód výrobce: Identifikuje továrnu, kde byla chladnička vyrobena, a číslo montážní linky.
 3. Číslo chladničky: Toto je jednoduše číslo, pod kterým byla chladnička smontována na montážní lince.

Tato data poskytují informace o tom, kdy, v jaké továrně a na jaké výrobní lince byla chladnička vyrobena. Toto komplexní kódování umožňuje výrobci sledovat kvalitu výroby a kontrolovat kvalitu dílů v budoucnu.

Obecné informace o datu výroby lednice LG

LG používá desetiletý cyklus k přiřazení data výroby do sériového čísla. Nepřímo to znamená, že produkty LG se vyrábí maximálně 10 let. Chcete-li přesně určit datum výroby vaší chladničky, potřebujete znát modelové i sériové číslo. Kombinací těchto informací můžete přesně určit rok a měsíc výroby. Pokud například sériové číslo chladničky udává datum výroby 2010 nebo 2020 a vy víte, že se model vyrábí od roku 2008, můžete dojít k závěru, že rok výroby je 2010.

Příklad dekódování sériového čísla chladničky LG

dekódování sériového čísla LG Fridge

Jako příklad se podívejme na skutečné sériové číslo 410KRSB08294, převzaté z informačního listu chladničky.

 • 410 – znamená datum výroby vaší chladničky.
  • 4 – znamená rok výroby
   • 0 – 1990, 2000, 2010, 2020
   • 1 – 1991, 2001, 2011, 2021
   • 2 – 1992, 2002, 2012, 2022
   • 3 – 1993, 2003, 2013, 2023
   • 4 – 1994, 2004, 2014, 2024
   • 5 – 1995, 2005, 2015, 2025
   • 6 – 1996, 2006, 2016, 2026
   • 7 – 1997, 2007, 2017, 2027
   • 8 – 1998, 2008, 2018, 2028
   • 9 – 1999, 2009, 2019, 2029
 • 10 – měsíc výroby chladniček
  • 01 – leden
  • 02 – únor
  • 03 – březen
  • 04 – duben
  • 05 – květen
  • 06 – červen
  • 07 – červenec
  • 08 – srpen
  • 09 – září
  • 10 – říjen
  • 11 – listopad
  • 12 – prosinec

Z našeho příkladu vyplývá, že chladnička byla vyrobena v říjnu 2014, protože model chladničky LG LFXC24726S se začal vyrábět v roce 2011.

 • KR – kód výrobního závodu, kde byla chladnička smontována
  • KW – Korea
  • PW – Polsko
  • RA – Rusko
  • RV – Rusko
  • PN – Čína
  • MR – Mexiko
 • B08294 – informace o sériovém čísle chladničky
  • B0 – číslo výrobní linky, kde byla chladnička smontována
  • 8294 – číslo lednice.

Můžete tak zjistit, jak stará je vaše chladnička LG. A když budete znát stáří své chladničky, budete se moci orientovat v účelnosti opravy v případě poruchy. Ano a měli byste vědět, že životnost chladničky LG je až 20 let, za podmínky včasné výměny opotřebovaných dílů. V průměru mohou chladničky sloužit přibližně 12-13 let. To vše je spíše podmíněné, protože záleží na intenzitě používání chladničky, čím častěji otevíráte dveře nebo vkládáte produkty, tím déle by měl kompresor pracovat, opotřebení se samozřejmě zvyšuje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here