V tomto článku vysvětlím, proč můžete mít problémy s dálkovým ovladačem Magic (Smart), který je nyní dodáván prakticky se všemi televizory LG. Smart remote je dálkové ovládání, které ovládá váš televizor přes Bluetooth; můžete rychle určit, jaké dálkové ovládání máte, pokud má střed dálkového ovladače kolečko jako počítačová myš, a sami to víte, pokud takové dálkové ovládání používáte. A nejčastější problémy s takovými dálkovými ovladači jsou následující: Použili jste dálkový ovladač, což bylo v pořádku, ale zapnuli jste televizi a je to; televizor nereaguje na dálkové ovládání; můžete jej pouze zapnout nebo vypnout. Mačkáte tlačítka a červená LED bliká, ale nic se neděje. Zde je uvedeno, v čem by mohl být problém a jak jej opravit. Podívejme se také na možné problémy s univerzálním dálkovým ovladačem LG.

Jak funguje dálkový ovladač Magic

Magic Remote využívá technologii Bluetooth, takže pro efektivní fungování musí být spárován s vaším televizorem LG. Toto párování je nutné, protože všechna zařízení Bluetooth jsou spárována, aby spolu fungovala. Když si koupíte nový televizor, ovladač Magic Remote je obvykle součástí balení. Počáteční nastavení zahrnuje jednoduchý proces: zapnutí televizoru a stisknutí tlačítka OK (umístěného na středním kolečku dálkového ovladače). Vzhledem k tomu, že dálkový ovladač není přednastaven, tato akce spustí automatické spárování s televizorem, takže jej lze ovládat pouze s tímto konkrétním televizorem.

Důležitým aspektem je funkčnost modulu Bluetooth televizoru ve vypnutém stavu. Pokud je televizor vypnutý, modul Bluetooth televizoru je neaktivní. Magic Remote proto používá k zapnutí nebo vypnutí televizoru infračervené signály. Pro spuštění tohoto procesu musí uživatel namířit dálkové ovládání na televizor a stisknout tlačítko napájení. Po aktivaci se operační systém televizoru spustí a zapne modul Bluetooth. Televizor automaticky rozpozná dálkový ovladač Magic a znovu se k němu připojí, čímž obnoví připojení Bluetooth. Ovládání TV z dálkového ovladače se pak kompletně přepne na Bluetooth komunikaci.

Problémy s dálkovým ovladačem LG Magic

Dálkové ovládání Magic je poměrně složité zařízení sestávající ze tří hlavních prvků:

 1. Infračervený modul (ovládá televizor pomocí infračervených signálů)
 2. Bluetooth modul (přenáší signály pro ovládání TV, hlasové ovládání)
 3. Gyroskop (orientace dálkového ovladače v prostoru pro pohyb ukazatele na obrazovce).

Všechny tyto prvky spolupracují, aby dálkové ovládání fungovalo. S dálkovým ovládáním může nastat mnoho situací a problémů, zde jsou však ty nejběžnější.

 1. Dálkové ovládání nefunguje: Na dálkovém ovladači Magic se při stisknutí libovolného tlačítka rozsvítí tlačítko napájení, což znamená, že dálkový ovladač reaguje na příkaz. Pokud se tlačítko napájení nerozsvítí, když stisknete jakékoli tlačítko, dálkové ovládání nefunguje.
 2. Dálkové ovládání pouze zapíná a vypíná televizor: To znamená, že funguje pouze infračervený modul v dálkovém ovladači a Bluetooth nefunguje. V takovém případě musíte televizor vypnout vytažením zástrčky ze zásuvky na 1-2 minuty. To je nezbytné, aby televizor resetoval mezipaměť RAM.
 3. Indikátor napájení na dálkovém ovladači trvale svítí: Pokud tlačítko napájení na dálkovém ovladači trvale svítí, dálkový ovladač vysílá signál do televizoru, jedno nebo více tlačítek je trvale stisknuto. Zkontrolujte, zda jsou všechna tlačítka vodorovně; jeden z nich mohl být stlačen. Do dálkového ovladače se mohla dostat voda nebo jiná kapalina. Pokud najdete stisknuté tlačítko, opravte ho. Pokud dálkový ovladač spadl nebo se do něj dostala voda, musíte jej opravit.
 4. Magic dálkový ovladač po výměně baterií nefunguje: Pokud dálkový ovladač po výměně baterií nefunguje, zkontrolujte, zda jsou baterie správně nainstalovány. Po vložení baterií by mělo tlačítko napájení třikrát zablikat. Pokud bliká, ale dálkové ovládání nefunguje, problém je v Bluetooth. Pomůže vám opětovná inicializace párování Bluetooth.
 5. Dálkové ovládání nefunguje přerušovaně: Pokud zaznamenáte sníženou funkčnost nebo ztrátu komunikace mezi televizorem a dálkovým ovládáním, často je na vině vybitá baterie. Vybitá baterie způsobuje pokles napájecího napětí, což zase oslabuje sílu signálu Bluetooth. V důsledku toho se dosah dálkového ovládání značně zmenší a spolehlivost komunikace s televizorem se stává nestabilní. Chcete-li tento problém vyřešit, vyměňte baterie.
 6. Služba Bluetooth musí být inicializována. LG TV: Tato zpráva se zobrazí na obrazovce, když televizor nemůže detekovat modul Bluetooth. Modul Bluetooth nefunguje nebo je vadný a je třeba televizor opravit.
 7. Tlačítko Domů LG TV nefunguje: Tlačítko Domů se často používá k vyvolání nabídek na televizoru. Pokud tlačítko Home nefunguje, musíte ovladač rozebrat a opravit.

Reset a párování dálkového ovladače Magic LG (2011-2023)

Od svého uvedení na trh byly chytré televizory LG doprovázeny řadou vyvíjejících se dálkových ovladačů s výraznými designovými změnami. Významný vývoj nastal v roce 2021, kdy Magic Remote prošel přepracováním. Kromě estetických aktualizací byly některé modely těchto dálkových ovladačů vybaveny moduly NFC (Near Field Communication), které umožňují rychlou interakci s mobilními zařízeními prostřednictvím značky NFC. Na obrázku vidíte, které ovladače Magic existují.

Magic Remote komunikuje s vaším televizorem přes Bluetooth. Televizor a dálkový ovladač zůstávají spárované, i když je televizor vypnutý. Problémy však mohou nastat, pokud se vyskytnou závady v softwaru nebo protokolu Bluetooth. V takových případech je dálkový ovladač připojen k televizoru, ale nefunguje. Tento scénář lze přirovnat k Bluetooth sluchátkům, která i přes spárování s telefonem nepřenášejí zvuk, dokud je znovu nepřipojíte. Chcete-li takové problémy vyřešit, musíte provést opravu a zde je návod, jak to udělat.

Připojení nového nebo resetování LG Magic Remote k televizoru

Připojte nový ovladač LG Magic Remote k televizoru (2012–2023): Chcete-li spárovat nový ovladač s televizorem, zapněte televizor, vložte do něj baterie, namiřte ovladač na televizor a zapněte televizor stisknutím tlačítka vypínač na dálkovém ovladači, počkejte, až se televizor zapne, a stiskněte tlačítko OK (toto je kolečko myši na dálkovém ovladači). Zpráva na obrazovce televizoru indikuje, že dálkový ovladač a televizor jsou spárovány.
Pokud již televizor s dálkovým ovladačem spolupracoval, staré párování bude odstraněno a televizor vytvoří nové párování.

Párování nového dálkového ovladače LG Magic Remote s vaším televizorem (2011): Magic dálkový ovladač pro televizory 2010–2011 Toto je jeden z prvních dálkových ovladačů pro chytré televizory. řady LV a LK. Chcete-li poprvé spárovat dálkový ovladač, umístěte jej na vzdálenost paže od televizoru (volitelné, ale doporučené) a stiskněte a podržte tlačítko OK nebo MUTE po dobu asi 5 sekund. Počkejte na zprávu na televizní obrazovce oznamující, že párování je dokončeno. Během párování bude podsvícení tlačítka napájení na dálkovém ovladači blikat, což znamená, že se proces párování inicializuje.

Resetování párování dálkového ovladače LG Magic

Chcete-li znovu spárovat dálkový ovladač s televizorem, musíte resetovat předchozí nastavení, poté bude dálkový ovladač stejný jako při zakoupení a lze jej znovu spárovat s televizorem.

Pamatujte, že postup resetování se u televizorů vyrobených před rokem 2021 a po roce 2021 liší.

Vypněte televizor, abyste zabránili automatickému spárování dálkového ovladače během resetování.

 • Televizory vyrobené před rokem 2021: Chcete-li resetovat dálkové ovládání, stiskněte současně tlačítka BACK a HOME . Podržte tlačítka stisknutá alespoň 5 sekund. Dálkový ovladač se resetuje a bude jako nový.
 • Televizory LG po roce 2021, dálkové ovladače MR21-MR23: U těchto dálkových ovladačů současně stiskněte a podržte tlačítka Domů a Nastavení po dobu alespoň 5 sekund. Poté tlačítko napájení třikrát zabliká a dálkový ovladač vymaže předchozí párování.

Opětovné připojení ovladače Magic k vašemu televizoru LG

LG Magic Remote, modely od roku 2015 a dále, jsou vybaveny funkcí automatického resetování a opětovného připojení. Tato funkce je užitečná zejména pro zajištění toho, že váš dálkový ovladač udržuje normální párování s vaším televizorem. U televizorů před rokem 2015 proces vyžaduje ruční reset a opětovné připojení.

Pro modely 2015-2020 (MR600, MR650, MR18, MR19, MR20):
Chcete-li zahájit automatické opětovné připojení, stiskněte a na pět sekund stiskněte tlačítko GUIDE na ovladači Magic Remote. Tato akce způsobí odpojení dálkového ovladače od televizoru a fakticky resetuje párování. Následně automaticky obnoví spojení s televizorem.

Pro modely od roku 2021 (MR21, MR22, MR23):
Proces zahrnuje současné podržení tlačítek HOME a SETTINGS na dálkovém ovládání. Všimněte si, že tlačítko napájení třikrát blikne, což znamená resetování nastavení dálkového ovladače. Pokračujte v držení tlačítek, dokud tlačítko napájení nezačne trvale svítit, což signalizuje úspěšné opětovné připojení k televizoru. Na obrazovce vašeho televizoru by se také měla objevit potvrzovací zpráva o spárování dálkového ovladače.

Tipy pro spárování dálkového ovladače Magic

Zde jsou některé požadavky na spárování dálkového ovladače s televizorem. Tato jednoduchá pravidla vám pomohou vyhnout se problémům s nastavením dálkového ovládání a televizoru.

 • Televizor musí být zapnutý: Pokud jsou v blízkosti jiné televizory LG, zapněte pouze ten, se kterým chcete spárovat, a ostatní vypněte. Dálkové ovládání podporuje pouze jedno připojení Bluetooth
 • Párování se spustí 20–30 sekund po zapnutí televizoru, protože televizor potřebuje čas na spuštění operačního systému.
 • Pro úspěšné spárování musí být všechna nastavení na dálkovém ovladači provedena v blízkosti televizoru a mezi dálkovým ovladačem a televizorem musí být silný signál Bluetooth . To pomáhá zabránit náhodnému spárování s jiným televizorem. Dálkové ovládání se spáruje s televizorem, který detekuje nejvyšší sílu signálu Bluetooth.
 • Pokud potřebujete vědět, jaký dálkový ovladač použít s televizorem LG, přečtěte si náš článek „ Seznam kompatibilních dálkových ovladačů LG .

Testování dálkového ovladače Magic pomocí smartphonu

Chcete-li zjistit funkčnost vašeho Magic Remote, zejména pro modely od roku 2016 do roku 2023 (MR650, MR18, MR19, MR20, MR21, MR22 a MR23), můžete využít funkci Bluetooth vašeho smartphonu. Tato metoda využívá univerzálnost protokolu Bluetooth v těchto dálkových ovladačích. Při testování dálkového ovládání postupujte takto:

 1. Vypnutí televizoru: Začněte tím, že se ujistíte, že je televizor vypnutý, aby se zabránilo jakémukoli rušení během procesu testování.
 2. Resetujte dálkový ovladač Magic:
  1. Pro modely MR21 až MR23: Stiskněte a podržte tlačítka HOME a SETTINGS po dobu 5 sekund.
  1. Pro modely MR650, MR18 až MR20: Stiskněte a podržte tlačítka BACK a HOME po dobu 5 sekund.
 3. Aktivace Bluetooth na vašem smartphonu: Přejděte do nastavení Bluetooth na vašem smartphonu a spusťte vyhledávání nových zařízení Bluetooth.
 4. Vstupte do režimu párování na dálkovém ovladači: Stiskněte kolečko (středové tlačítko) na dálkovém ovladači Magic. Tato akce přepne dálkový ovladač do režimu párování.
 5. Zkontrolujte seznam zařízení vašeho smartphonu: Sledujte seznam dostupných zařízení Bluetooth na vašem smartphonu. Hledejte název zařízení začínající „ LGE MR** “, který představuje Magic Remote.
 6. Vyhodnoťte výsledky:
  1. Pokud mezi dostupnými zařízeními na vašem smartphonu vidíte Magic Remote, znamená to, že ovladač pravděpodobně funguje správně.
  1. Po potvrzení viditelnosti dálkového ovladače ve vyhledávání Bluetooth vašeho smartphonu pokračujte v opětovném připojení dálkového ovladače k televizoru.

Podle těchto kroků můžete efektivně určit provozní stav vašeho Magic Remote pomocí přímého testu připojení Bluetooth s vaším smartphonem. Tato metoda poskytuje rychlý a snadný způsob, jak odstranit problémy a zajistit, aby bylo dálkové ovládání připraveno k použití s televizorem LG.

Univerzální dálkový ovladač LG nefunguje

 Univerzální dálkový ovladač je dálkový ovladač bez Bluetooth, který ovládá televizor pouze pomocí infračervených signálů.

Odstraňování problémů s nefunkčním univerzálním dálkovým ovladačem LG

Pokud máte problémy se standardním dálkovým ovládáním vašeho televizoru LG, následující kroky pro odstraňování problémů vám mohou pomoci diagnostikovat a vyřešit problém:

 1. Ověřte funkčnost dálkového ovládání:
  1. Pomocí fotoaparátu smartphonu zkontrolujte dálkové ovládání. Aktivujte kameru a namiřte ji na infračervenou LED diodu dálkového ovládání, která se obvykle nachází na přední straně.
  1. Stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači. Pokud funguje, měla by LED blikat. Všimněte si, že zatímco infračervené světlo je pouhým okem neviditelné, kamery chytrých telefonů jej mohou detekovat.
 2. Vyhodnocení aktivity LED dálkového ovladače:
  1. Pokud kontrolka LED bliká: To znamená, že dálkové ovládání je funkční, ale televizor nepřijímá jeho signál. Zkontrolujte, zda nejsou nějaké překážky (např. soundbar), které by mohly blokovat cestu signálu mezi dálkovým ovladačem a televizorem.
  1. Pokud LED nebliká: To naznačuje problém se samotným dálkovým ovládáním. Pokračujte dalším krokem.
 3. Odstraňování problémů s dálkovým ovládáním:
  1. Vyměňte baterie: Pokud LED nebliká, zkuste nejprve vyměnit baterie dálkového ovladače za nové.
  1. Nákup nového dálkového ovladače: Pokud výměna baterií problém nevyřeší, může být nutné zakoupit nový dálkový ovladač.
 4. Reset softwaru TV:
  1. Pokud LED na dálkovém ovladači bliká, ale televizor nereaguje, zvažte softwarový problém v televizoru. Odpojte televizor ze zásuvky na 1–2 minuty. Tato akce účinně restartuje interní systémy televizoru.
  1. Po uplynutí čekací doby televizor znovu zapojte a vyzkoušejte dálkový ovladač. Pokud nyní dálkové ovládání funguje, problém byl pravděpodobně dočasnou softwarovou závadou v televizoru.
 5. Další akce:
  1. Pokud televizor odpoví: Problém je vyřešen. Pokračujte ve sledování jakýchkoli opakujících se problémů.
  1. Pokud televizor stále nereaguje: Televizor může vyžadovat odbornou opravu, zejména pokud neustále nereaguje na dálkové ovládání.

Adresování nefunkčních tlačítek na dálkovém ovladači LG TV

Když určitá tlačítka na dálkovém ovladači televizoru LG, zejména často používaná tlačítka, jako je hlasitost a výběr kanálu, přestanou reagovat, je to často způsobeno nahromaděním nečistot na kontaktních podložkách na desce plošných spojů. Pro nápravu situace se doporučuje tyto oblasti důkladně vyčistit. Zde je podrobný návod, jak obnovit funkčnost:

 1. Demontujte dálkové ovládání: Opatrně otevřete dálkové ovládání. Obvykle to zahrnuje odstranění krytu prostoru pro baterie, vyjmutí baterií a odstranění všech šroubů, které drží zadní panel na místě. Pokud dálkové ovládání nemá šrouby a v takovém případě má dálkové ovládání západky po stranách pouzdra, budete muset obě poloviny dálkového ovládání opatrně oddělit.
 2. Najděte desku s kontaktními ploškami: Vyčistěte kontaktní plošky.
  1. K čištění používejte čistič na bázi alkoholu, jako je isopropylalkohol. Naneste malé množství na vatový tampon nebo měkký hadřík.
  1. Jemně očistěte kontaktní plošky na desce plošných spojů. Ujistěte se, že jsou odstraněny všechny nečistoty.
 3. Opětovná montáž dálkového ovladače: Po zaschnutí alkoholu a vyčištění všech oblastí smontujte dálkový ovladač pečlivým vyrovnáním a spojením obou polovin. Vyměňte šrouby, baterie a kryt baterie.
 4. Otestujte dálkový ovladač: Po opětovném složení zkontrolujte, zda reagují dříve nefunkční tlačítka.

Ve většině případů (asi 90 %) tento proces čištění obnoví funkčnost tlačítek dálkového ovládání.
Během tohoto procesu je nezbytné zacházet s dálkovým ovladačem a jeho součástmi opatrně, aby nedošlo k poškození.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here