Evoluce dálkových ovladačů, zejména LG Magic Remote, znamená významný pokrok v technologii ovládání televizoru. Kombinací infračerveného vysílače a Bluetooth nabízí všestranné možnosti ovládání. Důležitou funkcí dálkového ovladače je jeho technologie „horoskopu“, která využívá prostorové sledování k ovládání ukazatele na obrazovce. Po spárování s televizorem využívá k odesílání příkazů hlavně Bluetooth, čímž se snižuje nutnost mířit dálkovým ovladačem přímo na televizor, i když se k zapnutí televizoru stále používá infračervený signál. V roce 2021 byl Magic Remote přepracován a účel tlačítek se mírně změnil. V letech 2021–2023 provádějí tlačítka na dálkovém ovladači Magic několik funkcí v závislosti na tom, kdy jsou stisknuta, čímž zvyšují efektivitu při zachování použitelnosti.

Vysvětlení tlačítek dálkového ovládání televizoru LG

Tyto dálkové ovladače, konkrétně modely AN-MR21, AN-MR22 a AN-MR23, mají strukturované uspořádání navržené pro intuitivní ovládání televizoru:

 1. Podsvícené tlačítko napájení: Toto tlačítko je umístěno nahoře a má červené podsvícení. Po stisknutí podsvícení potvrdí provozní stav dálkového ovladače.
 2. Středový modul: Tento modul se nachází ve středu dálkového ovládání a hraje klíčovou roli v navigaci. Obsahuje ovládací kruh se směrovými tlačítky (nahoru, dolů, vlevo, vpravo) a středové kolečko. Kolečko usnadňuje rychlý pohyb ukazatele nebo vertikální rolování obrazovky, zatímco funkce stisknutí potvrzuje výběr.
 3. Číselná tlačítka (0-9): Tato tlačítka umožňují navigaci kanálů a lze je naprogramovat pro přístup ke konkrétním příkazům pro rychlý přístup.
 4. Rychlý přístup ke streamovacím službám: Tato tlačítka poskytují přímý přístup. Seznam streamovacích služeb se liší v závislosti na regionu, ve kterém se televizor prodává.
 5. Tlačítka hlasového asistenta: Jedná se o vyhrazená tlačítka pro aktivaci hlasových asistentů, což usnadňuje interakci s inovativními funkcemi televizoru.

Obrázek níže ukazuje umístění a funkčnost každého tlačítka na dálkových ovladačích AN-MR21, AN-MR22 a AN-MR23 .

Tlačítka na dálkovém ovladači LG Magic AN-MR21, AN-MR22

Kompletní průvodce funkčností tlačítek dálkového ovladače Magic AN-MR21, AN-MR22 a AN-MR23 .

 1. Tlačítko napájení: Slouží k zapínání a vypínání televizoru, má vestavěnou LED diodu, která při stisku libovolného tlačítka bliká a signalizuje provoz dálkového ovladače a přenos příkazu.
 2. Číselná tlačítka (0-9): Pro zadávání čísel. Dlouhým stisknutím těchto tlačítek lze vyvolat naprogramovaný zdroj signálu nebo aplikaci (programovatelnou pomocí rychlého přístupu). Při sledování televize se používají k výběru kanálu. Dvojitým klepnutím na „9“ se dostanete do rychlé nápovědy.
 3. Tlačítko -/List: Při krátkém stisknutí se zadá pomlčka (např. pro kanál 1-5). Stisknutím na 1–2 sekundy získáte přístup k uloženým kanálům nebo programům a delším stisknutím otevřete průvodce televizními programy.
 4. 0/Rychlý přístup: Dlouhé stisknutí „0“ vám umožní naprogramovat tlačítka 1-8 pro rychlý přístup k aplikacím nebo zdrojům. Tlačítko 9 je naprogramováno pro rychlý přístup k asistentovi.
 5. Třípolohové tlačítko (…): Krátkým stisknutím otevřete další funkce dálkového ovládání, jako je ovládání set-top boxu nebo soundbaru přes HDMI-CEC. Stisknutím 2 sekundy se aktivuje funkce video/audio popisu (v závislosti na zemi). Stisk na 5 sekund aktivuje funkci SAP (Sekundární zvukový program), pokud je podporována, můžete přepnout na jiný jazyk vysílání nebo zvukovou stopu.
 6. Hlasitost (+/-): Nastavuje hlasitost televizoru.
 7. Channel Up/Down (∧∨): Přepínání televizních kanálů.
 8. Ztlumit: Vypne zvuk. Dlouhým stisknutím se dostanete k nastavení usnadnění a opakovaným stisknutím (4-5krát) zobrazíte TV informace a některá nastavení.
 9. Mikrofon: Aktivuje vestavěný mikrofon dálkového ovladače pro rozpoznání hlasu a použití s hlasovými asistenty nebo při vyhledávání na internetu.
 10. Domů: Otevře hlavní nabídku, dlouhým stisknutím spustíte naposledy otevřenou aplikaci (rychlé spuštění poslední aktivní aplikace).
 11. Vstup: Vybírá zdroj zdroje vstupního signálu (HDMI, anténa, USB) dlouhým stisknutím se otevře hlavní panel.
 12. Kolečko (stiskněte OK): Používá se k rychlému pohybu nahoru a dolů po obrazovce. Stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje výběr, funguje podobně jako Enter na počítači.
 13. Ovládací kruh (nahoru/dolů/vlevo/vpravo): Pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete procházet nabídky. Pokud stisknete tlačítka, když je ukazatel v činnosti, ukazatel zmizí z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako běžný dálkový ovladač. Zatřeste dálkovým ovladačem Magic doleva a doprava, aby se ukazatel znovu objevil na obrazovce.
 14. Zpět : Vrátí se na předchozí obrazovku. Dlouhé stisknutí tlačítka Zpět. Vymaže indikátory na obrazovce a vrátí se k poslednímu zobrazení vstupu.
 15. Nastavení : Přístup k rychlému nastavení. Dlouhým stisknutím se otevře nabídka Všechna nastavení.
 16. Barevná tlačítka na dálkovém ovladači : Přístup ke speciálním funkcím v některých nabídkách. Dlouhé stisknutí červeného tlačítka – V závislosti na zemi jej lze nastavit na následující funkce. Spustí funkci nahrávání, spustí službu streamování videa a otevře uživatelskou příručku.
 17. 4 tlačítka : pro rychlý přístup ke streamovacím službám
 18. Tlačítko s : 4 barevnými kruhy – připojení k Google Assistant,
 19. Tlačítko s modrým kruhem : připojení k Alexa.

Barevná tlačítka na dálkovém ovladači Magic

Přítomnost čtyř barevných tlačítek na dálkových ovladačích LG je funkce, která uživatele často mate kvůli jejich zdánlivě nejednoznačné funkčnosti. Tato tlačítka, přestože jsou součástí designu dálkového ovladače, je třeba jasně definovat, pokud jde o jejich účel, což vede k určité nejistotě ohledně jejich použití.

Zpočátku byla tato barevná tlačítka používána k navigaci v teletextu, službě vyhledávání informací, která existovala před Internetem. Když byla tato technologie rozšířena, poskytovaly rychlý a efektivní přechod mezi stránkami v teletextu. S nástupem internetu a následným úpadkem teletextu však jejich primární funkce zastarala.

Navzdory tomu zůstala tlačítka na dálkových ovladačích, částečně kvůli existenci starších modelů televizorů, které stále podporují teletext. V modernějších aplikacích výrobci televizorů někdy používají tato tlačítka k procházení podnabídkami v nastavení televizoru, zejména v případech, kdy existuje více možností.

I když tato tlačítka zůstávají známým prvkem mnoha dálkových ovladačů, jejich praktické využití v dnešním prostředí je minimální. Mnoho uživatelů poznamenává, že tato tlačítka používají zřídka, pokud vůbec, kvůli nedostatku jasného a konzistentního přiřazení k různým funkcím a aplikacím televizoru. Níže vidíte příklad toho, jak se tato tlačítka používají v jedné z nabídek LG TV.

Programovací zkratky na LG Magic Remote

LG Magic Remote nabízí funkci, která výrazně zlepšuje interakci uživatele s televizorem: možnost naprogramovat tlačítka pro rychlý přístup k aplikacím nebo zdrojům signálu. Tato funkce přizpůsobení je užitečná pro ty, kteří často používají specifické aplikace nebo vstupy, čímž eliminuje potřebu procházet četnými nabídkami.

Podrobný průvodce přiřazením tlačítek

Přístup k místní nabídce Upravit: Stiskněte tlačítko „0“ na dálkovém ovladači LG Magic. Tato akce otevře nabídku Upravit rychlý přístup, která zobrazuje osm programovatelných tlačítek (1 až 8).

Výběr tlačítka k naprogramování: Pomocí kolečka nebo ukazatele na obrazovce vyberte tlačítko, které chcete naprogramovat (např. tlačítko 1). Stiskněte kolečko nebo tlačítko ‚OK‘ pro potvrzení výběru. Vybrané tlačítko přejde do „pohotovostního režimu přiřazení příkazů“.

Přiřazení služby tlačítku: Přejděte ke službě, kterou chcete přiřadit, abyste získali rychlý přístup, například YouTube. Se zvýrazněnou požadovanou službou stiskněte kolečko pro přiřazení příkazu zkratky vybranému tlačítku.

Aktivace naprogramované služby: Chcete-li použít naprogramovanou funkci, stiskněte a podržte příslušné tlačítko (např. přidržení tlačítka 1 pro YouTube). Dlouhé stisknutí aktivuje naprogramovanou aplikaci nebo přepne na přiřazený zdroj signálu.

Optimální využití programovatelných tlačítek: Přestože můžete tato tlačítka naprogramovat pro různé funkce, jejich přiřazení k často používaným aplikacím je obvykle efektivnější než ke zdrojům signálu. Dálkový ovladač má totiž vyhrazené tlačítko zdroje signálu, které poskytuje rychlý přístup ke vstupům.

Funkce magického dálkového ovladače MR20 2020

Dálkový ovladač MR20, navržený pro modely televizorů LG 2020, obsahuje specifické funkce, které jej odlišují od následujících modelů Magic Remote (MR21-MR23).

Charakteristické vlastnosti dálkového ovladače MR20

 • Tlačítko STB PWR: Toto tlačítko poskytuje pohodlný způsob rychlého zapnutí nebo vypnutí externího zařízení připojeného přes HDMI. Aby tato funkce fungovala, musí být na televizoru povolena funkce HDMI CEC. Usnadňuje ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru, když zůstává v obvyklém provozním režimu.
 • Tlačítko průvodce: Toto tlačítko je přizpůsobeno uživatelům, kteří sledují televizi prostřednictvím anténního vstupu, a nabízí okamžitý přístup k informacím o programu. Je to cenná funkce pro ty, kteří se spoléhají na anténní vysílání.
 • Tlačítko Filmy: Toto tlačítko zjednodušuje přístup k nainstalovaným aplikacím televizoru. Poskytuje přímou cestu k seznamu aplikací a obchází potřebu více navigačních kroků.
 • Tlačítko Play Pause: Nezbytné pro nadšence streamovacích služeb; toto tlačítko umožňuje přímé pozastavení a obnovení streamovaného obsahu. Zvyšuje divákovu kontrolu nad zážitkem ze sledování.

Společné znaky s pozdějšími modely Magic Remote

Kromě těchto specifických doplňků sdílí MR20 stejnou funkci tlačítek jako dálkové ovladače MR21-MR23. Tato konzistence zajišťuje známé rozhraní pro uživatele, kteří mohou přecházet mezi různými modely televizorů LG a jejich příslušnými dálkovými ovladači.

Funkce tlačítek dálkového ovladače Magic MR650, MR650A, MR18, MR19

Magic Remotes LG Dálkové ovladače LG od roku 2016 do roku 2020, včetně modelů jako MR650 a MR650A, zůstaly nezměněny, pokud jde o nabízené funkce. Zásadním rozdílem mezi těmito modely je však dostupnost různých verzí Bluetooth, což výrazně ovlivňuje jejich kompatibilitu s různými modely televizorů.

 • Modely 2016–2017 (MR650, MR650A): Tyto dálkové ovladače byly speciálně navrženy tak, aby byly kompatibilní s modely televizorů LG v příslušných letech. Technologie Bluetooth v těchto dálkových ovladačích omezuje jejich schopnost ovládat televizory z různých let.
 • Pozdější modely (MR18-MR20): Společnost LG zavedla zpětnou kompatibilitu do svých dálkových ovladačů Magic, počínaje modelem MR18 a až po MR20. To znamenalo, že dálkový ovladač jako MR20 mohl ovládat televizory LG z minulých modelů, zejména 2017-2020.
 • Změny po roce 2020: LG aktualizovalo svůj WebOS v roce 2021, což vedlo ke změně kompatibility. Nové dálkové ovladače vydané po roce 2021 nebyly kompatibilní se staršími modely televizorů LG vydanými před rokem 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here