Jednou z klíčových funkcí služby Samsung Pay je možnost rychlého a snadného přístupu k ní přejetím prstem nahoru z domovské nebo zamykací obrazovky. Pokud vás však tato funkce rozptyluje nebo ji často náhodně spouštíte, možná ji budete chtít vypnout. Učinit tak v aplikaci Samsung Wallet je snadné a můžete použít alternativní způsoby přístupu k Samsung Pay.

Jak zakázat přejetí prstem po Samsung Pay

Pokud vás gesto Samsung Pay přejetím prstem nahoru rozptyluje nebo ho často omylem spouštíte, můžete ho v zařízení Samsung vypnout. Zde je podrobný postup, jak vypnout Samsung Pay swipe-up dvěma způsoby:

Vypnutí funkce Samsung Pay swipe-up v nastavení aplikace

 • Přejděte na domovskou obrazovku zařízení a otevřete aplikaci Samsung Pay.
 • Po otevření aplikace klepněte na tři vodorovné čáry v levém horním rohu a přejděte do nabídky.
 • V nabídce klepněte na položku „Nastavení“ Vypadá to jako tlačítko s ikonou ozubeného kola.
 • V nabídce nastavení Samsung Pay sjeďte dolů, dokud neuvidíte možnost „Rychlý přístup a výchozí karta„. Tato funkce umožňuje rychlý přístup k oblíbeným kartám přejetím prstu po nich z domovské nebo zamykací obrazovky.
 • Chcete-li tuto funkci vypnout a zakázat Samsung Pay, přejeďte prstem nahoru a přepněte přepínač do polohy vypnuto vedle polohy „Zamykací obrazovka“, „Domovská obrazovka“ a „Vypnutá obrazovka“.

Úplné zakázání služby Samsung Pay

Pokud chcete službu Samsung Pay zakázat a úplně ji ze svého zařízení odstranit, můžete tak učinit v nabídce nastavení zařízení:

 • Přejděte do „Nastavení“ a klepněte na „Aplikace“.
 • Najděte aplikaci Samsung Pay v seznamu nainstalovaných aplikací a klepněte na ni.
 • Klepnutím na „Zakázat“ nebo „Odstranit“ aplikaci zcela zakážete.

Závěrem lze říci, že existuje několik způsobů, jak v zařízení Samsung Pay vypnout funkci swipe-up. Můžete vypnout Rychlý přístup a výchozí kartu v nastavení Samsung Pay nebo zcela zakázat Samsung Pay prostřednictvím nabídky nastavení zařízení. Dodržením těchto kroků můžete své zařízení lépe přizpůsobit svým potřebám a preferencím.

Jak nastavit Samsung Pay na bočním tlačítku

Pokud vám funkce Samsung Pay swipe-up nevyhovuje a připadá vám příliš rušivá, můžete hovor Samsung Pay uskutečnit dvojitým klepnutím na boční zamykací tlačítko. Stejným způsobem funguje Apple Pay v telefonech iPhone. Chcete-li to provést, musíte:

 • V zařízení Samsung otevřete aplikaci Nastavení.
 • Přejděte dolů a v seznamu možností vyberte možnost „Pokročilé funkce“.
 • V nabídce Rozšířené funkce vyberte možnost „Postranní klíč“.
 • Přejděte dolů do části „Dvojí stisknutí“ a ze seznamu dostupných možností vyberte možnost „Samsung Pay“.
 • Dvojím stisknutím bočního tlačítka vyzkoušejte zkratku.

Podle těchto pokynů můžete boční tlačítko na zařízení Samsung přizpůsobit tak, aby se spustilo Samsung Pay, a umožnit tak rychlé a pohodlné provádění plateb pouhým dvojitým stisknutím tlačítka.

Jak nastavit Samsung Pay jako zástupce na zamykací obrazovce

Pokud dáváte přednost možnosti spustit Samsung Pay ze zamčené obrazovky bez použití gesta přejetí prstem nahoru, můžete si Samsung Pay nastavit jako zástupce na zamčené obrazovce. Zde je uveden postup, jak to provést:

 • V zařízení Samsung otevřete aplikaci Nastavení.
 • Přejděte dolů a v seznamu možností vyberte možnost „Zámek obrazovky“.
 • V nabídce uzamčené obrazovky klepněte na položku „Zkratky“.
 • Klepněte na zástupce, kterého chcete změnit.
 • V seznamu dostupných možností vyberte možnost „Samsung Pay“.

Jakmile nastavíte Samsung Pay jako zástupce na zamykací obrazovce, vyzkoušejte, zda funguje správně. Zamkněte zařízení a přejetím doleva nebo doprava přejděte ke zkratce, kterou jste si přizpůsobili pro Samsung Pay. To vám umožní snadno a rychle spustit aplikaci ze zamčené obrazovky.

Jaká je funkce Samsung Pay?

Samsung Pay je mobilní platební služba vyvinutá společností Samsung Electronics. Umožňuje uživatelům provádět platby pomocí zařízení Samsung, včetně chytrých telefonů a chytrých hodinek, u různých prodejců a obchodníků.

Samsung Pay využívá k provádění plateb kombinaci technologie NFC (Near Field Communication) a technologie MST (Magnetic Secure Transmission). Technologie NFC se používá k provádění bezkontaktních plateb, zatímco technologie MST umožňuje uživatelům provádět platby na tradičních terminálech pro platební karty, které nemají funkci NFC. Díky tomu je služba Samsung Pay kompatibilní s širší škálou platebních terminálů než jiné mobilní platební služby, které se spoléhají pouze na technologii NFC.

Aby mohli uživatelé používat Samsung Pay, musí nejprve do aplikace přidat údaje o své kreditní nebo debetní kartě. To lze provést naskenováním karty pomocí fotoaparátu zařízení nebo ručním zadáním informací. Po přidání karty mohou uživatelé provádět platby otevřením aplikace Samsung Pay, výběrem karty, kterou chtějí použít, a přiložením zařízení k platebnímu terminálu. U terminálů bez možnosti NFC mohou uživatelé přiložit zařízení ke čtečce magnetických proužků a provést platbu pomocí technologie MST.

Kromě provádění plateb nabízí Samsung Pay uživatelům také možnost ukládat a uplatňovat odměnové body a kupony od zúčastněných obchodníků. Uživatelé mohou v aplikaci také zobrazit historii svých transakcí a spravovat své karty a platební metody.

Jaké jsou rozdíly mezi Samsung Pay a Google Pay?

Samsung Pay a Google Pay jsou mobilní platební služby, které uživatelům umožňují provádět platby pomocí chytrých telefonů. Přestože nabízejí podobné funkce, existují mezi oběma službami určité rozdíly.

Kompatibilita

Jedním z klíčových rozdílů mezi Samsung Pay a Google Pay je jejich kompatibilita s platebními terminály. Samsung Pay využívá technologii NFC (Near Field Communication) i MST (Magnetic Secure Transmission), takže ji lze používat na širší škále platebních terminálů než Google Pay, která využívá pouze technologii NFC. To znamená, že Samsung Pay může být lepší volbou pro uživatele, kteří se často setkávají s platebními terminály, které nepodporují NFC. Nejnovější řada Samsung Galaxy S23 však tuto funkci postrádá.

Kompatibilita zařízení

Další rozdíl je v kompatibilitě zařízení. Samsung Pay je k dispozici pouze na zařízeních Samsung, včetně chytrých telefonů a chytrých hodinek. Naproti tomu služba Google Pay je k dispozici na širší škále zařízení se systémem Android a také na zařízeních se systémem iOS. To znamená, že uživatelé, kteří nemají zařízení Samsung, mohou raději používat Google Pay.

Integrace s dalšími službami Google

Služba Google Pay nabízí integraci s dalšími službami Google, jako je peněženka Google a asistent Google. Uživatelé tak mohou posílat a přijímat peníze od svých kontaktů a používat hlasové příkazy k provádění plateb. Naproti tomu služba Samsung Pay je zaměřena spíše na platby v obchodech a tyto další funkce nenabízí.

Odměny a kupóny

Samsung Pay nabízí možnost ukládat a uplatňovat body odměn a kupóny od zúčastněných obchodníků, zatímco Google Pay tuto funkci v současné době nenabízí. Díky tomu může být Samsung Pay atraktivnější volbou pro uživatele, kteří často nakupují u zúčastněných obchodníků.

Zabezpečení

Samsung Pay i Google Pay nabízejí pokročilé bezpečnostní funkce, které chrání informace o uživateli a zabraňují podvodům. Využití technologie MST u Samsung Pay však může poskytnout další úroveň zabezpečení, protože umožňuje uživatelům provádět platby bez přenosu skutečného čísla karty do platebního terminálu.

Souhrnně lze říci, že Samsung Pay a Google Pay nabízejí podobné funkce, ale existují určité rozdíly v kompatibilitě, kompatibilitě zařízení, integraci s dalšími službami, odměnách a kuponech a bezpečnostních funkcích. Uživatelé by při výběru mezi těmito dvěma službami měli zvážit své individuální potřeby a preference.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here