Pomocí interního nastavení zařízení můžete zařízení Roku bezpečně vypnout, aniž byste jej museli odpojovat.

 1. U Roku TV vypněte televizor nebo nastavte automatické vypnutí po 4 hodinách.
 2. U modelu Roku 4 stiskněte tlačítko Home na dálkovém ovládání, přejděte do nabídky Systém v nabídce Nastavení, vyberte Napájení a stiskněte Vypnout. Můžete také nastavit funkci automatického vypnutí.
 3. Modely Roku tři a starší nemají možnost vypnutí, takže jediným způsobem, jak zařízení úplně vypnout, je vytáhnout ho ze zásuvky. Je důležité si uvědomit, že tyto modely mohou automaticky přejít do úsporného režimu po 30 minutách nečinnosti.

Pokud potřebujete další informace, můžete si přečíst průvodce níže.

Jak vypnout Roku TV

Pokud chcete vypnout Roku OS TV, můžete použít dálkové ovládání nebo tlačítka na těle televizoru. Můžete jej však vypnout pomocí dalších funkcí pro úsporu energie. Udělat to tak:

 • Jdi do nastavení .
 • Poté vyberte Systém a přejděte na Napájení .
 • Poté vyberte Automatická úspora energie .
 • Nakonec zvolte Vypnout po 4 hodinách .

K dispozici je také funkce s názvem „Snížit výkon po 15 minutách“. Když je povoleno, zařízení Roku automaticky přejde do režimu nízké spotřeby nebo spánku po 15 minutách nečinnosti.

Jak vypnout Roku 4

Chcete-li Roku 4 vypnout, postupujte takto:

 • Stiskněte tlačítko Domů na ovladači Roku a přejděte do Nastavení .
 • Poté přejděte na Systém a vyberte Napájení .
 • Nakonec klikněte na Vypnout .

Navíc pro ty, kteří hledají ještě větší kontrolu nad správou napájení svého zařízení Roku, je k dispozici další možnost nazvaná „Automatické vypnutí“. Povolením této funkce můžete nastavit automatické vypnutí zařízení po 30 minutách nečinnosti.

Mohu vypnout Roku Express nebo Streaming Stick?

Streamovací přehrávače Roku napájené přes USB se automaticky vypnou, když vypnete televizor. Znamená to však také, že musí projít procesem spouštění pokaždé, když znovu zapnete televizor.

Pokud váš televizor přejde do pohotovostního režimu a zcela se nevypne, Roku také zůstane zapnutý.

Je bezpečné odpojit Roku?

Ano, odpojení zařízení Roku je obecně bezpečné. Stejně jako většina moderních elektronických zařízení je i Roku navržen tak, aby se dal vypnout a odpojit, aniž by došlo k poškození nebo poškození. Nicméně, pokud je to možné, vždy je dobré dodržovat řádné vypínací postupy.

Před odpojením zařízení Roku se doporučuje, abyste jej vypnuli pomocí tlačítka napájení na televizoru nebo prostřednictvím nabídky nastavení. To umožní zařízení provést všechny nezbytné procesy vypnutí a zajistit, aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození dat nebo nastavení.

Jakmile je Roku vypnutý, lze jej bezpečně odpojit bez významného rizika. Za zmínku však stojí, že náhlé odpojení zařízení bez dodržení správného postupu vypnutí může někdy vést k drobným problémům, jako je nutnost restartovat zařízení nebo možná ztráta některých dočasných nastavení. Ale z bezpečnostního hlediska to nezpůsobí žádné poškození zařízení a nebude pro vás představovat žádné nebezpečí.

Mohu vypnout Roku bez dálkového ovládání?

Ano, vypnutí zařízení Roku bez dálkového ovládání je možné. Za prvé, pokud máte televizor Roku nebo USB klíčenku, můžete stisknout tlačítko napájení na panelu televizoru.

Pokud jde o modely se samostatným napájením, můžete udělat toto:

 • Mobilní aplikace: Pokud máte na svém smartphonu nainstalovanou mobilní aplikaci Roku, můžete ji používat jako virtuální dálkový ovladač. Připojte svůj smartphone ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení Roku, otevřete mobilní aplikaci Roku a přejděte do části dálkového ovládání. Odtud byste měli být schopni najít tlačítko napájení nebo podobnou možnost pro vypnutí Roku.
 • Odpojte napájení: Můžete jednoduše odpojit napájecí kabel od zařízení Roku. Vyhledejte napájecí kabel připojený k zadní části vašeho zařízení Roku nebo napájecího adaptéru, v závislosti na modelu. Odpojte jej od zdroje napájení a váš Roku se vypne.

Pamatujte, že poslední metoda nevypne zařízení elegantně, takže se doporučuje používat ji pouze v případě potřeby.

Jak vypnout Roku z telefonu

Chcete-li vypnout zařízení Roku z telefonu, můžete použít mobilní aplikaci Roku, která funguje jako dálkové ovládání. Je však důležité poznamenat, že většina zařízení Roku (kromě televizorů Roku) nemá funkci vypnutí; jsou navrženy tak, aby zůstaly zapnuté v režimu nízké spotřeby, když se nepoužívají. Zde je návod, jak je ovládat z aplikace:

Stáhněte si aplikaci Roku:

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si aplikaci Roku z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
 2. Připojte telefon ke stejné síti Wi-Fi:
 3. Ujistěte se, že je váš telefon připojen ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení Roku.
 4. Otevřete aplikaci Roku a připojte se k zařízení:
 5. Otevřete v telefonu aplikaci Roku.
 6. Automaticky najde a připojí se k vašemu zařízení Roku.

Použijte aplikaci jako dálkové ovládání: Aplikace Roku poskytuje rozhraní pro dálkové ovládání.

Vypnutí vašeho Roku přes HDMI CEC

Vypnutí zařízení Roku pomocí HDMI CEC (Consumer Electronics Control) může být pohodlné, pokud váš televizor a zařízení Roku tuto funkci podporují. HDMI-CEC umožňuje zařízením připojeným přes HDMI do určité míry se navzájem ovládat. Zde je návod, jak pomocí HDMI-CEC vypnout zařízení Roku:

Na televizoru a zařízení Roku musíte povolit HDMI CEC.

 • Povolení HDMI CEC na vašem televizoru: Přejděte do nabídky nastavení televizoru a najděte možnost HDMI CEC. Může být v sekcích jako Systém, Správce externích zařízení nebo Vstupy. Povolte tuto funkci.
 • Povolení One-Touch Play na Roku: Přejděte na Nastavení > Systém > Ovládání dalších zařízení (CEC) na vašem zařízení Roku.
  Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko One-Touch Play. To umožní vašemu zařízení Roku komunikovat s vaším televizorem přes HDMI CEC.
 • Vypnutí zařízení Roku: Protože většina samostatných přehrávačů Roku nemá funkci vypnutí a jsou navrženy tak, aby fungovaly v režimu nízké spotřeby, vypnutím televizoru přes HDMI-CEC se samotné zařízení Roku nevypne. Přesto to zastaví aktivní streamování.
  Pokud máte televizor Roku, pomocí funkce vypnutí televizoru také vypnete rozhraní Roku.

Vypnutí vašeho Roku přes Alexa

Chcete-li vypnout své zařízení Roku pomocí Alexa, musíte mít povolenou dovednost Roku v aplikaci Alexa a zařízení Roku propojené s vaším účtem Amazon. Toto nastavení vám umožňuje používat hlasové příkazy se zařízením s podporou Alexa (jako je Amazon Echo) k ovládání vašeho Roku.

Povolte Roku Skill v Alexa:

 1. Otevřete na svém smartphonu aplikaci Alexa.
 2. Přejděte do nabídky a vyberte ‚Skills & Games‘.
 3. Vyhledejte „Roku“ a vyberte dovednost Roku.
 4. Klepněte na „Povolit použití“ a podle pokynů propojte svůj účet Roku.
 5. Propojte své zařízení Roku:

Během nastavování dovedností budete požádáni o propojení zařízení Roku. Ujistěte se, že je vaše zařízení Roku zapnuté a připojené ke stejné síti jako vaše zařízení Alexa.

Postupujte podle pokynů v aplikaci Alexa a propojte své zařízení Roku.

Nastavte Roku v aplikaci Alexa:

 1. Po propojení by se vaše zařízení Roku mělo objevit v seznamu zařízení v aplikaci Alexa.
 2. Přiřaďte své zařízení Roku ke konkrétní místnosti pro snadnější ovládání hlasem.
 3. Hlasový příkaz pro vypnutí Roku TV:

Chcete-li televizor Roku vypnout, řekněte: „Alexa, vypněte [název zařízení Roku].“

Pokud máte streamovací klíč nebo box Roku, nemůžete je úplně vypnout, ale můžete zastavit streamování obsahu tím, že řeknete: „Alexo, jdi domů na [ název zařízení Roku ].“

Další příkazy:

Kromě vypnutí Roku můžete Alexu použít pro další příkazy, jako je spouštění kanálů, ovládání přehrávání a vyhledávání obsahu.

Pamatujte, že funkce se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu Roku a jeho kompatibilitě s Alexou. Zajistěte, aby vaše zařízení s podporou Roku a Alexa byla aktualizována na nejnovější software pro optimální výkon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here