Pokud televizor Samsung Smart TV nefunguje správně, zamrzá nebo zobrazuje nesprávný obraz, můžete změnit různá nastavení a zjistit, jak se obraz změní, abyste problém vyřešili. Nejlepším řešením je obnovit tovární nastavení televizoru Samsung Smart TV.

Tovární nastavení televizoru Samsung

Měli byste vědět, že televizory Samsung mají dvě nabídky. První je uživatelská nabídka, která se otevře po stisknutí tlačítka Domů nebo Menu na dálkovém ovladači. Druhá nabídka je skrytá, technická nebo tajná nabídka TV, která je vyhrazena odborníkům, ale můžete do ní také vstoupit a obnovit tovární nastavení. Nyní více o nabídkách a obnovení továrního nastavení.

Obnovení továrního nastavení v uživatelské nabídce

Tato nabídka je určena pro běžného uživatele. Obnovení továrního nastavení je zcela neškodné, protože televizor jednoduše převezme výchozí nastavení z paměti operačního systému a použije je v televizoru. Jediná nepříjemnost spočívá v tom, že musíte znovu provést všechna nastavení. Nastavení sítě, zařízení Bluetooth, Smart Hub a samozřejmě kanály – zkrátka váš televizor bude jako nový. Bude to, jako byste poprvé zapnuli televizi. Jak jsem již uvedl, pokud televizor obnovíte do továrního nastavení prostřednictvím uživatelské nabídky, nic špatného se nestane. Nyní ke skryté nebo technické nabídce.

Obnovení továrního nastavení prostřednictvím technické nabídky

Jak jsem již řekl, toto menu je určeno pro profesionály. Nedoporučuji ji používat. Při obnovení továrního nastavení se obnoví nejen tovární nastavení, ale také původní nastavení, což může způsobit nesprávnou funkci televizoru. Velmi často se obraz změní na zelený, připojení HDMI přestane fungovat, připojení WiFi přestane fungovat atd. Nyní vám řeknu, proč tomu tak je.

Televizor se totiž může skládat z různých komponent a obrazovek od různých výrobců a může existovat několik desítek modelů obrazovek. Proto operační systém nejprve uloží model nejčastěji používané obrazovky, poté se nastavení změní při výrobě, ale původní nastavení se zachová jako tovární nastavení. Pokud tedy provedete obnovení továrního nastavení prostřednictvím technické nabídky, obnoví se všechna nastavení obrazovky, modulů Bluetooth a Wifi na původní nastavení, která však nemusí být kompatibilní.

Například se na mě obrátil čtenář mého webu, který obnovil tovární nastavení svého 43palcového televizoru prostřednictvím technické nabídky. Po resetování televizor přestal zobrazovat správné barvy a začal být velmi horký. Poradil jsem mu, aby zkontroloval obrazovku, a ukázalo se, že standardní velikost obrazovky po resetu je 55 palců. To bylo samozřejmě špatně, ale byl tu i druhý problém: v nabídce bylo pět 43palcových modelů a on nevěděl, který je ten správný. Měnil jedno nastavení za druhým a po výběru 43palcové obrazovky se televizor již nezahříval, ale problém se zkreslenými barvami na obrazovce přetrvával. Problém způsobilo obnovení továrního nastavení. Stále se mu nedařilo nastavit televizor. Reset přes technickou nabídku je tedy až poslední možností, ale upřímně řečeno netuším, proč byste takový reset dělali. Doporučuji, abyste nikdy neprováděli obnovení továrního nastavení prostřednictvím technické nabídky, mohli byste televizor poškodit.

Kdy byste měli provést obnovení továrního nastavení

Pokud tedy potřebujete obnovit tovární nastavení, použijte uživatelskou nabídku. Pokud se televizor neustále restartuje, problém je pravděpodobně v softwaru. Nejprve však televizor odpojte od elektrické sítě, abyste vymazali paměť. Teprve poté proveďte obnovení továrního nastavení.

Co se stane s televizorem po obnovení továrního nastavení?

Při úplném obnovení továrního nastavení zůstanou v televizoru předinstalovány pouze nejdůležitější programy. Všechny aplikace třetích stran, uživatelská data, účty apod. budou odstraněny. Všechna nastavení se resetují a je třeba znovu zadat účet. Seznam kanálů bude smazán, různé seznamy oblíbených kanálů, třídění kanálů musí být vytvořeno znovu.

Od resetu však nečekejte zázraky. Mám například televizor Samsung z roku 2014 a neobnovil jsem jej do továrního nastavení.

Obnovení továrního nastavení televizoru Samsung

Chcete-li obnovit tovární nastavení televizoru, musíte vstoupit do nabídky televizoru a aktivovat nabídku Tovární nastavení. Operační systém Tizen se v průběhu let zdokonalil, takže se změnil i přístupový postup pro resetování. Pokusím se vám poskytnout postup obnovení továrního nastavení pro všechny modely televizorů Samsung.

Obnovení továrního nastavení pro televizory Samsung řady R, T, A a B 2019-2022

Menu → Nastavení →Všechna nastavení → Obecná nastavení a Ochrana soukromí → Obnovení

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru do továrního nastavení.

  1. Vyberte možnost Obnovit. Otevře se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
  2. Zadejte kód PIN a vyberte možnost Obnovit. Všechna nastavení se poté resetují.

Výchozí bezpečnostní kód je 0000, pokud jste jej dosud nezměnili. Jedná se o jakési potvrzení vašeho záměru provést reset. Po resetování se televizor vypne a znovu zapne a zobrazí se stejná nabídka nastavení jako při prvním zapnutí. Nejprve vyberte zemi, jazyk atd.

Obnovení továrního nastavení pro televizory Samsung řady E, F, H, J, K, M, N (2012-2018)

Všechna nastavení televizoru (kromě nastavení internetu a sítě) můžete nastavit na hodnotu

Obnovení továrního nastavení.

  1. Vyberte možnost Obnovit. Otevře se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
  2. Zadejte kód PIN a vyberte možnost Obnovit. Všechna nastavení se poté resetují.Televizor
     se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí okno Start Setup

Resetování sítě Televizory Samsung řady E, F, H, J, K, M, N (2012-2018)

Nastavení → Obecné → Síť → Obnovit síť

Všechna síťová nastavení jsou resetována. U televizorů Samsung z let 2012-2018 představují resetování nastavení a resetování síťových připojení samostatné procesy.

Obnovení továrního nastavení pro televizory Samsung řady B, C, D (2009-2011)

U prvních televizorů Smart TV a modelů z let 2009-2011 bylo obnovení továrního nastavení velmi jednoduché. Chcete-li resetovat, postupujte následovně:

Stiskněte a podržte tlačítko „EXIT“ na dálkovém ovladači televizoru po dobu 20-30 sekund, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou k obnovení všech nastavení.

Výběrem možnosti „OK“ potvrďte resetování.

Televize je vypnutá. Nastavení se obnoví.

Obnovení továrního nastavení pro starší televizory Samsung z období před rokem 2009

Jedná se o resetování televizorů bez operačního systému. Tehdy byl reset zcela konvenční, televizory neměly připojení k internetu, digitální tunery se teprve začínaly používat, byl to prostě televizor s primitivním nastavením. Obnovení továrního nastavení starších televizorů Samsung podle následujících kroků

  • Vyvolejte nabídku TV.
  • Vyberte instalaci.
  • Vyberte možnost Plug and Play.
  • Zobrazí se zpráva „Starting Plug & Play„, stiskněte tlačítko OK.

Resetování inteligentního rozbočovače

Aby bylo nastavení televizoru po resetu snazší, vyvinula společnost Samsung pro některá nastavení samostatný reset, který nemá vliv na reset ostatních nastavení. To výrazně zkracuje dobu potřebnou k nastavení televizoru a umožňuje obnovit pouze některá nastavení. Chcete-li obnovit nastavení rozbočovače Smart Hub, postupujte podle následujících kroků.

Menu → Nastavení → Podpora → Údržba zařízení → Autodiagnostika → Smart Hub

resetování

Obnovení obrazu

Můžete také obnovit pouze nastavení obrazu. Tím se obnoví výchozí hodnoty aktuálního nastavení obrazu. Chcete-li resetovat, postupujte takto

Menu → Nastavení → Všechna nastavení → Odborná nastavení obrazu → Obnovit obraz

Obnovení zvuku

Obnovení tónu je také užitečná funkce, pokud si nejste jisti, zda jste zvolili správné nastavení tónu. Obnovením tónu se aktuální nastavení tónu vrátí na výchozí hodnoty. Resetování tónu:

Menu → Nastavení → Všechna nastavení → Expertní nastavení zvuku → Obnovit zvuk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here