Dálkové ovládání Samsung nefunguje

Televizory Samsung se dodávají se dvěma typy dálkových ovladačů. Univerzální dálkové ovládání a inteligentní dálkové ovládání.

Univerzální neboli standardní dálkové ovládání – komunikuje s televizorem pomocí infračervených signálů. Chcete-li televizor ovládat, musíte dálkový ovladač namířit na televizor a stisknout požadované tlačítko.

Chytrý dálkový ovladač Samsung – chytrý dálkový ovladač, tento dálkový ovladač má modul Bluetooth. Televizor je navíc ovládán příkazy přes Bluetooth, má také zabudovaný mikrofon. Pomocí chytrého dálkového ovládání můžete provádět hlasové vyhledávání, například na internetu. Dálkový ovladač Samsung Smart musí být spárován s televizorem. Dálkový ovladač se automaticky synchronizuje s televizorem při prvním zapnutí. Párování je nutné pouze pro dálkové ovladače Samsung Smart, nikoli pro univerzální dálkové ovladače.

Dálkový ovladač Samsung Smart TV nefunguje možné problémy

Dnešní televizory jsou plnohodnotné počítače, ve kterých jsou za provoz jednotlivých modulů televizoru zodpovědné určité programy. Problémy s dálkovým ovládáním se mohou projevit různými způsoby. Nejčastější problémy s dálkovým ovladačem Smart jsou následující.

 • Dálkový ovladač dokáže televizor pouze zapnout nebo vypnout.
 • Dálkové ovládání nefunguje a červená kontrolka bliká.
 • Některá tlačítka na dálkovém ovladači nefungují.
 • Televizor se sám zapíná a vypíná.
 • Televizor někdy přestane reagovat na dálkové ovládání.

Co byste měli vědět o dálkovém ovladači Samsung Smart Remote. Tento dálkový ovladač má zabudovaný vysílač Bluetooth. Aby dálkový ovladač a televizor správně fungovaly, musí být zařízení spárována. Po spárování dálkový ovladač a televizor spolupracují. Podívejme se, proč dálkový ovladač nemusí fungovat a jak to můžete napravit.

První kontrola vzdáleného zařízení Samsung

Dálkové ovládání Smart funguje na baterie, od roku 2021 jsou prémiové modely televizorů vybaveny dálkovými ovladači na solární pohon, tyto ovladače mají dobíjecí baterie, které můžete nabíjet z USB nebo se nabíjejí samy z vestavěného solárního panelu. U dálkových ovladačů Smart bez solárních panelů se baterie vyměňují za nové, u dálkových ovladačů se solárními články se ovladač nabíjí z portu USB libovolného zařízení (televizoru nebo notebooku). Stav baterií nemusí být dostatečný pro správnou funkci, proto dálkový ovladač nabijte nebo vyměňte baterie.

Dálkovým ovladačem lze televizor pouze zapnout nebo vypnout.

Tlačítko zapnutí/vypnutí totiž funguje prostřednictvím infračerveného signálu, je třeba namířit dálkový ovladač na televizor a stisknout tlačítko zapnutí. Po zapnutí televizoru začne chytrý dálkový ovladač pracovat prostřednictvím připojení Bluetooth, takže pokud se vyskytnou problémy s připojením Bluetooth, nebude fungovat.

Problémy s připojením však nejsou jediným důvodem, proč dálkový ovladač Samsung nemusí fungovat. Obecně se problémy vyskytují z níže uvedených důvodů:

Problémy s Bluetooth

Problémy s bateriemi dálkového ovladače, o tom jsem mluvil již dříve.

Chyba softwaru.

Vadný Bluetooth v dálkovém ovladači nebo televizoru.

Dálkový ovladač pouze zapíná a vypíná televizor Pevná

Pokud dálkový ovladač televizor pouze zapíná a vypíná, existuje jen několik možných řešení problému.

 • Dálkový ovladač a televizor jsou sice spárovány, ale nejsou synchronizovány.
 • Dálkové ovládání je vadné
 • Modul Bluetooth v televizoru je vadný.

Pro zjištění problému postupujte podle následujících kroků.

 • Odpojte televizor na tři až čtyři minuty ze zásuvky – tím se zcela odpojí elektronické součásti televizoru. Po zapnutí televizor načte operační systém z paměti a vymaže soubory mezipaměti.
 • Rozdělte dvojici dálkový ovladač-TV a znovu synchronizujte dálkový ovladač a televizor, jak to udělat, vám řeknu později.
 • Vyměňte dálkový ovladač Smart Remote.

Dálkové ovládání nefunguje a červená kontrolka bliká Opraveno

K této poruše obvykle dochází, pokud se dálkový ovladač a televizor nemohou synchronizovat při přenosu informací. Problém vyřešíte následujícím způsobem

 • Zkontrolujte, zda se před televizorem nenachází nějaké bezdrátové zařízení, například soundbar WiFi. Pokud je lišta velmi blízko televizoru, může být signál Bluetooth potlačen.
 • Odpojte televizor od sítě a restartujte jej.
 • Když je televizor zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 20 sekund. Naopak, když je televizor vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 20 sekund, čímž vymažete vyrovnávací paměť. (Záleží na modelu televizoru)
 • Znovu spárujte dálkový ovladač s televizorem.

Některá tlačítka na dálkovém ovladači nefungují Opraveno

Zcela výjimečně se zpravidla jedná o poruchu tlačítek na dálkovém ovladači. Je nutné demontovat a vyčistit kontaktní plošky pod tlačítky dálkového ovladače.

Televizor se sám zapíná a vypíná

Zkontrolujte, zda je povolena funkce Anynet+ (HDMI-CEC). Jedná se o funkci pro společné ovládání různých zařízení připojených přes HDMI, například Roku nebo přehrávače. Tato zařízení mohou dát televizoru příkaz k zapnutí. Vyjměte baterie z dálkového ovladače a zkontrolujte, zda se televizor sám zapne. Pokud se tak stále děje, resetujte televizor. Pokud se televizor stále sám zapíná, znamená to, že televizor nefunguje správně.

Odstranění problémů s dálkovým ovládáním

Nejčastějším problémem je, že televizor lze dálkovým ovladačem zapnout/vypnout, ale ostatní tlačítka nereagují. Obvykle to znamená, že dálkový ovladač má nějaké problémy s připojením Bluetooth, může dojít buď k prosté ztrátě spojení s televizorem, nebo také k nějakým softwarovým problémům.

Pokud dálkový ovladač stále reaguje na tlačítka zapnutí/vypnutí, je třeba televizor restartovat. Za tímto účelem:

 • Odpojte televizor od napájení a počkejte 30 sekund. Nebo počkejte, dokud indikátor televizoru nezhasne.
 • Připojte televizor k napájení.
 • Proveďte spárování dálkového ovladače a televizoru.

Televizor někdy přestane reagovat na dálkové ovládání opraveno

Pokud televizor občas přestane reagovat na dálkové ovládání. Možnou příčinou je nedostatečné nabití baterie. Jste velmi daleko od televizoru Maximální doporučená vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a televizorem je 10 metrů (30 stop). Skutečná vzdálenost může být mnohem kratší, to je ovlivněno energetickým polem v domě, které vytvářejí jiná elektronická zařízení.

Oprava dalších problémů s dálkovým ovládáním televizoru Samsung

Nejprve zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači a vyměňte je za nové. Pokud jsou baterie vybité, dálkový ovladač nebude správně fungovat. Obvykle dálkový ovladač nepřestane fungovat hned, ale můžete si všimnout, že musíte 2-3krát stisknout tlačítko, než zareaguje. Jasným příznakem problémů s bateriemi je také problém se vzdáleností – čím nižší je úroveň nabití baterií, tím blíže musíte přiblížit dálkový ovladač k televizoru, aby fungoval.

Jak resetovat dálkový ovladač Samsung

Někdy pomůže problém vyřešit resetování dálkového ovladače televizoru Samsung, takže můžete vyzkoušet tuto metodu. Vzhledem k tomu, že dálkový ovladač je poměrně primitivní zařízení, je pravděpodobnost, že uděláte něco špatně, velmi malá, takže jej můžete resetovat doma.

Chcete-li dálkový ovladač resetovat, musíte vyjmout baterie a počkat asi 3 minuty nebo stisknout tlačítko napájení a podržet je asi 5 až 10 sekund. Dálkový ovladač má kondenzátory, jejichž vypnutí nějakou dobu trvá. To funguje pouze u univerzálního dálkového ovladače.

Chytrý dálkový ovladač si pamatuje dvojici vytvořenou přes Bluetooth, i když je bez napětí. Při synchronizaci s televizorem se automaticky resetuje a znovu synchronizuje dálkový ovladač a televizor. Dálkový ovladač nemusíte resetovat na televizor.

Spárování dálkového ovladače Samsung

Vzhledem k tomu, že chytrý dálkový ovladač je zařízení Bluetooth, je nutné jej před použitím synchronizovat s televizorem, což umožní televizoru pracovat s daným dálkovým ovladačem. Spárování dálkového ovladače je prakticky stejné jako spárování jakéhokoli jiného zařízení, takže není nijak obtížné. Pro správné spárování však existují určitá opatření. Ke spárování dochází při vysoké síle signálu. Proto musí být při párování dálkového ovladače a televizoru dálkový ovladač v blízkosti televizoru a baterie v dálkovém ovladači musí být vysoce nabité.

Jak spárovat dálkový ovladač Samsung

Pokud máte nový dálkový ovladač, který dosud nebyl spárován s televizorem, je třeba jej s televizorem spárovat. Obvykle se spáruje automaticky, ale pokud tomu tak není, je třeba jej spárovat násilím.

Od roku 2016 můžete dálkový ovladač spárovat s televizorem stisknutím dvou tlačítek RETURN a PLAY/STOP na dálkovém ovladači. Upozorňujeme, že dálkový ovladač by měl být co nejblíže televizoru. Pokud je spárování úspěšné, zobrazí se na obrazovce televizoru zpráva, že dálkový ovladač je připojen k televizoru. Pokud se zobrazí zpráva, že dálkový ovladač není k dispozici, existuje několik možností: zaprvé váš televizor nepodporuje dálkový ovladač Smart a zadruhé se pokoušíte připojit nekompatibilní dálkový ovladač. Zkontrolujte, zda jsou dálkový ovladač a televizor kompatibilní.

Párování dálkového ovladače k televizoru Samsung (2016-2021)

Modely z let 2016-2021 zahrnují řady T, R, N, M, Q, LS, K a všechny řady QLED, LIFESTYLE a také televizory s obrazovkami LED. Více informací o modelových číslech televizorů Samsung si můžete přečíst v našem článku. Po určení čísla modelu televizoru Samsung je třeba namířit dálkový ovladač na televizor a na dálkovém ovladači stisknout současně tlačítka RETURN a PLAY/STOP po dobu přibližně 5 sekund, ne však kratší než 3 sekundy.

Připojení dálkového ovladače k televizoru Samsung (2015)

Televizory Smart TV řady J pracují s dálkovými ovladači předchozí generace. Chcete-li spárovat dálkový ovladač s televizorem, stiskněte současně tlačítka RETURN/EXIT a EXTRA na dobu alespoň 3 sekund.

Párování dálkového ovladače s televizorem Samsung (řada H, 2014)

Řada H se také liší od ostatních modelů a měla by být spárována stisknutím tlačítek RETURN a GUIDE po dobu nejméně 3 sekund.

Párování dálkového ovladače s televizorem Samsung (řady E a F, 2012-2013)

Chcete-li spárovat dálkový ovladač s televizorem Samsung vyrobeným v letech 2012-2013 (řada F a E), musíte dálkový ovladač nasměrovat na televizor a stisknout tlačítko PAIRING. To se nachází na zadní straně dálkového ovladače. Dálkový ovladač však můžete s televizorem spárovat také současným stisknutím tlačítek RETURN a GUIDE.

Společnost Samsung uvedla na trh televizory Smart TV s chytrými dálkovými ovladači v roce 2012, takže všechny dřívější modely tuto funkci nemají.

Při párování dálkového ovladače s televizorem Samsung se někdy vyskytnou neočekávané problémy, zejména u prvních modelů televizorů. V takovém případě doporučujeme televizor na 1-2 minuty odpojit od napájení. Poté televizor zapněte a dálkový ovladač spárujte.

Nezapomeňte také podržet tlačítka stisknutá alespoň 3 sekundy, což je doba potřebná k synchronizaci mezi televizorem a dálkovým ovladačem.

Pozor! Pokud se vyskytne problém s dálkovým ovladačem, neznamená to, že jej musíte znovu spárovat. Někdy to mohou být problémy s bateriemi nebo chyba programu.

Jak resetovat dálkový ovladač Samsung Smart Remote?

Někteří lidé se ptají, „jak resetovat dálkový ovladač Samsung?“. Na to je jednoduchá odpověď: Stejně jako u jiných zařízení Bluetooth není třeba dálkový ovladač Samsung Smart Remote resetovat, stačí jej v případě potřeby znovu spárovat.

Pozor! Pokud se vyskytnou problémy s dálkovým ovládáním, neznamená to, že je nutné provést nové spárování. Nejprve je třeba zkontrolovat a vyměnit baterie v dálkovém ovladači.

Jak vyměnit baterie v inteligentním dálkovém ovladači televizoru Samsung

Chcete-li vyměnit baterie, musíte sejmout kryt baterií, vyjmout použité baterie a nainstalovat nové. Dávejte také pozor na polaritu baterií, obvykle jsou informace o tom, jak baterie instalovat, uvnitř přihrádky na baterie. Polarity jsou označeny symboly + a -.

Jak opravit starý dálkový ovladač

Všechny chytré dálkové ovladače jsme popsali výše, včetně tlačítek, která je třeba stisknout, abyste je mohli spárovat s televizorem. Všechny dálkové ovladače vyrobené před rokem 2012 nejsou chytré, takže obvykle nefungují jen kvůli vybitým bateriím. Jediné, co můžete udělat – je prostě je vyměnit. Pokud to nepomohlo, pak je váš dálkový ovladač jednoduše rozbitý a je třeba zakoupit jiný.

Na obrázku níže jsou zobrazeny různé typy chytrých dálkových ovladačů a tlačítka, která je třeba držet, abyste mohli dálkový ovladač spárovat s televizorem.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here