Životnost domácích spotřebičů a elektronických zařízení se může značně lišit v závislosti na značce, modelu, provozních podmínkách, údržbě a technologickém pokroku. Abychom získali celkový obrázek, pojďme kategorizovat spotřebiče a diskutovat o jejich typické životnosti, přičemž mějme na paměti, že se jedná o průměrné hodnoty a skutečná životnost se může lišit.

Měli byste ale vědět, že každý spotřebič má životnost stanovenou výrobcem. Ano, mohou existovat podmínky, za kterých je taková životnost při pravidelné údržbě a včasné výměně opotřebovaných komponentů a případných náhradních zařízení (filtrů) možná. Pokud zařízení během životnosti selže a vyžaduje značné náklady na obnovu, je možné získat náhradu od výrobce. Takový proces je složitý a vyžaduje úsilí a takové nároky jsou zpravidla spojeny do skupinových žalob proti výrobci a končí urovnáním.

Tabulka očekávané životnosti spotřebiče

Očekávaná délka života (roky)MinMaxPrůměrnýživotnost (oprava)
Ledničky10201530
Myčky nádobí10151220
Pračky a sušičky10151220
Chladničky, kompaktní412815
Trouby a sporáky10151220
Kompaktory odpadu7121115
Mikrovlny712820
Likvidace odpadků101512
Mobilní klimatizace5108
Okenní klimatizace81511
Systém ústředního vytápění a chlazení15201830
Ohřívače vody152017
Malé domácí spotřebiče354
Kuchyňský robot2437

Životnost lednic

Životnost moderních chladniček se obvykle pohybuje od 10 do 20 let , u kvalitnějších modelů tento rozsah potenciálně překračuje. Životnost chladničky je ovlivněna především kvalitou jejích materiálů a montáží. Životnost chladniček ovlivňuje několik klíčových součástí a faktorů:

 1. Výrobníky ledu : Navzdory snaze výrobců zlepšit spolehlivost jsou výrobníky ledu často náchylné k poruchám. Design je jednoduchý, ale jeho výkon mohou ovlivnit různé faktory, což vede k častým problémům.
 2. Kompresor : Tento klíčový elektromotor zajišťuje cirkulaci chladiva systémem. Často selhává kvůli výrobním vadám. Výměna kompresoru je možná pouze ve specializovaném zařízení, protože vyžaduje výměnu v prostředí inertního plynu, což nelze zopakovat ve standardní dílně nebo doma.
 3. Chladicí systém : Složitost chladicího systému vyžaduje vysoce kvalitní výrobu. Jedním z běžných problémů je kontaminace z pájecích šupin. Navíc použití hliníku v radiátorech v moderních chladničkách může ohrozit životnost.
 4. Těsnící pryže na dveřích : V průběhu času se pryžová těsnění na dveřích chladničky zhorší a ztratí svou účinnost, což vyžaduje výměnu, aby byla zajištěna správná izolace.
 5. Řídicí elektronika : I když je obecně spolehlivá, elektronické komponenty, které řídí různé funkce chladničky, mohou také selhat a mohou vyžadovat opravu nebo výměnu.

Pro optimální fungování chladniček je nezbytná pravidelná údržba a včasná výměna jednotlivých dílů:

 • Žárovky nebo LED světla : Tyto by měly být vyměněny, aby byla zachována viditelnost uvnitř jednotky.
 • Vodní filtry : U modelů vybavených dávkovačem vody nebo výrobníkem ledu by měly být vodní filtry pravidelně měněny podle doporučení výrobce, aby byla zajištěna kvalita vody a zabránilo se ucpání nebo poškození systému.

Stručně řečeno, životnost chladniček je ovlivněna různými součástmi a faktory, včetně výrobníku ledu, kompresoru, chladicího systému, těsnění dveří a řídicí elektroniky.

Životnost myček nádobí

Průměrná životnost myček se pohybuje mezi 10 a 15 lety , v závislosti na kvalitě umění. Různé součásti myček nádobí se mohou setkat s problémy, které ovlivňují jejich celkovou životnost:

 1. Topné těleso: Tato součást je náchylná k poruchám, zejména v náročných vodních oblastech. Nepravidelné používání jedinečné soli na změkčování vody může vést k předčasnému selhání topného tělesa.
 2. Vysokotlaké čerpadlo: Tlaková čerpadla na pitnou vodu v myčkách nemusí často selhávat. Na této složce závisí účinnost nástřiku a čištění.
 3. Elektronika: Stejně jako mnoho jiných moderních spotřebičů jsou elektronické součástky myček náchylné k poruchám.

Chcete-li maximalizovat životnost a účinnost vaší myčky nádobí, doporučujeme provést několik kroků údržby:

 • Pravidelně přidávejte speciální sůl pro změkčení vody.
 • Ke zvýšení účinnosti čištění a ochraně součástí stroje používejte vysoce kvalitní čisticí prostředky.
 • Pravidelně čistěte filtry, abyste zabránili ucpání a udrželi optimální průtok vody a účinnost čištění.

Závěrem lze říci, že životnost myček závisí na jejich konstrukční kvalitě. Dodržování správných postupů údržby, jako je používání změkčovačů vody, výběr účinných mycích prostředků a pravidelné čištění filtrů, může výrazně prodloužit životnost těchto spotřebičů.

Životnost praček a sušiček

Očekávaná životnost praček a sušiček závisí na mnoha faktorech, včetně značky, modelu, frekvence používání a postupů údržby. V průměru mají pračky a sušičky životnost 10-15 let. Zde jsou faktory, které ovlivňují životnost:

 1. Pračky: Časté používání může způsobit rychlé opotřebení; průměrná pračka je navržena tak, aby se používala 2-3krát týdně.
  1. Velikost zátěže: Neustálé přetěžování stroje může způsobit rychlé opotřebení ložisek nádrže.
  1. Údržba: Pravidelné čištění a používání čisticích roztoků nebo unikátních přípravků prodlouží životnost vaší pračky.
  1. Kvalita vody: Tvrdá voda může vést k tvorbě minerálních usazenin, které ovlivňují opotřebení topného tělesa.
 2. Sušičky: Sušičky obvykle vydrží 10 až 15 let. Kromě výše uvedených faktorů může být jejich životnost ovlivněna individuálními vlastnostmi.
  1. Větrání: Správné větrání je zásadní pro zabránění přehřátí a udržení účinnosti.
  1. Odstraňování vláken: Pravidelné čištění lapače vláken a ventilačního systému je nezbytné pro zamezení nebezpečí požáru a zajištění účinného provozu.

Životnost pecí a sporáků

Životnost pecí a pečicích trub je dlouhá a závisí na kvalitě komponentů, značce a intenzitě používání. Díky jejich konstrukci není co rozbít a opravy jsou snadné. Mnoho pecí a sporáků vydrží déle než 20 let. Potřeba výměny je obvykle způsobena přirozenými příčinami, jako je koroze kovových částí, ztráta vzhledu, nedostatek náhradních dílů nebo upgrade na jiné modely s pokročilou technologií.

 • Trouby: Trouby mají životnost přibližně 10-15 let. Předpokládá se, že elektrické trouby vydrží o něco méně než plynové kvůli topným prvkům, které se mohou rychleji opotřebovat. Ale já jsem třeba zkoumal a můžu říct, že to není pravda a že životnost plynových a elektrických pecí je stejná.
 • Sporáky (včetně varných desek): Plynové sporáky mají tendenci vydržet déle než elektrické sporáky a mohou trvat i více než 20 let, ačkoli obecně přijímaná životnost je 15 let. V plynovém sporáku totiž není co rozbít. Častou závadou je koroze plynových hořáků; velmi často se nedají koupit náhradní díly, pokud jsou kamna stará.
  Elektrická kamna mají životnost kolem 15 let. Častou závadou je porucha topného tělesa; pokud je vyměněn, může mít životnost přes 20 let.

Závěrem lze říci, že životnost pecí a sporáků závisí především na kvalitě uměleckého provedení, intenzitě používání a míře péče. Pravidelnou údržbou a pečlivým používáním lze výrazně zvýšit jejich výkon a efektivitu.

Životnost klimatizací

Životnost klimatizací závisí na typu jednotky. V průměru lze pro různé typy klimatizací rozlišit následující přibližnou životnost:

 1. Okenní klimatizace: Životnost těchto jednotek se obvykle pohybuje kolem 15 let. Jejich účinnost a životnost se však může snížit bez pravidelné údržby, která zahrnuje čištění filtrů a kontrolu chladiva.
 2. Mobilní klimatizace: Mobilní (přenosné) klimatizace mají obvykle životnost 5-10 let v závislosti na intenzitě používání a péče.
 3. Split a multi-split systémy: Tyto systémy mají často delší životnost, která může být až 15-20 let. Životnost je však velmi ovlivněna správnou instalací, zejména vedením vedení chladiva; pokud má vedení mnoho ohybů, účinnost se snižuje a kompresor pracuje s nadměrným zatížením.
 4. Centrální klimatizace: Systémy centrální klimatizace mají také životnost přibližně 15-20 let. Opět platí, že životnost je ovlivněna správnou instalací a včasnou údržbou.

Oprava klimatizace: hlavní problémy, se kterými se lze setkat, jsou spouštěcí kondenzátory ventilátoru a stárnutí kompresoru, ucpání voštiny chladiče a přirozená ztráta chladiva. V případě poruchy kompresoru, která se také někdy stává, není oprava účelná; i po výměně je nepravděpodobné, že vaše klimatizace bude fungovat dlouhou dobu. Důvodem je to, že v továrnách se pájení systému provádí v prostředí bez kyslíku (v zóně inertního plynu), které zabraňuje tvorbě vodního kamene a jeho pronikání do systému. Takovou práci lze provádět v domácích podmínkách nebo v malé dílně, ale v tomto případě není dodržena skutečná technologie, což má v konečném důsledku škodlivý vliv na provoz zařízení.

Životnost ohřívačů vody

 1. Zásobníkové ohřívače vody: Tradiční plynové nebo elektrické zásobníkové ohřívače vody mají obvykle životnost až 15 let, při správné údržbě a opravách více než 20 let. Pravidelná údržba, včetně odstraňování vodního kamene a kontroly anodové ochrany, může zvýšit jejich životnost.
 2. Průtokové (beznádržové) ohřívače vody: průtokové ohřívače vody obvykle vydrží déle než zásobníkové ohřívače vody a mohou trvat až 20 let nebo více. Hlavním faktorem ovlivňujícím jejich životnost je kvalita vody. Tvrdá voda může urychlit opotřebení a vyžaduje častější údržbu.
 3. Solární ohřívače vody: Solární ohřívače vody mohou mít životnost až 20 let, především pokud jsou pravidelně udržovány a umístěny v příznivém klimatu. Pravidelné čištění panelů a systému cirkulace vody pomáhá zvýšit jejich účinnost a životnost.
 4. Tepelná čerpadla pro ohřívače vody: Ohřívače vody s tepelnými čerpadly mohou vydržet až 15 let nebo více díky jejich energetické účinnosti a menšímu opotřebení součástí.

Správná instalace a pravidelná údržba jsou zásadní pro jejich udržení v provozu.

Základem dlouhé životnosti ohřívačů vody je voda; v závislosti na kvalitě úpravy vody se životnost ohřívače vody může značně lišit.

Životnost mikrovlnek

Mikrovlnná trouba vydrží 7 až 12 let . Životnost mikrovlnných trub je obvykle kolem deseti let. Pokud je mikrovlnná trouba používána nesprávně, hlavní příčinou poruchy je usazování mastnoty na slídové desce v komoře a v důsledku toho vyhoření. To vede ke zkratu záření magnetronu a vypálení ochranného krytu magnetronu. Pokud v mikrovlnné troubě slyšíte praskání nebo cvakání, jedná se o poruchu slídové desky. Není to náročná oprava, ale pokud se o svou mikrovlnku správně staráte, vydrží mnohem déle. Já mám třeba mikrovlnku Samsung starou 20 let, má problémy, špatně se mačkají dotyková tlačítka, není dobře vidět nápis, ale funguje.

Životnost malých domácích spotřebičů rýžovary, varné konvice, toustovače, žehličky, kávovary

Životnost malých domácích spotřebičů 3-5 let . Vše záleží na intenzitě používání. Můžete například použít rýžovar i 20 let, pokud rýži vaříte 1x týdně. Ale pokud jej použijete 4krát, životnost se pravděpodobně zkrátí 4krát. U malých domácích spotřebičů vycházejí výrobci z doby používání, např. podívejme se na příklad fénu, předpokládá se, že fén používáte 4x týdně, ale 15 minut, za rok používání vlasů fén se předpokládá 60 hodin, zdroj fénu 180 hodin, spotřebuje méně, fén vydrží déle.

Mohou spotřebiče vydržet 20 let?

Potenciál toho, aby domácí spotřebiče vydržely 20 nebo více let, skutečně dramaticky závisí na různých faktorech, včetně kvality materiálů. Odolné kovy, vysoce kvalitní plasty, robustní smaltované povlaky a spolehlivé komponenty společně přispívají k dlouhé životnosti těchto spotřebičů. Trend výroby spotřebičů s dlouhou životností se však postupem času výrazně změnil.
V dřívějších desetiletích výrobci často zdůrazňovali trvanlivost svých výrobků a reklamy uváděly, že jejich spotřebiče budou sloužit rodinám po generace. Taková tvrzení jsou na dnešním trhu vzácná. Současný obchodní model mnoha výrobců se zaměřuje na navrhování spotřebičů s ohledem na specifickou životnost a povzbuzuje spotřebitele, aby je v případě problémů raději vyměnili než opravili.
Tento posun ilustrují zkušenosti jako ty s vysavačem Philips. Po deseti letech praskly plastové spony na hadici a náhradní díl byl nedostupný z důvodu ukončení výroby. Tato situace je příkladem běžné strategie v moderní výrobě: komponenty pro starší modely jsou postupně vyřazovány, což ztěžuje nebo znemožňuje opravy, čímž nutí spotřebitele k nákupu nových produktů.
Stručně řečeno, zatímco domácí spotřebiče mohou vydržet dvě desetiletí nebo déle, tato životnost je stále méně běžná kvůli změnám ve výrobních postupech a obchodních strategiích. Zaměření se přesunulo od vytváření trvanlivých produktů k navrhování spotřebičů s předem stanovenou životností, v souladu se spotřebitelskou kulturou, která často nahrazuje místo oprav.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here