PlayStation 5 je herní konzole nové generace vyvinutá společností Sony. Na první pohled se může zdát, že vypnutí PS5 je jednoduché. Někdy to však není nejjednodušší, zejména pro začínající uživatele systému PS5. I když jste předtím používali konzole PS3 a PS4, vypnutí systému PS5 je trochu jiné.

V tomto článku vám poradíme, jak můžete systém PS5 vypnout jinak.

Jak vypnout systém PS5 pomocí ovladače

Nejprve byste měli vědět, že systém PS5 má 2 typy stavů systému. Když je systém vypnutý a když je v pohotovostním režimu. Pohotovostní režim umožňuje systému PS5 stahovat záplaty, instalovat hry nebo nabíjet ovladač. Bude tedy odebírat trochu elektrické energie. Pokud chcete systém PS5 vypnout pomocí ovladače, musíte postupovat podle následujících kroků:

 • Stisknutím loga PlayStation na ovladači otevři nabídku Ovládací centrum PS5;
 • Vyberte ikonu „Power“ (Napájení), stiskněte ji a zobrazí se tři možnosti: „Enter Rest Mode“ (Přechod do klidového režimu), „Turn off PS5“ (Vypnout PS5) a „Restart PS5“ (Restartovat PS5);
 • Nakonec vyberte možnost „Vypnout systém PS5“.

Pokud tímto způsobem vypnete systém PS5, konzole se začne vypínat, ale ne okamžitě. Zobrazí se zpráva „Preparing to shut down PS5…“, která vás upozorní, abyste neodpojovali napájecí kabel, dokud bliká kontrolka napájení PS5.

Jak vypnout systém PS5 z aplikace

Pokud tě zajímá, jak vypnout systém PS5 z telefonu, použij aplikaci PS. Chcete-li systém PS5 vypnout pomocí aplikace, nainstalujte si aplikaci PlayStation do mobilního zařízení a připojte jej ke konzoli. Abyste to mohli udělat, musíte v systému PS5 povolit vzdálené hraní:

 • Přejděte do části „Nastavení“.
 • Vyberte a otevřete nabídku „Systém“ a přejděte na „Vzdálené přehrávání“.
 • Poté zapněte tlačítko „Povolit vzdálené přehrávání“.

Po připojení systému PS5 z mobilního zařízení musíte postupovat podle následujících kroků:

 • Nastavte PS5 do pohotovostního režimu.
 • Spusť aplikaci Vzdálená hra a přihlas se pomocí účtu PS5.

Chcete-li systém PS5 vypnout na dálku z telefonu, ujistěte se, že jsou systém PS5 i mobilní zařízení připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Je důležité si uvědomit, že odpojování zapnutého systému PS5 se nedoporučuje, protože může vést ke ztrátě postupu ve hře a dat. Když je konzole v pohotovostním režimu, stále spotřebovává určitou část energie, takže nejbezpečnější způsob, jak ji vypnout, je nejprve ji úplně vypnout.

Jaké jsou další způsoby vypnutí systému PS5 bez ovladače?

Pokud potřebujete vypnout systém PS5 bez ovladače, můžete tak učinit přímo na konzoli. Tato metoda je sice jednoduchá, ale vyžaduje fyzický přístup ke konzoli.

Chcete-li systém PS5 vypnout, najděte černý pruh uprostřed konzole. Pokud máte verzi s diskem, tlačítko napájení se nachází na levé straně konzole. V případě digitální verze PS5 Edition zde bude pouze jedno tlačítko. Tlačítko napájení ve spodní části konzole je nastaveno vertikálně.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Pokud tlačítko uvolníte po prvním pípnutí, konzole přejde do klidového režimu. Pokud však budete tlačítko držet, dokud neuslyšíte dvě pípnutí, konzole PS5 se zcela vypne.

Když se systém PS5 připravuje na vypnutí, na obrazovce se zobrazí zpráva, která vás upozorní, abyste konzoli neodpojovali od napájecího kabelu, dokud je zapnuté tlačítko napájení. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození systému PS5 a ztrátě dat.

Jak vypnout ovladač systému PS5

Pokud například sleduješ Netflix a ovladač PS5 tě obtěžuje svými světly a vibracemi, můžeš ho vypnout. Zde je návod, jak to udělat:

 • Stiskněte a podržte tlačítko PlayStation uprostřed ovladače. Tím vyvoláte rychlou nabídku.
 • Pomocí D-padu na ovladači přejděte na ikonu „Příslušenství“ a stisknutím tlačítka X ji vyberte.
 • Ze seznamu možností vyberte možnost „PS5 controller“.
 • Poté vyberte možnost Vypnout. Tím vyzvete systém PS5 k vypnutí ovladače.
 • Případně můžete ovladač vypnout tak, že jej necháte několik minut běžet naprázdno. Systém PS5 automaticky přepne ovladač do režimu spánku, aby šetřil baterii.

Vypnutím ovladače systému PS5 si můžeš vychutnat Netflix bez rušivých vlivů. Pokud budete chtít ovladač znovu použít, probuďte jej z režimu spánku stisknutím tlačítka PlayStation.

Je možné vypnout systém PS5 hlasem?

Ano, vypnutí systému PS5 pomocí hlasových příkazů je možné, pokud máš ke konzoli připojený mikrofon. Zde je návod, jak to udělat:

 • Zkontrolujte, zda je mikrofon správně připojen k systému PS5. Nastavení konzole můžete zkontrolovat v části „Zvuk“.
 • Funkci hlasového příkazu aktivujete slovy „Hej, PlayStation“. Tím vyzvete systém PS5, aby si vyslechl příkaz.
 • Chcete-li konzolu vypnout, řekněte „Turn off“ nebo „Power off“. Systém PS5 by měl před vypnutím reagovat potvrzovací zprávou.

Pokud máte problémy s rozpoznáním hlasu v systému PS5, ujistěte se, že mluvíte dostatečně zřetelně a hlasitě, aby konzole vaše příkazy zachytila. V nabídce konzole můžete také upravit nastavení mikrofonu, abyste zlepšili rozpoznávání hlasu.

Je důležité si uvědomit, že i když je vypínání systému PS5 hlasovými příkazy pohodlné, není to vždy nejspolehlivější metoda. V některých případech se může stát, že konzole váš hlasový příkaz nerozpozná, nebo že si s příkazem splete šum v pozadí. Vždy je dobré mít záložní metodu vypnutí systému PS5, například pomocí ovladače nebo aplikace.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here