Televizory Samsung mají servisní nabídku, která obsahuje možnost obnovení továrního nastavení, což je nejsložitější možnost obnovení továrního nastavení operačního systému. Při použití tohoto obnovení existuje riziko narušení normálního fungování televizoru a zde si můžete přečíst proč.

Rizika použití obnovení továrního nastavení v technické nabídce

Byly zaznamenány případy, kdy se po takovém obnovení nastavení obraz obrátil, zfialověl nebo zezelenal. Jde o to, že obnovení továrního nastavení vrací televizor do původního základního nastavení. Nyní vám řeknu, proč k tomu dochází. Následující popis situace je fikce a všechny shody jsou náhodné.

Programátoři, kteří napsali operační systém, byli požádáni, aby napsali firmware, který by používal obrazovku TCL jako základní displej; to udělali a firmware byl nainstalován na základní desku. Pak ale nastala nepředvídaná situace: TCL nebyl schopen poskytnout požadovaný počet displejů. BOE zase souhlasila s poskytnutím většího počtu displejů, ale každý typ displeje měl jinou řídicí desku T-CON, což vyžadovalo změnu algoritmu pro interakci se základní deskou. Základní desky však byly dodávány s programem pro displeje TCL.

Na montážní lince po sestavení televizoru přibyla další operace – ruční změna typu displeje, k tomu je třeba otevřít servisní nabídku a změnit typ displeje. Takový televizor je dodán zákazníkovi, ale nemá původní verzi operačního systému, ale upravenou verzi s ručně změněným typem zobrazení.

Použití servisní nabídky pro návrat k továrnímu nastavení absolutně resetuje všechna nastavení, i ta v technické nabídce. Po obnovení nastavení je výchozí typ zobrazení nastaven na TCL, ale ve skutečnosti je to BOE, a protože typ zobrazení neodpovídá nastavení, dochází k problémům s obrazem.

Tyto situace jsou vzácné, ale můžete mít smůlu a může se to stát, byly zaznamenány případy, kdy po obnovení továrního nastavení přes inženýrskou nabídku obraz nabral nepřirozenou barvu, zezelenal nebo se překlopil, přestaly fungovat porty HDMI.

Provedení obnovení továrního nastavení prostřednictvím technické nabídky má tedy svá rizika.

Minimalizace rizik obnovení továrního nastavení prostřednictvím servisní nabídky

Pokud budete muset provést obnovení továrního nastavení televizoru prostřednictvím servisní nabídky, proveďte následující kroky, abyste se ochránili.
Vyfoťte si všechny obrazovky nabídky – jsou jich asi dvě desítky. Pokud se po resetu vyskytnou problémy, můžete porovnat nastavení nastavená po resetu s nastaveními nastavenými před resetem a obnovit tak normální provoz televizoru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here