K odstraňování problémů s chytrými dálkovými ovladači Philips, které komunikují s televizory převážně přes Bluetooth, doporučujeme použít následující algoritmus. Proces zahrnuje resetování dálkového ovladače odstraněním stávajícího spárování Bluetooth s televizorem a obnovením připojení. Tato metoda je účinná asi v 90 % případů a obnovuje normální provoz dálkového ovladače i televizoru.

Inteligentní dálkové ovladače Philips využívají připojení Bluetooth s vaším televizorem pro optimální výkon. Občas může dojít ke ztrátě párování mezi dálkovým ovladačem a televizorem nebo může dojít k porušení komunikačního protokolu, což má za následek provozní problémy. Opětovné spárování dálkového ovladače s televizorem může tyto problémy vyřešit a zajistit, aby zařízení fungovala tak, jak má.

Dálkové ovládání Philips (s klávesnicí) nefunguje

Problémy s dálkovým ovládáním televizorů Philips, zejména modelů vybavených klávesnicí, nejsou neobvyklé. Uživatelé často hlásí takové problémy: dálkové ovládání přestane fungovat několik minut po zapnutí televizoru a normální provoz se obnoví až po 20–30 sekundovém cyklu zapnutí a vypnutí televizoru. Příčina těchto poruch často spočívá v problémech s kompatibilitou mezi dálkovým ovladačem a televizorem.

Je známo, že televizory Philips mají někdy problémy s komunikačním protokolem Bluetooth, což nakonec vede ke ztrátě spárování mezi dálkovým ovladačem a televizorem. Je obtížné určit přesnou příčinu takových komunikačních poruch, mohou to být chyby v softwaru nebo v samotném modulu Bluetooth, ale obnovení připojení obvykle pomůže problém vyřešit.

Jak spárovat dálkový ovladač Philips s televizorem (nový televizor Philips)

Chcete-li umožnit komunikaci mezi vaším dálkovým ovladačem Philips a vaším novým televizorem Philips, musíte provést párování. Tento postup umožňuje dálkovému ovladači komunikovat pouze s jedním televizorem, což mu zabraňuje v náhodném ovládání jiných zařízení. Níže je uveden podrobný návod, jak spárovat dálkový ovladač Philips s novým televizorem Philips:

 • Počáteční nastavení: Když poprvé zapnete svůj nový televizor Philips, budete vyzváni ke stisknutí tlačítka OK na dálkovém ovladači.
 • Proces párování: Když stisknete OK podle pokynů, dálkový ovladač se automaticky spáruje s televizorem. Tento počáteční krok párování je nezbytný pro vytvoření jedinečného spojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem. V posledních verzích se operační systém stal přívětivějším a při zapnutí televizoru vám poradí, pokud není spárovaný dálkový ovladač. Stiskněte například tlačítka Home + Back na dálkovém ovladači, po stisknutí těchto tlačítek se ovladač spáruje s televizorem.
 • Vypnutí: Když televizor vypnete, informace o párování se neztratí. Televizor si tyto informace uchová, takže dálkový ovladač zůstane spárovaný i po opětovném zapnutí televizoru.
 • Vícenásobné úložiště dálkového ovládání: Váš televizor Philips může uložit informace o spárování až pro 5 dálkových ovladačů. Tato funkce je užitečná zejména v rodinách s více uživateli nebo v situacích, kdy je potřeba více dálkových ovladačů pro různé účely.

Podle těchto kroků budete moci spárovat dálkový ovladač Philips s televizorem, což vám umožní ovládat zařízení bez rušení jinými dálkovými ovladači. Je důležité si uvědomit, že po spárování bude dálkový ovladač vyhrazen pro konkrétní televizor a nelze jej použít k ovládání jiného televizoru bez opětovného spárování. Způsob spárování dálkového ovladače s televizorem Philips závisí na roku (modelu) televizoru, podrobnosti viz níže.

Spárování dálkového ovladače s televizorem Philips před rokem 2014

Návod, jak připojit dálkové ovládání k televizoru přes Bluetooth, dálkové ovladače PHILIPS RC 2422 5499 0477

Chcete-li úspěšně spárovat dálkový ovladač s televizorem Philips, ať už párujete nový dálkový ovladač nebo jej znovu připojujete k televizoru, musíte postupovat podle konkrétního postupu:

 • Spárování nového dálkového ovladače s televizorem: Pokud spárujete nový dálkový ovladač s televizorem, umístěte dálkový ovladač vedle loga Philips na televizoru a stiskněte OK . Zpráva o úspěšném párování na obrazovce televizoru potvrzuje dokončení procesu.
 • Opětovné spárování nebo spárování dálkového ovladače s televizorem: V tomto případě musíte resetovat párování; dálkový ovladač si pamatuje pouze jedno spárování, takže se k televizoru automaticky nepřipojí. Umístěte dálkový ovladač blízko loga Philips na televizoru, asi 10 cm od něj. To je důležité, protože pro úspěšné spárování potřebujete vysokou sílu signálu bluetooth. Stiskněte současně červené a modré tlačítko na dálkovém ovladači. Dálkové ovládání vymaže předchozí připojení a inicializuje nové připojení.
 • Potvrzení úspěšného spárování: Pokud je proces párování úspěšný, na obrazovce televizoru se zobrazí upozornění potvrzující úspěšné spárování dálkového ovladače s televizorem.
 • Odstraňování problémů s párováním: Máte-li potíže se spárováním dálkového ovladače s televizorem, zkuste provést spárování znovu podle výše uvedených kroků, stiskněte červené a modré tlačítko a podržte dálkové ovládání blízko loga Philips na televizoru.

Spárování dálkového ovladače s televizorem Philips 2014-2016 (výroba TP Vision)

V roce 2014 Philips udělil licenci na výrobu televizorů pro Evropu čínské společnosti TP Vision, obecný koncept ovládání zůstal, ale s malými změnami, konkrétně pro spárování dálkového ovladače a televizoru, musí být televizor uveden do režimu párování, pouze v tomto případě televizor vytvoří pár.

 • Spárování nového dálkového ovladače s televizorem: Pokud se jedná o první párování nebo pokud párujete s televizorem, který byl resetován na výchozí tovární nastavení, na obrazovce se zobrazí, že televizor je připraven ke spárování, a budete vyzváni ke stisknutí tlačítka OK na dálkovém ovladači.
 • Opětovné spárování nebo spárování dálkového ovladače s televizorem: V tomto případě musíte televizor přepnout do režimu párování následujícím způsobem. Stiskněte tlačítko napájení na televizoru (joystick) po dobu alespoň 3 sekund, aby se zobrazila zpráva, že televizor je připraven ke spárování. Stiskněte současně červené a modré tlačítko na dálkovém ovladači po dobu alespoň 1 sekundy. Dálkové ovládání vymaže předchozí připojení a inicializuje nové připojení.
 • Potvrďte úspěšné spárování: Pokud byl proces párování úspěšný, na obrazovce televizoru se zobrazí upozornění, které potvrdí, že se dálkové ovládání úspěšně spárovalo s televizorem.

Spárování dálkového ovladače s televizorem Philips 2017-2022 (výroba TP Vision)

Od roku 2017 se dálkové ovladače staly univerzálnějšími a nyní je možné aktualizovat software dálkového ovládání z televizoru přes Bluetooth. Změnilo se také pořadí párování dálkového ovladače a televizoru.

 • Spárování nového dálkového ovladače s vaším televizorem: Pokud se jedná o první párování nebo párování s televizorem, který byl resetován na výchozí tovární nastavení, na obrazovce se zobrazí zpráva, že televizor je připraven ke spárování, a budete vyzváni ke stisknutí tlačítka „ Pair“ na dálkovém ovladači. V závislosti na roku výroby vašeho televizoru se jedná o různá tlačítka, ale zpravidla jsou podepsána. Párování není primárním účelem tlačítek, takže za postup párování jsou zodpovědná následující tlačítka:
  • 2017-2018: Tlačítko Nastavení ” při dlouhém stisknutí provede funkci párování.
  • 2019-2020: Tlačítko Zdroj “ při dlouhém stisknutí provede funkci párování.
 • СPotvrzení párování dálkového ovladače: Když dálkové ovládání vstoupí do režimu párování, začne blikat modrý kroužek LED kolem mikrofonu na přední straně dálkového ovladače.
 • Opětovné spárování nebo spárování dálkového ovladače s televizorem: Stiskněte a podržte tlačítko Párovat ( Nastavení nebo Zdroj ) po dobu alespoň 3 sekund. Dálkové ovládání odstraní předchozí připojení a inicializuje nové.

Spárování dálkového ovladače s televizorem Philips TV 2023 (výroba TP Vision)

V roce 2023 byly ovladače Philips znovu aktualizovány a také se změnilo pořadí párování s televizorem, přičemž za připojení jsou nyní zodpovědná tlačítka Domů a Zpět . Tlačítko Pairing však zůstává na tlačítku Source , ale ne na všech dálkových ovladačích, takže je lepší použít první možnost.

 • Spárování vašeho nového dálkového ovladače s televizorem: Pokud se jedná o první párování nebo spárování s televizorem resetovaným na tovární nastavení, budete vyzváni ke stisknutí tlačítek Domů a Zpět na dálkovém ovladači. Když ovladač přejde do režimu párování, začne blikat modrý kroužek LED kolem mikrofonu na přední straně ovladače.
 • Oprava nebo spárování dálkového ovladače s televizorem : Stiskněte a podržte tlačítka Domů a Zpět po dobu alespoň 3 sekund. Dálkové ovládání odstraní předchozí připojení a inicializuje nové.

Spárování dálkového ovladače s Philips TV 2024 (výroba TP Vision) Titan OS

V roce 2024 se Philips s upgradem OS na Titan OS vrátil k předchozí možnosti spárování dálkového ovladače s televizorem.

 • Spárování nového dálkového ovladače s vaším televizorem: Pokud se jedná o první párování nebo párování s televizorem, který byl resetován na výchozí tovární nastavení, na obrazovce se zobrazí zpráva, že televizor je připraven ke spárování, a budete vyzváni ke stisknutí tlačítka tlačítko Spárovat. Když ovladač přejde do režimu párování, začne blikat modrý kroužek LED kolem mikrofonu na přední straně ovladače.
 • Chcete-li znovu spárovat nebo spárovat dálkový ovladač s televizorem, stiskněte a podržte tlačítko Párovat po dobu alespoň 3 sekund. Dálkové ovládání vymaže předchozí připojení a inicializuje nové; televizor se automaticky spáruje.

Spárování dálkového ovladače přes TV menu, počínaje rokem 2017 (produkce TP Vision)

Pro spárování dálkového ovladače s televizory Philips vydanými od roku 2017 poskytuje výrobce možnost aktualizovat firmware ovladače a zahájit párování prostřednictvím nabídky televizoru. Tento proces zjednodušuje nastavení a zajišťuje správnou funkci dálkového ovladače s televizorem. Zde je podrobný návod pro spárování dálkového ovladače prostřednictvím nabídky televizoru:

 1. Přístup k nabídce TV : Zapněte TV a stiskněte tlačítko nabídky (Domů) na dálkovém ovladači.
 2. Navigace na Nastavení : Vyberte „Nastavení“ z nabídky televizoru pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači.
 3. Výběr možností bezdrátového připojení a sítě : Přejděte do části „Bezdrátové připojení a síť“, která umožňuje konfigurovat nastavení připojení televizoru.
 4. Zahájení vzdáleného párování : V části „Bezdrátové připojení a síť“ najděte a vyberte „Dálkové ovládání“ a poté „Párovat dálkové ovládání“.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce : Po výběru možnosti párování postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce televizoru. Tento proces může zahrnovat stisknutí určitých tlačítek na dálkovém ovladači.
 6. Potvrzení úspěšného spárování : Po úspěšném dokončení procesu párování se na obrazovce objeví zpráva potvrzující úspěšné spárování dálkového ovladače a televizoru.

Tato metoda párování nabízí pohodlí a snadné nastavení a umožňuje uživatelům rychle obnovit nebo navázat spojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem a také aktualizovat firmware ovladače pro lepší funkčnost a kompatibilitu s televizorem.

Párování dálkového ovladače s televizorem Philips: Google OS (USA, Kanada)

V Severní Americe jsou k dispozici televizory se dvěma operačními systémy, Google TV a Roku TV, takže spárování dálkového ovladače s televizorem se bude lišit

Spárování dálkového ovladače a operačního systému Google TV: Během prvního připojení budete během procesu nastavení vyzváni ke stisknutí tlačítka „ Zpět “ a jeho podržení, dokud nebude párování dokončeno. Tento postup budete muset absolvovat také při resetování televizoru do továrního nastavení. Pokud potřebujete připojit další dálkový ovladač, budete to muset udělat prostřednictvím nastavení televizoru: Nastavení > Dálkové ovládání a příslušenství.

Párování dálkového ovladače s televizorem Philips: Roku TV OS (USA, Kanada)

Při nastavování televizoru s dálkovým ovladačem Roku by se ovladač měl automaticky připojit k televizoru, protože se ve výchozím nastavení nachází v režimu párování, když nebyl předtím spárován. Pokud však budete potřebovat ovladač kdykoli znovu připojit, způsob opětovného připojení bude záviset na konkrétním typu dálkového ovladače Roku dodaného s televizorem. Níže jsou uvedeny kroky pro oba scénáře:

 1. S tlačítkem Pair : Pokud má ovladač Roku tlačítko Pair, stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu alespoň 3 sekund. Tato akce zahájí proces párování a umožní dálkovému ovládání navázat spojení s televizorem.
 2. Bez tlačítka Spárovat : Pokud tlačítko Spárovat chybí, stiskněte současně tlačítka Domů a Zpět na dálkovém ovládání a podržte je po dobu 5 sekund. Tato kombinace vyzve dálkový ovladač k resetování připojení a pokusu o opětovné připojení k televizoru.
 3. Odstraňování problémů s připojením : Pokud se dálkový ovladač nepodaří znovu připojit podle těchto kroků, doporučuje se opakovat proces s vypnutým televizorem, abyste předešli možnému rušení. Poté by zapnutí televizoru mělo vést k automatickému obnovení připojení dálkového ovladače.

Pokud navíc vlastníte jiný dálkový ovladač nebo máte mobilní aplikaci Roku, můžete nový dálkový ovladač spárovat prostřednictvím nabídky nastavení televizoru. Zde je návod, jak připojit dálkový ovladač prostřednictvím nabídky:

 • Na televizoru přejděte na Nastavení .
 • Vyberte Remotes & devices .
 • Zvolte Spárovat nové zařízení a poté Dálkové ovládání .
 • Tento postup umožňuje spárování dálkového ovladače prostřednictvím nastavení televizoru a nabízí alternativní metodu pro uživatele s přístupem k více ovladačům nebo mobilní aplikaci Roku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here