Apple iPhone SE je pro mnoho uživatelů oblíbenou a cenově dostupnou variantou chytrého telefonu. Přestože nabízí mnoho funkcí vyšších modelů, často se objevuje otázka, zda je iPhone SE vodotěsný.

Jakou odolnost proti vodě má iPhone SE

iPhone SE je mezi uživateli iPhonu oblíbený už od vydání první generace v březnu 2016. Všechny tři generace iPhonu SE měly stupeň krytí IP67 pro odolnost proti vodě a prachu, takže dokázaly odolat ponoření do vody o hloubce až 1 metr po dobu až 30 minut, aniž by utrpěly jakékoli škodlivé účinky.

Stupeň krytí IP67 je dosažen díky těsněním a ucpávkám, které chrání vnitřní součásti telefonu před vodou a prachem. Kromě toho jsou tlačítka a porty iPhonu SE navrženy tak, aby byly voděodolné, i když nejsou zcela vodotěsné.

První generace iPhonu SE měla 4palcový Retina displej a 12megapixelový zadní fotoaparát poháněný čipem A9. Byl vydán s krytím IP67 pro odolnost proti vodě a prachu, což z něj udělalo oblíbenou volbu pro ty, kdo dávali přednost menšímu a cenově dostupnějšímu iPhonu, který vydrží i určité vystavení vodě.

Druhá generace iPhonu SE, která byla vydána v dubnu 2020, měla také stupeň krytí IP67 pro odolnost proti vodě a prachu. Byl vybaven 4,7palcovým Retina displejem a 12megapixelovým zadním fotoaparátem poháněným čipem A13 Bionic. iPhone SE 2 byl také k dispozici za nižší cenu než některé jiné nedávno vydané modely společnosti Apple, což z něj dělalo oblíbenou volbu pro zákazníky, kteří si uvědomují svůj rozpočet.

V roce 2022 Apple vydal iPhone SE třetí generace, který má stupeň krytí IP67 pro odolnost proti vodě a prachu. iPhone SE 3 má 4,7palcový Retina displej, 12megapixelový zadní fotoaparát a čip A15 Bionic. Stejně jako jeho předchůdci je iPhone SE 3 navržen tak, aby byl odolný a vydržel působení vody.

Co znamená stupeň krytí IP67

Stupeň krytí IP67 je standardizovaný systém hodnocení používaný k měření úrovně ochrany elektronického zařízení proti pevným částicím a kapalinám včetně vody. Systém hodnocení IP (Ingress Protection) zavedla Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC), aby poskytla jednotný a objektivní způsob měření odolnosti zařízení vůči vlivům prostředí.

Stupeň krytí IP se skládá ze dvou čísel, z nichž první vyjadřuje odolnost zařízení vůči pevným částicím a druhé odolnost vůči kapalinám. Čím vyšší je číslo, tím vyšší je úroveň ochrany.

V případě iPhonu SE značka „6“ ve stupni krytí IP67 znamená, že zařízení je zcela chráněno proti vniknutí prachu, což znamená, že do zařízení nemohou proniknout žádné prachové částice. Písmeno „7“ znamená, že zařízení je chráněno proti vniknutí vody do hloubky až 1 metr po dobu až 30 minut.

Je důležité poznamenat, že stupeň krytí IP67 neznamená, že je zařízení zcela vodotěsné. I když iPhone SE vydrží ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut, nedoporučuje se vystavovat zařízení vodě po delší dobu nebo ve vodě hlubší než 1 metr. Kromě toho se odolnost zařízení proti vodě může časem zhoršit a těsnění a ucpávky, které zajišťují ochranu, se mohou opotřebovat nebo poškodit.

Kromě toho je důležité si uvědomit, že stupeň IP měří pouze odolnost zařízení proti pevným částicím a kapalinám a nezaručuje, že zařízení odolá i dalším faktorům prostředí, jako jsou nárazy, teplo nebo vlhkost.

Jak poznáte, že je váš iPhone SE poškozený vodou?

Poškození vodou je u elektronických zařízení, včetně iPhonu SE, běžné. K poškození vodou může dojít, když je zařízení vystaveno působení vody nebo jiných kapalin, což může způsobit korozi a poškození vnitřních součástí telefonu. Zde je několik příznaků, že váš iPhone SE může být poškozen vodou:

 • Displej bliká nebo je zkreslený: Poškození vodou může způsobit blikání nebo zkreslení displeje iPhonu SE. Na displeji si také můžete všimnout čar nebo skvrn, které tam předtím nebyly.
 • Zařízení se nezapne ani nenabíjí: Pokud byl váš iPhone SE vystaven vodě, nemusí se zapnout ani nabíjet. To může být známkou poškození vnitřních součástí, které je třeba opravit nebo vyměnit.
 • Zařízení se přehřívá: Poškození vodou může způsobit přehřátí iPhonu SE, i když se nepoužívá. Pokud si všimnete, že se zařízení na dotek zahřívá, může to být známka vnitřního poškození.
 • Reproduktory nebo mikrofon nefungují: Voda může poškodit reproduktory a mikrofon iPhonu SE, takže je špatně slyšet nebo být slyšen během telefonních hovorů nebo při přehrávání hudby.
 • Zařízení reaguje pomalu nebo nereaguje: Poškození vodou může způsobit, že iPhone SE reaguje pomalu nebo nereaguje. Aplikace se mohou načítat déle a zařízení může zamrznout nebo spadnout.

Pokud máte podezření na poškození iPhonu SE vodou, je důležité jednat co nejdříve. Vypněte zařízení a nezapínejte jej, dokud jej nezkontroluje odborník. Zařízení můžete odnést do obchodu Apple Store nebo do autorizovaného servisního střediska, kde ho zkontrolují a opraví. V některých případech se záruka na zařízení nemusí vztahovat na poškození vodou, proto je důležité se informovat u společnosti Apple nebo u pojišťovny, zda bude oprava hrazena.

Co dělat, když se váš iPhone SE poškodil vodou?

Pokud byl váš iPhone SE poškozen vodou, je důležité podniknout okamžité kroky, abyste zabránili dalšímu poškození a zvýšili šance na obnovu. Zde je několik kroků, které můžete podniknout, pokud byl váš iPhone SE vystaven vodě:

 • Vypněte zařízení: První krok je okamžité vypnutí iPhonu SE, aby se zabránilo dalšímu poškození. Pokud je zařízení stále zapnuté, vypněte jej stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se neobjeví posuvník „Posunutím vypnout“. Posunutím posuvníku zařízení vypněte.
 • Odstraňte všechna pouzdra nebo příslušenství: Odstraňte z iPhonu SE všechna pouzdra nebo příslušenství, aby zařízení rychleji vyschlo.
 • Přístroj vysušte: Pomocí čistého, suchého hadříku otřete ze zařízení viditelnou vodu. K vysoušení zařízení nepoužívejte fén ani jiný zdroj tepla, protože by mohlo dojít k jeho dalšímu poškození.
 • Zařízení umístěte na suché a větrané místo: Vložte iPhone SE na suché, dobře větrané místo a nechte jej vyschnout alespoň 24-48 hodin. Během této doby se nepokoušejte zařízení zapínat.
 • Použití pohlcovače vlhkosti: Chcete-li urychlit proces sušení, můžete iPhone SE vložit do sáčku s neuvařenou rýží, silikagelových balíčků nebo jiného materiálu pohlcujícího vlhkost. Nezapomeňte sáček pevně uzavřít a nechte zařízení v sáčku alespoň 24-48 hodin.
 • Otestujte zařízení: Po úplném vyschnutí zkuste iPhone SE zapnout. Pokud se zařízení zapne a funguje normálně, zkontrolujte, zda reproduktory, mikrofon a další součásti fungují správně.
 • Vyhledejte odbornou pomoc: Pokud se iPhone SE nezapne nebo se zdá, že nefunguje správně, bude možná nutné jej odnést do Apple Store nebo do autorizovaného servisu, kde vám s ním pomohou odborníci. Tam mohou zařízení zkontrolovat, zda není poškozeno vodou, a provést případné opravy.

Je důležité si uvědomit, že záruka na zařízení se nemusí vztahovat na poškození vodou, takže je důležité se informovat u společnosti Apple nebo u pojišťovny, zda se na opravu vztahuje. Pokud tyto kroky podniknete co nejdříve, zvýšíte tím šance na obnovu iPhonu SE po poškození vodou.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here