Kód PIN můžete na televizoru Samsung použít pro rodičovský zámek nebo omezený profil pro vysílání, kabelové/anténní vysílání, signály a streamované kanály.

Nastavení kódu PIN pro výše popsané funkce naleznete v následujících odstavcích. Pokyny pro zrušení nebo resetování kódu PIN jsou pro každou funkci jiné a závisí na modelu televizoru.

Proto pokud potřebujete návod pro konkrétní model, nahlédněte do příručky. Příručky naleznete na stránce podpory vašeho modelu na webových stránkách společnosti Samsung.

Před zahájením nastavení se ujistěte, že máte v televizoru nainstalovanou nejnovější verzi softwaru. Pokud jste operační systém neaktualizovali, najdete spouštěcí soubory, které jsou k tomu potřeba, na stránce podpory modelu na webových stránkách společnosti Samsung.

U modelů televizorů se systémem Android TV vydaných v roce 2017 nebo později v USA nebo Kanadě můžete nastavit rodičovský zámek pro vysílání a streamované kanály.

Pokud si nejste jisti, kdy byl váš model uveden na trh, můžete zkontrolovat rok výroby na štítku se sériovým číslem na zadní straně televizoru nebo odkaz na specifikace na stránce podpory modelu.

Jak nastavit kód PIN pro rodičovskou kontrolu v televizoru Samsung

Chcete-li zavést rodičovskou kontrolu s kódem PIN, postupujte takto:

 1. Nejprve na přiloženém dálkovém ovladači stiskněte tlačítko HOME.
 2. Z dostupných možností vyberte možnost „Nastavení“.
 3. Další krok se může lišit v závislosti na možnostech nabídky televizoru:
  1. Přejděte do kategorie TV a vyberte možnost Sledovat TV. Poté klikněte na položku Rodičovský zámek. Přejděte na „PIN kód“.
  1. Alternativní opatření: Zvolte „Sledovat TV“, přejděte na „Rodičovská kontrola“ a tam na „Rodičovská blokace“. Dále „Kód PIN“.
 4. Po předchozích nejednoznačných položkách na obrazovce „Zadání nového kódu PIN“ vyberte požadovaný čtyřmístný kód PIN.
 5. Na obrazovce „Opětovné zadání PIN“ proto znovu zadejte čtyřmístný PIN a potvrďte jej.

Pokud zapomenete kód PIN, zadejte hlavní kód PIN televizoru. V případě, že hlavní kód PIN neznáte, nezapomeňte, že se můžete obrátit na podporu produktu a informace si ověřit.

Jak nastavit kód PIN pro omezený profil v televizoru Samsung

Kromě rodičovské kontroly můžete pomocí kódu PIN nastavit také omezený profil.

Tento profil je stejný jako ostatní profily, ale s omezeným přístupem k obsahu pro každého, kdo nezná PIN.

Můžete například nastavit omezený profil, který zobrazí pouze aplikaci Netflix. Pokud je však omezený profil povolen, nebudete moci používat ani instalovat jiné aplikace.

Všimněte si, že tato funkce omezuje přístup pouze k zadané aplikaci nebo obsahu, neomezuje obsah na základě hodnocení.

Tuto funkci je třeba ovládat pomocí rodičovského zámku v nabídce televizoru a v nastavení aplikace.

Poprvé nastavte kód PIN:

 1. Nejprve stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači televizoru.
 2. Dále vyberte možnost „Nastavení“.
 3. Další kroky závisí na nastavení nabídky televizoru:
  1. V nabídce nastavení přejděte do části „Nastavení zařízení“. Poté přejděte na „Zabezpečení a omezení“. Tam vyberte možnost „Vytvořit omezený profil“.
  1. Případně vyberte „Zabezpečení a omezení“ a poté „Vytvořit omezený profil“ nebo „Omezený profil“. Položka „Nastavení zařízení“ zde není k dispozici.
 4. Jakmile se dostanete do požadované sekce, nastavte nový kód PIN.
 5. Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej.
 6. Aplikaci, kterou chcete nastavit jako zakázanou, vyberte a nastavte ji jako povolenou.
 7. Po dokončení nastavení se stisknutím tlačítka ZPĚT vrátíte zpět.

Tímto způsobem vytvoříte nový omezený profil a nastavíte pro něj PIN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here