Byli jste někdy vykázáni ze serveru Discord? Ať už se jednalo o chybu nebo porušení komunitních pravidel, může být vykázání frustrující zkušeností. Taková je však realita. A pouze správce serveru rozhoduje o tom, zda v banu zůstanete, nebo se z něj dostanete.

Pokud jste tedy tím administrátorem, který omylem zabanoval nevinného člena serveru Discord, nebojte se. Tuto osobu můžete snadno odbanovat. Naštěstí existuje několik způsobů, jak někoho na Discordu odbanovat. Na serveru Discord je dokonce k dispozici seznam zabanovaných uživatelů, který najdete v přehledu serveru.

Začněme se tedy zabývat všemi způsoby.

Jak zrušit zákaz na Discordu na počítači

Pokud chcete někoho na službě Discord zakázat pomocí aplikace v počítači, můžete postupovat podle následujících kroků:

 • Spusťte Discord a přejděte na svůj server (kde jste správcem).
 • Poté klikněte na šipku dolů v levém horním rohu obrazovky vedle názvu serveru.
 • Vyberte možnost Nastavení serveru.
 • Poté přejděte na položku Zákazy v levém bočním menu.
 • Nyní byste měli vidět všechny osoby, které jsou aktuálně zakázány.
 • Klikněte na člena, kterému chcete zrušit zákaz, a vyberte možnost Odvolat zákaz.

Po dokončení těchto kroků může tato osoba opět používat všechna oprávnění serveru.

Jak zrušit zákaz v mobilní aplikaci Discord

Totéž můžete udělat i ve smartphonu. Postupujte podle těchto pokynů:

 • Otevřete Discord a přejděte na svůj server.
 • Poté klepněte na ikonu tří teček vedle názvu serveru.
 • Klepnutím na ikonu ozubeného kola otevřete Nastavení.
 • Poté přejděte dolů a vyberte možnost Zákazy.
 • Nakonec klepněte na ikonu tří teček vedle přezdívky osoby a vyberte možnost Zrušit zákaz.

A je to! Teď už víte, jak můžete snadno zrušit zákaz na serveru Discord.

Jak NEDOSTAT ban na službě Discord

V první řadě je důležité přečíst si a dodržovat pokyny komunity Discord. Tyto pokyny popisují očekávání ohledně chování na platformě, včetně pravidel proti obtěžování, nenávistným projevům a sdílení nevhodného obsahu. Porušení těchto pokynů může mít za následek ban na Discordu nebo od administrátorů serverů.

Kromě toho je důležité chovat se k ostatním uživatelům na platformě ohleduplně a zdvořile. Vyvarujte se používání urážlivých výrazů nebo chování, které by mohlo být považováno za rušivé nebo škodlivé. Je také nezbytné dbát na hranice ostatních uživatelů a nezapojovat se do chování, které v nich vyvolává nepříjemné pocity nebo je činí nebezpečnými.

Dalším důležitým faktorem, který vám pomůže vyhnout se zákazu, je vyvarovat se spamování nebo zahlcování platformy zbytečným nebo irelevantním obsahem. To může zahrnovat nadměrné používání emotikonů, několikanásobné opakování stejné zprávy nebo zveřejňování velkého množství nesouvisejícího obsahu v krátkém časovém úseku. Takové chování může být považováno za rušivé a může vést k zákazu.

V neposlední řadě byste měli znát pravidla a pokyny všech serverů Discord, kterých se účastníte. Mnoho serverů má vlastní jedinečný soubor pravidel a očekávání ohledně chování a porušení těchto pravidel může mít za následek zákaz vstupu na daný server nebo celou platformu.

Je možné získat trvalý ban na Discordu?

Doba trvání banu na službě Discord závisí na uloženém banu. Pokud moderátor zakáže uživateli přístup na určitý server, omezí tím přístup na tento server všem uživatelům ze stejné IP adresy. Tento zákaz nemusí být nutně trvalý a moderátor jej může zrušit, čímž umožní dříve zakázanému uživateli se na server znovu přihlásit.

Na druhou stranu může tým Discord Trust & Safety vydat celosystémový zákaz, který trvale omezí přístup k celé platformě Discord pro zakázaný účet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here