Ecobee je přední značkou ve světě chytrých termostatů. Díky funkcím, jako je dálkové ovládání, monitorování spotřeby energie a hlasová aktivace, se Ecobee stala oblíbenou u majitelů domů, kteří chtějí ušetřit peníze za energie. Jednou z nejdůležitějších funkcí termostatu Ecobee je jeho schopnost přepnout do nouzového režimu vytápění. Nouzový režim vytápění je nastavení, které lze použít, když venkovní teplota klesne příliš nízko na to, aby tepelné čerpadlo mohlo efektivně pracovat. Měli byste tedy zjistit, co to je a jak jej zapnout.

Co je nouzové vytápění?

Nouzové vytápění je funkce mnoha systémů HVAC (vytápění, větrání a klimatizace), která je určena pro použití v extrémních povětrnostních podmínkách, kdy primární zdroj vytápění, například tepelné čerpadlo, nedokáže pokrýt potřebu vytápění.

Hlavním zdrojem vytápění typického systému HVAC je tepelné čerpadlo, které přenáší teplo z venkovního vzduchu do vašeho domova. Když však venkovní teplota klesne pod určitou úroveň, může mít tepelné čerpadlo potíže s uspokojením potřeby vytápění. V takovém případě přichází na řadu nouzové vytápění.

Nouzové vytápění je záložní systém, který je určen pro případ, že primární zdroj vytápění nedokáže pokrýt potřebu tepla. Obvykle je vybaven elektrickým odporovým topným tělesem, které dokáže zajistit teplo i při extrémně nízkých teplotách.

Při aktivaci nouzového vytápění se systém HVAC přepne z tepelného čerpadla na pomocný zdroj vytápění. Díky tomu může být váš domov i nadále vytápěn, i když je venkovní teplota velmi nízká. Je však důležité si uvědomit, že nouzové vytápění je méně účinné než primární zdroj vytápění, takže by se mělo používat pouze v případě potřeby.

Jak povolit nouzové vytápění v systému Ecobee?

V termostatech Ecobee jsou za aktivaci nouzového vytápění zodpovědné tzv. prahové hodnoty. Jedná se o teploty nebo podmínky, při kterých se zapne přídavné vytápění. Pokud tedy potřebujete zapnout nouzové vytápění, snižte prahové hodnoty.

Chcete-li získat přístup k prahovému nastavení termostatu Ecobee a spravovat nastavení přídavného tepla, postupujte podle následujících kroků:

  • Klepnutím na tři vodorovné čáry na rozhraní termostatu přejděte do hlavní nabídky.
  • Přejděte dolů a vyberte možnost Nastavení.
  • Vyberte možnost Nastavení instalace.
  • Poté vyberte možnost Prahové hodnoty.

Jakmile se dostanete do sekce Thresholds, můžete systém přídavného tepla spravovat třemi způsoby:

  1. Nastavte „Compressor to Aux Temperature Delta„: Toto nastavení umožňuje zvolit teplotní rozdíl mezi skutečnou a požadovanou teplotou v místnosti. Jakmile je tento rozdíl překročen, začne systém doplňkového vytápění pracovat na ohřevu vašeho domova.
  2. Změňte hodnotu „Compressor Min Outdoor Temperature“ (Minimální venkovní teplota kompresoru): Kompresor vašeho systému HVAC nebude pracovat, pokud venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu. Tato funkce vám pomůže ušetřit energii a zabránit nadměrnému vytížení systému.
  3. Spravujte „Aux Heat Max Outdoor Temperature„: Toto nastavení umožňuje zvolit maximální venkovní teplotu, při které bude pracovat přídavné topení. Jakmile teplota překročí toto číslo, systém přídavného vytápění přestane pracovat, což vám pomůže ušetřit energii a zabrání přetížení systému.

Řízením nastavení systému přídavného vytápění na termostatu Ecobee můžete zajistit, aby váš domov zůstal během chladného počasí teplý a pohodlný, a zároveň ušetřit energii a udržet nízké účty za energii.

Kdy byste měli použít nouzové vytápění?

Nouzové vytápění by se mělo používat pouze v extrémních povětrnostních podmínkách, kdy primární zdroj vytápění, například tepelné čerpadlo, nedokáže pokrýt potřebu tepla. K tomu obvykle dochází, když teplota klesne pod určitou úroveň a tepelné čerpadlo již nedokáže z venkovního vzduchu odebrat dostatek tepla, aby udrželo teplo ve vašem domě.

Nouzové vytápění je méně účinné než primární vytápění, proto by se mělo používat pouze v nezbytných případech. Je důležité si uvědomit, že dlouhodobý provoz nouzového vytápění může mít za následek vyšší účty za energii a možné poškození systému HVAC.

Je také důležité si uvědomit, že nouzové vytápění je záložní systém a neměl by se používat jako primární zdroj vytápění. Pokud nouzové vytápění používáte často, může to být známkou toho, že váš systém HVAC potřebuje údržbu nebo opravu.

Celkově lze říci, že nouzové vytápění by mělo být použito pouze jako poslední možnost, když primární zdroj vytápění nedokáže pokrýt potřebu vytápění, a jakmile se zlepší povětrnostní podmínky, měli byste se vrátit k primárnímu zdroji vytápění.

Proč byste neměli často používat nouzové vytápění

Nouzové vytápění by se nemělo používat často, protože je méně účinné a dražší než primární zdroj vytápění. Při aktivaci nastavení nouzového vytápění se obejde tepelné čerpadlo. K vytápění domu se používá elektrické odporové vytápění, které spotřebovává více energie a může mít za následek vyšší účty za energie.

Časté používání nouzového vytápění může také zatěžovat systém HVAC, což může vést k opotřebení systému a potenciálně k nákladným opravám. Kromě toho může spoléhání se na nouzové vytápění jako na primární zdroj vytápění zkrátit životnost vašeho systému HVAC, protože není určen k dlouhodobému používání.

Je důležité si uvědomit, že nouzové vytápění je určeno jako záložní systém a mělo by se používat pouze v nouzových situacích, kdy primární zdroj vytápění není schopen pokrýt poptávku po vytápění. Pokud nouzové vytápění používáte často, může to být známkou toho, že váš systém HVAC potřebuje údržbu nebo opravu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here