Pokud máte televizor Sony a chcete vypnout titulky, není to těžké. Pro nové uživatele televizorů Sony to však může být trochu nejasné. Za zmínku také stojí, že vypnutí titulků na televizoru Sony Bravia je poněkud odlišné.

Jak zakázat titulky v televizoru Sony

Pokud sledujete obsah na televizoru Sony a titulky vás ruší, můžete je vypnout. Vypnutí titulků na televizoru Sony je naštěstí jednoduchý proces. V závislosti na modelu televizoru Sony však můžete použít několik metod. Patří mezi ně použití tlačítka Displej a tlačítka CC a vypnutí titulků pomocí nabídky nastavení televizoru Sony.

Použití tlačítka Display na dálkovém ovladači

 • Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači televizoru Sony zapněte televizor.
 • Zapněte obsah, který chcete sledovat.
 • Na dodaném dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „Display“. Tím by se měly zobrazit možnosti sledovaného obsahu.
 • Vyhledejte možnost „Subtitle“ a výběrem možnosti „Off“ titulky vypněte. Stisknutím tlačítka „OK“ volbu potvrďte.

Použití tlačítka CC na dálkovém ovladači

 • Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači televizoru Sony zapněte televizor.
 • Vyberte obsah, který chcete sledovat.
 • Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „CC“. Tím se zobrazí možnosti skrytých titulků.
 • Vyhledejte možnost vypnout skryté titulky nebo titulky. V závislosti na modelu může být tato možnost označena jako „Vypnuto“ nebo „Zakázáno“. Výběrem této možnosti titulky vypnete.

Použití nabídky TV

 • Stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači televizoru Sony zapněte televizor.
 • Stisknutím tlačítka „Home“ na dálkovém ovladači televizoru Sony přejděte do nabídky.
 • Přejděte do části „Nastavení“.
 • Pomocí dálkového ovladače přejděte do nabídky „Caption Vision“ a stiskněte tlačítko enter pro vstup do této nabídky.
 • V nabídce „Caption Vision“ vyhledejte možnost vypnout skryté titulky nebo titulky. V závislosti na modelu může být tato možnost označena jako „Vypnuto“ nebo „Zakázáno“. Výběrem této možnosti titulky vypnete.
 • Stisknutím tlačítka „Exit“ nebo „Back“ na dálkovém ovladači uložte změny a ukončete nabídku.

Nezapomeňte, že v závislosti na modelu televizoru Sony se mohou tlačítka nebo položky nabídky mírně lišit. Je také třeba zmínit, že ne všechny dálkové ovladače Sony mohou mít tlačítka CC nebo Display. V případě, že některá z metod nefunguje nebo nemůžete najít správné tlačítko, měli byste přejít rovnou k další metodě.

Jak zakázat skryté titulky v nastavení aplikací v televizoru Sony

Pokud již skryté titulky pro aplikace v televizoru Sony nepotřebujete, můžete je jednoduše vypnout. Zde najdete návod, jak vypnout skryté titulky v nastavení aplikací v televizoru Sony:

 • Stiskněte tlačítko Rychlá nastavení na dálkovém ovladači televizoru.
 • Vyberte možnost „Settings“ a stiskněte tlačítko Enter.
 • Přejděte na položku „Systém“ pomocí tlačítka se šipkou dolů a vyberte ji.
 • Poté šipkou dolů vyberte možnost „Zpřístupnění“ a stiskněte klávesu Enter.
 • Poté vyberte možnost „Titulky“.
 • Pomocí tlačítka se šipkou dolů vyberte možnost „Streaming & other content“ a stiskněte klávesu Enter.
 • V části Streaming a další obsah vyberte možnost „Zobrazit“.
 • Přepněte přepínač skrytých titulků do polohy „Vypnuto“.
 • Stisknutím tlačítka „Zpět“ na dálkovém ovladači uložte změny.

Podle těchto jednoduchých kroků můžete v nastavení televizoru Sony snadno zakázat skryté titulky pro aplikace. To může usnadnit sledování dialogů v televizních pořadech a filmech, a to i v hlučném prostředí.

Jak vypnout titulky v televizoru Sony Bravia

Pokud sledujete televizní pořad nebo film na televizoru Sony Bravia a chcete vypnout titulky, můžete tak učinit podle následujících kroků:

 • Stiskněte tlačítko „Menu“ na dálkovém ovladači.
 • Pomocí navigačních šipek zvýrazněte položku „Setup“ a stisknutím středového tlačítka ji vyberte.
 • Vyberte možnost „Closed Captioning (CC)“.
 • Chcete-li zapnout titulky, vyberte možnost „Vypnuto“ nebo „Zapnuto při ztlumení zvuku“.
 • Nabídku opustíte stisknutím tlačítka „Menu“.

Je důležité si uvědomit, že různé modely televizorů Sony Bravia mohou mít mírně odlišné možnosti nabídky a rozložení tlačítek, takže pokud máte potíže s nalezením nastavení skrytých titulků, nahlédněte do uživatelské příručky k televizoru. Pomocí těchto jednoduchých kroků můžete titulky na televizoru Sony Bravia snadno vypnout a vychutnat si své oblíbené pořady a filmy bez rušivých vlivů.

Proč se titulky zobrazují i po jejich vypnutí na televizoru Sony?

Pokud jste postupovali podle pokynů k vypnutí titulků na televizoru Sony, ale titulky se na obrazovce stále zobrazují, může to mít několik důvodů:

 • Titulky jsou pro konkrétní aplikaci stále zapnuté: Některé aplikace v televizoru Sony mohou mít vlastní nastavení. Pokud jste vypnuli titulky pomocí obecného nastavení televizoru, ale stále se zobrazují v konkrétní aplikaci, může být nutné vypnout titulky v nastavení dané aplikace.
 • Software televizoru je třeba aktualizovat: Pokud software televizoru Sony není aktuální, může to způsobovat závady nebo problémy s nastavením. Aktualizace softwaru televizoru může vyřešit problém s nevypínáním titulků.
 • Obsah, který sledujete, má pevně zakódované titulky: Některé televizní pořady a filmy mají titulky pevně zakódované ve videu, což znamená, že je nelze vypnout. Pokud sledujete obsah s pevně zakódovanými titulky, nelze je vypnout pomocí nastavení televizoru.
 • Nastavení skrytých titulků v televizoru není správně nakonfigurováno: V některých případech nemusí být nastavení skrytých titulků v televizoru správně nakonfigurováno. Možná bude nutné vrátit se do nabídky nastavení a překontrolovat, zda jsou skryté titulky u všech nastavení vypnuty.

Pokud máte stále problémy se zobrazováním titulků na televizoru Sony, zkuste problém vyřešit kontrolou výše uvedených bodů. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, možná budete muset kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Sony a požádat o další pomoc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here