Televizory LG nabízejí skvělý zážitek ze sledování, ale titulky mohou někdy překážet. Přestože titulky nebo funkce uzavřených snímků mohou být užitečné, nezřídka při sledování pouze překážejí. Její vypnutí na televizoru LG je poměrně snadné.

Televizor vypne titulky pouze při použití anténního vstupu (ant. in).
Pokud používáte streamovací zařízení připojené přes HDMI (FireStick, Chromecast atd.), je nutné titulky vypnout v nastavení zařízení.
 Pokud používáte aplikaci na televizoru, titulky se vypnou v nastavení aplikace

Jak zakázat titulky v televizoru LG

Pokud vás titulky na televizoru LG rozptylují nebo ruší při sledování, můžete je několika kroky snadno vypnout.

 • Chcete-li na televizoru LG zakázat titulky, musíte vstoupit do nastavení televizoru. Stiskněte tlačítko „Domů“ na dálkovém ovladači LG.
 • Poté přejděte do nabídky „Nastavení“ na domovské obrazovce a nastavte nabídku nastavení.
 • Po vstupu do nabídky nastavení televizoru přejděte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači na možnost „Obecné“.
 • V nabídce „Obecné“ vyhledejte možnost „Zpřístupnění“ a vyberte ji.
 • Jakmile se dostanete do nabídky „Zpřístupnění“, vyhledejte možnost „Titulky“ a vyberte ji. Tato možnost se obvykle nachází na konci seznamu nastavení přístupnosti.
 • V nabídce „Titulky“ byste měli vedle možnosti „Titulky“ vidět přepínací tlačítko. Pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači vyberte možnost „Subtitle“ a poté přepněte tlačítko do polohy „Off“. Tím se titulky na televizoru LG vypnou.

Po vypnutí titulků na televizoru LG můžete jejich vypnutí ověřit přehráním videa, které je normálně opatřeno titulky. Pokud se titulky na obrazovce již nezobrazují, znamená to, že jste je na televizoru LG úspěšně vypnuli.

Pokud chcete titulky opět zapnout, postupujte stejně a přepněte možnost „Titulky“ na „Zapnuto“. Vypnutí titulků na televizoru LG je jednoduchý proces, který výrazně zlepší váš zážitek ze sledování. Podle výše uvedených kroků byste měli být schopni titulky na televizoru LG snadno vypnout.

Vypnutí titulků na televizoru LG v obrázcích

Pro snazší orientaci v postupu vypnutí titulků na televizoru LG použijte vizualizaci jednotlivých kroků. Zde je návod, jak vypnout titulky na obrázcích, krok za krokem.

Jak zakázat skryté titulky (CC) v televizoru LG

Uzavřené titulky odkazují na text na obrazovce a poskytují další informace o tom, co je řečeno. Naproti tomu titulky jsou přeložený text, který se zobrazuje na obrazovce pro diváky, kteří nemusí rozumět danému jazyku. Zde jsou uvedeny kroky k vypnutí skrytých titulků na televizoru LG:

 • Stisknutím tlačítka „Home“ na dálkovém ovladači LG vyvoláte nabídku Home, která obvykle vypadá jako ikona domečku.
 • V nabídce Domů vyhledejte položku „Nastavení“ a vyberte ji.
 • V nabídce nastavení vyhledejte položku „Možnosti“ a vyberte ji.
 • Jakmile se dostanete do nastavení „Možnosti“, vyberte možnost „Titulky“. Ta se obvykle nachází na konci seznamu nastavení přístupnosti.
 • V nabídce „Titulky“ přepněte možnost vypnutí skrytých titulků. Tím vypnete skryté titulky na televizoru LG.

Krok 5: Ověření, zda jsou skryté titulky vypnuté Chcete-li se ujistit, že jsou skryté titulky skutečně vypnuté, přehrajte video nebo program, který obvykle skryté titulky obsahuje. Pokud se na obrazovce neobjeví žádné titulky, byly skryté titulky úspěšně vypnuty.

Jaké jsou rozdíly mezi skrytými titulky a titulky na televizoru LG?

Hlavní rozdíl mezi skrytými titulky a titulky na televizoru LG spočívá v jejich účelu. Uzavřené titulky jsou určeny pro neslyšící nebo nedoslýchavé diváky a poskytují dodatečné informace o tom, co je ve videu nebo televizním programu řečeno, včetně dialogů, zvukových efektů a hudby. Mají divákům pomoci porozumět obsahu, který by jim jinak mohl uniknout. Na druhou stranu titulky překládají dialogy z jednoho jazyka do druhého a umožňují tak divákům, kteří daným jazykem nemluví, porozumět tomu, co je řečeno.

Dalším rozdílem mezi skrytými titulky a titulky je jejich formátování. Uzavřené titulky se obvykle zobrazují v rámečku nebo rámečku ve spodní části obrazovky s bílým textem na černém pozadí a mohou obsahovat identifikaci mluvčího a další formátování, které divákům pomáhá pochopit, kdo mluví a co se na obrazovce děje. Titulky se naproti tomu mohou zobrazovat v různých formátech v závislosti na jazyce a stylu programu. Mohou být umístěny v dolní nebo horní části obrazovky a mohou být buď pevně zakódované, nebo softwarově zakódované, což znamená, že je lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím nastavení televizoru nebo videopřehrávače.

Jak vyřešit problémy při vypnutí titulků na televizoru LG?

Vypnutí titulků na televizoru LG je obvykle jednoduchý proces, někdy však mohou problémy zabránit vypnutí titulků nebo způsobit neočekávané chování. Zde jsou uvedeny některé potenciální problémy, se kterými se můžete setkat při vypínání titulků na televizoru LG, a způsoby jejich řešení:

 • Titulky se nevypínají: Někdy se může stát, že se titulky na obrazovce televizoru LG zobrazí i po provedení kroků pro jejich vypnutí. To může být způsobeno streamovacím zařízením (Chromecast, FireStick) nebo aplikací (Netflix, Amazon), která titulky streamuje.
 • Velmi zřídka může dojít k chybě v softwaru televizoru nebo k nesprávnému uložení nastavení. Tento problém lze vyřešit:
  • Před opuštěním nabídky nastavení zkuste titulky znovu zakázat a změny uložit.
  • Pokud to nepomůže, zkuste televizor resetovat vypnutím a opětovným zapnutím.
  • Pokud problém přetrvává, zkuste obnovit tovární nastavení televizoru tak, že přejdete do nabídky Obecné nebo Nastavení a vyberete možnost „Obnovit původní nastavení“.
 • Titulky se na některých kanálech nebo programech zobrazují, ale na jiných ne: To může být způsobeno zdrojem videa nebo programu, který může mít titulky pevně zakódované ve videu. V takovém případě nebude možné v nastavení televizoru titulky vypnout, protože jsou vloženy do videa. Chcete-li ověřit, zda se jedná o tento případ, zkuste sledovat jiný program nebo kanál, který titulky běžně neobsahuje, a zjistěte, zda se zobrazí. Pokud se titulky stále zobrazují na každém kanálu nebo programu, pak nastavení televizoru není správně nakonfigurováno a měli byste vyzkoušet první řešení uvedené výše.
 • Titulky jsou zpožděné nebo nesynchronizované: Titulky mohou být zpožděné nebo nesynchronizované s obsahem videa, i když jsou vypnuté. To může být způsobeno problémem se softwarem televizoru nebo kódováním konkrétního programu. Chcete-li tento problém vyřešit, zkuste obnovit tovární nastavení televizoru nebo se obraťte na zákaznickou podporu výrobce a požádejte o další pomoc.

Závěrem lze říci, že vypnutí titulků na televizoru LG by mělo být jednoduché, ale některé problémy mohou zabránit tomu, aby nastavení fungovalo tak, jak má. Pokud se setkáte s některým z výše uvedených problémů, vyzkoušejte navrhovaná řešení, a pokud nebudou fungovat, neváhejte vyhledat další podporu u výrobce.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here