Televizory Sceptre jsou vybaveny operačním systémem Android. Vnější plášť operačního systému byl však změněn tak, aby vytvářel vizuální jedinečnost. Hlasový průvodce pomáhá při ovládání televizoru zrakově postiženým osobám, ale pokud tuto funkci nepotřebujete, nemusí vám být k ničemu. Nyní vám povím, jak hlasového průvodce ovládat.

Jak najít ovládání hlasového průvodce v nabídce televizoru Sceptre

  • Stisknutím tlačítka MENU otevřete OSD.
  • Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte možnost CHANNEL a stiskněte tlačítko ENTER. Položky nabídky jsou rozloženy na třech obrazovkách.
  • HLASOVÝ NÁVOD – Tyto možnosti pomáhají nevidomým s hlasovým popisem nabídky.
  • HLASOVÁ NÁVODKA – Tento displej je vybaven hlasovou nápovědou pro zrakově postižené. Tuto funkci zapnete stisknutím zeleného tlačítka B.
  • VOLUME – Tato možnost mění hlasitost hlasového navádění.
  • SPEED – Tato možnost mění rychlost hlasového navádění.
  • PITCH – Tato možnost mění výšku zvuku hlasového navádění.

Jaké režimy jsou k dispozici pro ovládání hlasového průvodce na televizoru Sceptre.

V nabídce HLASOVÝ PRŮVODCE můžete hlasového průvodce zapnout nebo vypnout. Pokud jej nepotřebujete, nastavte jej na OFF. Televizor přestane hlasově ovládat ovládání televizoru. Pokud chcete hlasového průvodce používat, zapněte funkci VOICE GUIDANCE a nastavte ji na ON. Máte také přístup k dalším nastavením, jako je hlasitost, rychlost a výška řeči.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here