Vymazání mezipaměti systému PlayStation 5 může pomoci odstranit problémy, jako je pomalý výkon, zamrzání hry a další závady. Vyrovnávací paměť je dočasný úložný prostor, do kterého se ukládají data z her a aplikací, aby se urychlil jejich běh. Časem se však tato data mohou poškodit a způsobit problémy se systémem. V tomto článku si projdeme, jak v několika jednoduchých krocích vymazat mezipaměť systému PS5.

Jak můžeš vymazat mezipaměť systému PS5?

Vymazání mezipaměti systému PS5 je jednoduchý proces, který může pomoci vyřešit problémy se systémovým softwarem. Postupujte podle následujících kroků:

  • Systém PS5 zcela vypněte, ale neodpojujte jej od napájení.
  • Jakmile je systém PS5 zcela vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení na přední straně konzole, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.
  • Po druhém pípnutí připojte ovladač ke konzoli pomocí kabelu USB a stiskněte tlačítko PS. Tím spustíte systém PS5 do nouzového režimu.
  • Pomocí ovladače DualSense vyberte v nabídce nouzového režimu možnost „Clear Cache and Rebuild Database“.
  • Podle pokynů na obrazovce vymaž systémovou mezipaměť systému PS5.

Po vymazání mezipaměti systému se systém PS5 automaticky restartuje. Měli byste zaznamenat vyšší výkon systému a méně problémů se systémovým softwarem. Mějte také na paměti, že data některých aplikací mohou být odstraněna. Do některých aplikací se například budete muset znovu přihlásit.

Jak vymazat mezipaměť pro konkrétní hru v systému PS5

Pokud zjistíte, že máte problémy s jednou konkrétní hrou, možná vás zajímá, jak odstranit mezipaměť této hry. Systém PS5 bohužel nemá žádnou funkci, která by umožňovala odstranit mezipaměť pro jednu hru nebo aplikaci. Chcete-li „začít od nuly“, musíte ji odstranit a stáhnout znovu. Chcete-li to provést, musíte:

  • Na domovské obrazovce systému PS5 vyber hru nebo aplikaci a vymaž mezipaměť.
  • Stiskněte tlačítko „Options“ na ovladači DualSense.
  • V zobrazené nabídce vyberte možnost „Odstranit“.
  • Poté vyberte možnost „Odstranit vše“, čímž odstraníte data hry nebo aplikace včetně její mezipaměti.
  • Po odstranění dat můžete hru nebo aplikaci znovu nainstalovat z knihovny.

Vymazání mezipaměti hry nebo aplikace může pomoci vyřešit problémy, jako je zamrzání, padání a pomalý výkon. Mějte však na paměti, že vymazáním mezipaměti hry nebo aplikace dojde také k odstranění veškerých uložených dat nebo postupu spojeného s danou hrou nebo aplikací.

Proč potřebuješ vymazat mezipaměť systému PS5?

Vymazání mezipaměti systému PS5 je důležité z několika důvodů. Zaprvé, do mezipaměti se ukládají dočasná data z her a aplikací, která pomáhají jejich rychlejšímu a plynulejšímu běhu. Časem se však mezipaměť může poškodit nebo zahltit příliš velkým množstvím dat, což může způsobit problémy, jako je zamrzání, pády a pomalý výkon. Vymazání mezipaměti může pomoci tyto problémy vyřešit tím, že odstraní stará data a umožní systému PS5 obnovit mezipaměť pomocí čerstvých dat.

Za druhé, vymazání mezipaměti může pomoci zlepšit stabilitu systému. Pokud je mezipaměť poškozená nebo přetížená, může to způsobit nestabilitu systému. To může vést k problémům, jako je zamrzání, pády a dokonce i chyby systému. Vymazání mezipaměti může pomoci tyto problémy odstranit a umožnit plynulejší chod systému PS5.

Vymazání mezipaměti systému PS5 je jednoduchý, ale nezbytný údržbový úkon, který může pomoci zlepšit výkon a stabilitu systému. Doporučujeme pravidelně vymazávat mezipaměť, aby systém PS5 fungoval bez problémů a abyste zajistili nejlepší možný výkon systému.

Jak často bys měl vymazávat mezipaměť systému PS5?

Frekvence vymazávání mezipaměti systému PS5 není stanovena, protože do značné míry závisí na způsobu používání a na tom, jak často se setkáváte s problémy s výkonem systému. Někteří uživatelé mohou potřebovat vymazat mezipaměť častěji než jiní v závislosti na tom, jak často hrají hry, kolik mají nainstalovaných aplikací a kolik místa je k dispozici na pevném disku systému PS5.

Přesto doporučujeme vymazat mezipaměť systému PS5 alespoň jednou za několik měsíců nebo v případě, že se vyskytnou problémy, jako je zamrzání, pády nebo pomalý výkon. Můžete tak zajistit, aby systém PS5 fungoval plynule a efektivně a aby mezipaměť nebyla přeplněna starými nebo poškozenými daty.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here