Pokud máte běžný infračervený dálkový ovladač Roku, nemusíte jej připojovat, stačí vložit baterie a začne fungovat.
Pokud váš hlasem aktivovaný dálkový ovladač Roku přestal fungovat nebo chcete připojit nový dálkový ovladač, je třeba jej spárovat s televizorem. Hlasový dálkový ovladač komunikuje s televizorem prostřednictvím technologie Bluetooth.

Připojení dálkového ovladače k zařízení Roku Obecné informace

Než začnete s párováním, je třeba zvážit několik věcí:

Musíte vědět, jak uvést dálkový ovladač Roku do režimu párování. Existují tři generace dálkových ovladačů: dvě s párovacími tlačítky a jedna bez párovacího tlačítka.
Musíte zvolit pro vás nejvhodnější možnost připojení dálkového ovladače: připojit jej během restartu zařízení nebo jej připojit prostřednictvím nabídky.

Dva způsoby připojení hlasového dálkového ovladače Roku.

První způsob: Zařízení Roku jsou navržena tak, že po zapnutí vyhledají dálkový ovladač. Pokud jej nenajdou, ohlásí to a přejdou do režimu párování. Je třeba přepnout dálkový ovladač do režimu párování a on se připojí k zařízení Roku. Pokud již máte připojený hlasový dálkový ovladač, tato možnost nebude fungovat. Je třeba odpojit funkční dálkový ovladač tak, že z něj vyjmete baterie.

Druhá metoda: Dálkový ovladač se může používat pouze na dálku: Tato metoda umožňuje připojit druhý dálkový ovladač prostřednictvím nabídky zařízení. Tato metoda funguje, pokud můžete televizor ovládat; k ovládání televizoru musíte mít funkční dálkový ovladač nebo přizpůsobenou mobilní aplikaci.

Tlačítko párování dálkového ovladače Roku, umístění

Tlačítko párování přepne dálkový ovladač do režimu párování a resetuje předchozí připojení. Z důvodu ochrany před náhodným stisknutím je u některých dálkových ovladačů ukryto pod krytem baterií, a pokud je umístěno na zadní straně, je třeba jej stisknout a podržet po dobu 5 sekund, aby se resetoval a aktivoval režim párování.

Níže jsou uvedeny možnosti dálkového ovládání Roku s modulem Bluetooth:

Dálkový ovladač Roku Voice Remote: Dálkové ovládání s hlasovým ovládáním: Standardní hlasové dálkové ovládání je součástí mnoha streamovacích zařízení Roku. Může se pochlubit vestavěným mikrofonem pro hlasové vyhledávání a ovládání. Tento dálkový ovladač má také tlačítko pro párování, které se obvykle nachází pod krytem baterie.

Dálkový ovladač Roku Voice Remote (bez párovacího tlačítka): Většina hlasových dálkových ovladačů Roku je vybavena párovacím tlačítkem, ale u některých modelů toto tlačítko chybí. Místo toho tyto ovladače používají k zahájení párování kombinaci tlačítek Domů + Zpět.

Dobíjecí dálkový ovladač Roku Voice Remote je vylepšenou verzí standardního dálkového ovladače, který se dodává s mnoha streamovacími zařízeními Roku. Dálkový ovladač se zařízením Roku spárujete stisknutím a podržením tlačítka ve spodní části zadního panelu.

Kroky pro připojení dálkového ovladače Roku

Připojení dálkového ovladače je snadné: Pokud máte k zařízení Roku připojeny jiné dálkové ovladače, odpojte je.

  1. Zapněte Roku nebo televizor, během spuštění operační systém vyhledá dálkový ovladač, pokud není žádný dálkový ovladač zjištěn, na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva s výzvou k připojení dálkového ovladače.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko párování na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund. Pokud máte dálkový ovladač bez tlačítka, stiskněte a podržte současně dvě tlačítka Zpět a Domů (viz níže).
  3. Dálkový ovladač přejde do režimu párování, čímž se vynuluje předchozí případné připojení.
  4. Protože je hlavní jednotka Roku Bluetooth v režimu párování, vyhledá dostupné dálkové ovladače, a pokud najde ovladač, který je také v režimu párování, naváže spojení.

Párování druhého dálkového ovladače Roku prostřednictvím nabídek

Druhý náhradní dálkový ovladač můžete k zařízení připojit prostřednictvím nabídky, k tomu je třeba mít dálkový ovladač nebo mobilní aplikaci pro ovládání televizoru prostřednictvím jedné sítě WiFi. Při této metodě uvedete zařízení Roku do režimu párování, na televizoru se zobrazí zpráva, že hledá dálkový ovladač, pak stačí uvést dálkový ovladač do režimu párování a počkat na zprávu o párování na obrazovce televizoru.

Zde je návod, jak můžete připojit druhý dálkový ovladač k zařízení Roku nebo televizoru, pro usnadnění jsem vytvořil obrázky, které vám pomohou vizuálně se orientovat při připojování dálkového ovladače.

Stiskněte tlačítko Domů a přejděte do nabídky Nastavení.

Přejděte do části Dálkové ovladače a zařízení.

Stiskněte možnost Spárovat nové zařízení.

Nyní klikněte na sekci Dálkové ovládání.

Nyní je třeba uvést dálkový ovladač do režimu párování. Roku a dálkový ovladač se spárují pomocí Bluetooth a dálkový ovladač začne ovládat Roku.

Pokud se vám z nějakého důvodu nedaří dálkový ovladač připojit, zkuste to znovu. Připojení Bluetooth může někdy selhat a během párování je vhodné zůstat co nejblíže televizoru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here