Předpokládejme, že jste investovali do televizoru Samsung OLED řady S90-S95, která zahrnuje modely S90B (2022), S90C a S95C (2023) a S90D a S95D (2024). V takovém případě je vzhledem k nemalým nákladům přirozené přát si jeho dlouhou životnost. Jednou z obav, o které jste možná slyšeli, je vypalování obrazovky, které lze přirovnat k opotřebení pneumatik u automobilu – časem je nevyhnutelné.

Životnost zařízení však můžete prodloužit dodržováním provozních pravidel a používáním speciálních funkcí péče o panel.

Ochrana obrazovky televizoru Samsung OLED při sledování televize

Společnost Samsung myslela na to, jak chránit obrazovku před vypalováním (zbytkovým obrazem). K tomuto účelu používá tři metody, které společně prodlouží životnost panelu a jsou zahrnuty v nastavení parametrů ochrany obrazovky. Jedná se o nastavení Pixel Shift, Adjust Logo Brightness a Pixel Refresh. Více informací o tom, jak tato nastavení fungují, si můžete přečíst v tomto článku.

Společnost Samsung doporučuje vyhnout se delšímu hraní videoher, které na televizoru OLED zobrazují fixní obraz. Mnoho videoher obsahuje uživatelská rozhraní s prvky, jako jsou rychloměry, zaměřovací kříže nebo ukazatele zdraví. Pokud tyto prvky zůstávají na obrazovce statické po delší dobu nebo pokud se hra hraje intenzivně, zvyšuje se riziko vypálení panelu OLED.

Existují i další podmínky, jejichž dodržení prodlouží životnost televizoru Samsung OLED.

Jak správně nainstalovat televizor Samsung OLED

Dodržování jednoduchých pravidel vám pomůže prodloužit životnost televizoru.

Chraňte televizor Samsung OLED před vnějšími vlivy.

Ochrana před teplem: měli byste vědět, že matrice OLED se bojí tepla; při zahřátí se organická vrstva rychleji ničí. Zadní strana panelu OLED je pokryta izolační vrstvou z fólie, která zabraňuje tomu, aby se k panelu OLED dostalo teplo z napájecího zdroje a hlavní desky. Na přední straně není žádná tepelná ochrana, proto nedovolte, aby se televizor zahříval.

  • Neumisťujte televizor do blízkosti topení nebo krbů, pokud jejich teplo proniká do televizoru.
  • Během provozu nevystavujte obrazovku přímému slunečnímu světlu.
  • Televizor umisťujte pouze do výklenků s větráním.

Nastavení televizoru Samsung OLED: Čím vyšší je nastavení jasu, tím rychleji se LED diody opotřebovávají. Nastavte jas na pohodlnou úroveň sledování, ale ne na maximální jas. 

Používání funkcí péče o panel

Společnost Samsung nabízí řadu funkcí, které mají udržovat panel v dobrém stavu. Patří mezi ně funkce Pixel Shift, Adjust Logo Brightness a Pixel Refresh, které pomáhají oživit pixely na původní úroveň výkonu. Zde se dozvíte, jak používat nastavení nabídky televizoru k ochraně panelu OLED:

  • Stisknutím tlačítka Nastavení otevřete nabídku nastavení televizoru.
  • Přejděte na možnost Všechna nastavení.
  • V nabídce nastavení přejděte do části Obecné a soukromí.
  • Přejděte dolů a najděte možnost Panel Care.
  • Zde se zobrazují možnosti péče o panel, jako je Pixel Shift, Adjust Logo Brightness a Pixel Refresh.

Pixelový posun ve funkcích panelové péče

Posun pixelů u displeje Samsung OLED: Po zapnutí tohoto nastavení se obraz v pravidelných intervalech mírně posune. Díky tomu se statické prvky zobrazí na jiném místě, čímž se sníží riziko vypálení. Funkce Pixel Shift je vhodná, pokud televizor používáte jako obrazovku pro zobrazení informací z notebooku. Je možné jej použít i u her, ale u velmi dynamických her může ovlivnit hratelnost. Pokud sledujete pouze videa, lze funkci Pixel Shift vypnout.

Nastavení jasu loga ve funkcích péče o panel

Nastavení jasu loga: Pokud toto nastavení povolíte, televizor rozpozná statický obrazový prvek a automaticky sníží jeho jas. Tím se zabrání zobrazování loga televizních kanálů nebo streamovacích služeb. Vypalování obrazovky v místě loga je velmi častý problém. Doporučuji toto nastavení vždy povolit na hodnotu Vysoká.

Obnovení pixelů ve funkci péče o panel

Program Pixel refresh: Samsung doporučuje spustit program obnovy pixelů pouze v případě, že je na obrazovce zbytkový obraz. Je to docela zajímavá funkce a zde je uvedeno, jak funguje.

V novém panelu jsou všechny pixely napájeny stejným napětím a odebírají stejný proud; jak panel stárne nebo dochází k vypalování, vadné pixely začnou odebírat méně proudu v důsledku degradace materiálu OLED. Když tedy spustíte program pro obnovu pixelů, program v paměti televizoru spustí test pixelů a obrazovka se bude pravidelně zapínat a vypínat.

Televizor změří proud odebíraný pixely. Výsledkem bude zjištění, které pixely jsou vadné a jak jsou vadné. Pro obnovení jasu bude provedena úprava napětí a na tyto pixely bude aplikováno o něco vyšší napětí, aby svítily jasněji a rovnoměrněji.

Tím se panel opraví; postupně se ovšem může nerovnováha stále více zvětšovat; když se dosáhne maximálního napětí pro provoz pixelů, aby se vyrovnal jas panelu, celkový jas se sníží, což nakonec vyústí v panel s nižším jasem nebo v neschopnost obnovit pixely.

Chcete-li začít, klikněte na funkci Pixel Refresh a klikněte na tlačítko Start Now.

Vyčištění televizoru od pixelů trvá přibližně hodinu. Proces čištění pixelů bude u televizoru trvat přibližně jednu hodinu. Během této doby bude televizor provádět údržbové úkony, aby se optimalizoval výkon jednotlivých pixelů a snížila se možnost vzniku problémů, jako je zadržování obrazu nebo vypalování. Doporučujeme televizor během procesu čištění pixelů nepoužívat, aby mohl efektivně dokončit potřebné procedury.

Doporučujeme nepoužívat funkci čištění pixelů na televizoru častěji než jednou ročně.

Jak dlouho vydrží můj televizor Samsung OLED?

Společnost Samsung vyrábí televizory OLED od roku 2022 (v roce 2013 se objevil také model, který však nebyl úspěšný). Praktická odpověď na tuto otázku tedy neexistuje; televizory se používají teprve několik let, což nám nedává přesnou představu o tom, jak se televizory Samsung OLED chovají. Vysvětlení životnosti jsem v popisu televizoru Samsung OLED nenašel. Pomocí různých materiálů pro určení životnosti video panelů je však možné určit požadavky na zobrazení.

Parametry pro stanovení předpokládané životnosti displeje

Životnost displeje určuje několik faktorů a neznamená to, že se rozbije, jen se jeho parametry mohou zhoršit natolik, že jeho používání bude nepohodlné. Zde jsou kvalitativní hodnocení, která se používají při určování životnosti displeje

Pokles jasu oproti původnímu jasu o více než 50 %
Vzhled vadných (poškozených) pixelů na obrazovce, pokud jsou viditelné při sledování videa.
 Zbytkové obrazy na obrazovce, pokud jsou při sledování videa viditelné a odvádějí pozornost od hlavního obsahu.

Životnost televizorů Samsung OLED

Životnost televizoru Samsung OLED je sedm let při používání 8 hodin denně, což je přibližně 20 000 hodin.

To neznamená, že televizor nemůže vydržet déle, protože životnost ovlivňuje mnoho faktorů. A pokud se na televizoru objeví zbytkový obraz, můžete jej stále sledovat, i když to bude nepříjemné.

Kdy se na televizoru Samsung OLED může objevit zbytkový obraz?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď; záleží na tom, jak a kolik sledujete televizi. Pokud se o televizor nestaráte, zbytkový obraz se pravděpodobně rychle objeví po 2-3 letech používání. Pokud se o televizor dobře staráte, zbytkový obraz se pravděpodobně objeví po 4-5 letech používání. Při dobré péči a v případě, že se na televizor díváte velmi zřídka, jednou až dvakrát měsíčně (to je vtip), se vypálení obrazovky nemusí objevit po dobu dalších deseti let.

Často kladené otázky o displejích OLED společnosti Samsung

Jaký panel OLED používá společnost Samsung: Samsung používá pro své televizory panely QD-OLED. Liší se tím, že mají tři subpixely (červený, modrý a zelený). OLED společnosti LG používá 4 pixely s přidanou bílou barvou.

Vyrábí společnost Samsung své panely OLED?: Ano, společnost Samsung vyrábí své panely QD-OLED pro televizory.

Vztahuje se pojištění společnosti Samsung na vypalování OLED?: Kryje pouze v rámci 1leté záruky.

Životnost panelu OLED je 100 000 hodin. Je to pravda? Ne, je to nepravda; žádný panel OLED nevydrží 100 000 hodin. To je 11, 4 roky nepřetržitého provozu. Údaj 100 000 hodin je způsoben chybnou interpretací článku společnosti Samsung (Pravda o životnosti LED a životnosti vašeho displeje), ve kterém se uvádí, že průmyslové obrazovky LED vydrží 100 000 hodin při zachování přijatelného jasu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here