Pokud jste si zakoupili dálkový ovladač Insignia, musíte jej naprogramovat pro ovládání televizoru, abyste jej mohli začít používat. Stejně jako ostatní televizory nejnovější generace se i televizor Insignia Smart TV dodává s dálkovým ovladačem Insignia nebo univerzálním dálkovým ovladačem Insignia. Pokud potřebujete k televizoru Insignia připojit dálkové ovládání jiné značky, budete potřebovat kódy univerzálního dálkového ovládání televizoru Insignia.

Kolik typů kódů existuje pro Insignia TV

Pro televizor Insignia existují různé typy univerzálních dálkových kódů. Dělí se na třímístné, čtyřmístné a pětimístné kódy. Třímístný kód je nejběžnější. Vezměte prosím na vědomí, že protože třímístné kódy nemusí u většiny televizorů Insignia fungovat, přidává se před třímístné kódy nula. Pomocí ovládacích kódů můžete nastavit hlasitost, televizní kanály, číslo skladby, hlasitost atd. Mezi nejoblíbenější dálkové ovladače Insignia patří následující:

 • Insignia NSRCFNA19
 • Insignia NSRC4NA17
 • Insignia NSRC4NA18
 • Insignia NSRCRUDUS19 pro ROKU

Jak naprogramovat dálkové ovládání televizoru Insignia

Dálkový ovladač Insignia lze naprogramovat dvěma způsoby: automaticky a ručně. Metody si můžete prohlédnout níže.

Jak naprogramovat dálkové ovládání televizoru Insignia automaticky

Připojení univerzálních dálkových ovladačů s univerzálními kódy se provádí automaticky v režimu automatického vyhledávání. Chcete-li použít automatické vyhledávání, proveďte následující kroky:

 1. Nejprve zapněte televizor, ke kterému chcete dálkový ovladač připojit.
 2. Pak zapněte dálkové ovládání. Stiskněte a podržte tlačítko „TV“ po dobu 3 sekund. Kontrolka LED bude signalizovat, že je přístroj připraven k programování.
 3. Po rozsvícení kontrolky LED namiřte dálkový ovladač na jednotku a stiskněte voliče kanálů. Že jste postupovali správně, poznáte podle toho, že se na dálkovém ovladači zobrazí signály zapnutí/vypnutí.
 4. Poté stiskněte tlačítko nahoru/dolů. Pokračujte, dokud se jednotka nevypne.
 5. Jakmile se tak stane, zkontrolujte kód stisknutím tlačítka „Power“. Přístroj se zapne.
 6. Přepnutím kanálů zkontrolujte, zda nastavení proběhlo úspěšně.
 7. Stisknutím tlačítka „Device“ kód uložte.

Pokud jste vše provedli správně, kontrolka LED dvakrát zabliká a potvrdí uložený kód. Pokud se něco pokazilo, postup opakujte.

Jak naprogramovat dálkové ovládání televizoru Insignia manuálně

Pokud vám automatická metoda nevyhovuje nebo pokud univerzální kódy s vaším zařízením nefungují, můžete Insignii naprogramovat ručně. K tomu je třeba:

 1. Stejně jako v předchozím případě zapněte televizor, pro který chcete použít univerzální dálkový ovladač.
 2. Poté stiskněte tlačítko „TV“ na dálkovém ovladači.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko „Setup“ na univerzálním dálkovém ovladači. Pokračujte, dokud se nerozsvítí kontrolka LED.
 4. Jakmile se rozsvítí kontrolka LED, zadejte správný kód pro toto zařízení.
 5. Namiřte dálkový ovladač na televizor a stiskněte a podržte tlačítko „Power“. Pokračujte, dokud se obrazovka nevypne.

Pokud jste vše provedli správně, můžete nyní televizor ovládat univerzálním dálkovým ovladačem. Kódy pro programování najdete zde.

Jak zjistit, zda je váš dálkový ovladač Insignia univerzální, nebo ne

Pokud váš dálkový ovladač nefunguje s televizory Insignia nebo naopak se všemi televizory kromě Insignia, neznepokojujte se. Faktem je, že některé dálkové ovladače dodávané s televizory Insignia jsou univerzální a některé ne. Pokud je dálkový ovladač univerzální, můžete jej používat s jinými zařízeními, ale ne s televizorem Insignia. Chcete-li zkontrolovat, zda je váš dálkový ovladač Insignia univerzální, nebo ne, zkontrolujte možnosti „Nastavit“ a „Režim“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here