Jako uživatelé služby DirecTV možná zjistíte, že je vhodné naprogramovat dálkový ovladač DirecTV k ovládání televizoru Samsung. To vám umožní ovládat přijímač DirecTV a televizor jedním dálkovým ovladačem, což vám usnadní přepínání mezi kanály a nastavení hlasitosti. Připojení univerzálního dálkového ovladače k televizoru Samsung však nemusí být pro některé uživatele samozřejmé.

Jak připojit dálkový ovladač DirecTV k televizoru Samsung pomocí kódu TV

Prvním krokem je zjištění, zda je dálkový ovladač DirecTV kompatibilní s televizorem Samsung. Pokud máte novější dálkový ovladač Genie nebo Universal, měl by fungovat s většinou televizorů Samsung. Pokud však máte starší model dálkového ovladače, nemusí být kompatibilní.

Typy dálkového ovládání DirecTV

Na obrázku vidíte, které dálkové ovladače DirecTV podporují ovládání jiných zařízení.

Poté budete potřebovat následující:

 • Zkontrolujte, zda je televizor Samsung zapnutý.
 • Musíte zjistit kód pro naprogramování dálkového ovladače DirecTV pro televizor Samsung. Kód najdete v návodu k obsluze na dálku nebo na webových stránkách DirecTV.
 • Poté vezměte dálkový ovladač DirecTV, stiskněte a podržte tlačítka MUTE a SELECT, dokud zelená kontrolka v horní části ovladače dvakrát neblikne.
 • Zadejte kód televizoru Samsung pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Po zadání kódu by měla dvakrát bliknout zelená kontrolka.
 • Stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovladači vyzkoušejte, zda se televizor vypne. Pokud se vypne, je dálkový ovladač naprogramován na televizor Samsung.
 • Pokud se televizor nevypne, zkuste zadat jiný kód televizoru Samsung a zopakujte výše uvedené kroky.
 • Jakmile se televizor vypne, stiskněte tlačítko SELECT na dálkovém ovladači a uložte kód.

Po naprogramování dálkového ovladače je nutné jej otestovat, abyste se ujistili, že funguje správně. Zkuste použít tlačítka hlasitosti a kanálů na dálkovém ovladači a zjistěte, zda ovládají televizor Samsung. Pokud ano, váš dálkový ovladač funguje správně a vy si nyní můžete užívat pohodlí ovládání přijímače DirecTV i televizoru Samsung pomocí jednoho dálkového ovladače.

Jak připojit dálkový ovladač DirecTV k televizoru Samsung pomocí přijímače

Připojení dálkového ovladače DirecTV k televizoru Samsung pomocí přijímače může být pohodlný způsob, jak ovládat obě zařízení pouze jedním dálkovým ovladačem. Podle následujících kroků naprogramujete dálkový ovladač DirecTV k televizoru Samsung pomocí přijímače:

Než budete moci naprogramovat dálkový ovladač DirecTV k televizoru Samsung pomocí přijímače, ujistěte se, že jsou vaše zařízení připravena. Ujistěte se, že je televizor Samsung připojen k přijímači DirecTV prostřednictvím rozhraní HDMI. Také se ujistěte, že dálkový ovladač DirecTV a dálkový ovladač Samsung mají aktivní baterie, které nejsou vybité.

 • Jakmile jsou zařízení připravena, vezměte dálkový ovladač DirecTV a stiskněte tlačítko MENU.
 • Přejděte do nabídky Nastavení a stisknutím tlačítka Dálkové ovládání > Programovat dálkové ovládání přejděte do nabídky programování.
 • V nabídce programování vyberte typ zařízení, pro které chcete dálkový ovladač naprogramovat. V tomto případě vyberte jako typ zařízení televizor.
 • Správný kód pro televizor Samsung najdete v návodu k obsluze dálkového ovladače nebo na webových stránkách DirecTV. Možná budete muset vyzkoušet několik kódů, než najdete ten správný.
 • Jakmile zjistíte správný kód pro televizor Samsung, zadejte jej do dálkového ovladače DirecTV. Pokud je kód správný, zelená kontrolka v horní části dálkového ovladače dvakrát zabliká.

Chcete-li vyzkoušet, zda je dálkový ovladač správně naprogramován, stiskněte tlačítko POWER. Pokud se televizor Samsung zapne nebo vypne, je programování úspěšné. Pokud je programování úspěšné, uložte kód stisknutím tlačítka SELECT na dálkovém ovladači DirecTV. Dálkový ovladač DirecTV je nyní naprogramován k ovládání televizoru Samsung.

Řešení problémů s programováním dálkového ovladače DirecTV na televizoru Samsung

Naprogramovat dálkový ovladač DirecTV tak, aby fungoval s televizorem Samsung, může být někdy složité. I když budete pečlivě postupovat podle pokynů, můžete se setkat s některými problémy. Zde jsou uvedeny některé z běžných problémů a jejich řešení při řešení problémů s programováním dálkového ovladače DirecTV na televizoru Samsung:

Nefunkční dálkové ovládání

Pokud dálkový ovladač po naprogramování pro televizor Samsung nefunguje, může to být způsobeno řadou problémů, včetně:

 • Baterie: Zkontrolujte, zda jsou baterie v dálkovém ovladači stále aktivní, a případně je vyměňte.
 • Rozsah: Dálkový ovladač: Ujistěte se, že jste v dosahu televizoru a že viditelnost mezi dálkovým ovladačem a televizorem neblokují žádné překážky.
 • Chybný kód: Zkontrolujte, zda jste zadali správný kód televizoru Samsung. Pokud je kód nesprávný, dálkový ovladač nebude fungovat.

Televizor nereaguje

Pokud televizor Samsung nereaguje na dálkový ovladač DirecTV, zde je několik kroků, kterými můžete problém vyřešit:

 • Zkontrolujte, zda je televizor Samsung zapnutý a zda je nastaven na správný vstup.
 • Zkontrolujte, zda je kabel propojující televizor a přijímač DirecTV správně zapojen.
 • Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač naprogramován k ovládání televizoru. Pokud ne, přeprogramujte dálkový ovladač pomocí správného kódu pro váš televizor Samsung.

Dálkové ovládání neovládá všechny funkce

Někdy se může stát, že po naprogramování dálkového ovladače DirecTV pro televizor Samsung některé funkce nefungují. To může být způsobeno:

 • Nekompatibilní funkce: Některé funkce televizoru Samsung nemusí být kompatibilní s dálkovým ovladačem DirecTV. Zkontrolujte kompatibilitu funkcí, které chcete dálkovým ovladačem ovládat.
 • Zastaralý software: Zkontrolujte, zda jsou televizor Samsung a přijímač DirecTV aktualizovány na nejnovější verzi softwaru. To lze provést kontrolou aktualizací softwaru na webových stránkách výrobce.

Nereagující dálkové ovládání

Pokud dálkový ovladač nereaguje nebo nefunguje, zkuste provést následující kroky k odstranění potíží:

 • Resetování dálkového ovládání: Vyndejte baterie z dálkového ovladače, počkejte několik minut a poté je znovu vložte. Tím se dálkový ovladač resetuje a problém se může odstranit.
 • Resetujte televizor: Odpojte televizor Samsung na několik minut od zdroje napájení a poté jej znovu zapojte. Tím se televizor resetuje a problém se může vyřešit.
 • Kontaktujte podporu DirecTV: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, obraťte se na podporu DirecTV.

Naprogramovat dálkový ovladač DirecTV tak, aby fungoval s televizorem Samsung, může být někdy obtížné. Postupováním podle výše uvedených kroků řešení problémů však můžete většinu běžných problémů snadno vyřešit. Pokud máte stále problémy, neváhejte se obrátit na zákaznickou podporu DirecTV a požádat o další pomoc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here