Můžete nahrávat na Smart TV. Měli byste vědět, že proces nahrávání videa na televizoru zajišťuje speciální program. Je součástí operačního systému televizoru a v některých oblastech se nazývá PVR (Personal Video Recorder) nebo HD Digital. Úkolem tohoto programu je nahrávat televizní program prostřednictvím portu USB na externí paměťové zařízení, jako je flash disk nebo HDD. Tento program také podporuje plánované nahrávání a odložené nahrávání televizních programů, časový posun.

Jak nahrávat na televizoru Samsung Smart TV

Co můžete nahrávat na externí úložné zařízení v televizoru

Měli byste vědět a pochopit, že podle držitelů autorských práv může televizor nahrávat pouze televizní programy, což znamená, že můžete nahrávat pouze video, které přichází do televizoru přes anténní vstup. Pokud sledujete video prostřednictvím aplikace přes internet nebo přijímáte video přes HDMI, nelze v tomto případě nahrávat. Existuje i další podmínka, programy, které jsou vysílány přes anténní vstup a jsou kódované, například k dekódování se používá modul CI+, pak není možné takové televizní programy nahrávat.

Jaké modely televizorů Samsung podporují nahrávání televizních pořadů?

Dovolte mi, abych vás hned upozornil, že téměř všechny chytré televizory umí nahrávat televizní pořady. Existuje však několik podmínek, v závislosti na regionu nebo modelu televizoru nemusí televizory tuto možnost nahrávání televizních pořadů podporovat. Ale řeknu to takhle, na softwarové úrovni televizory nahrávání podporují, ale možnost nahrávání může být omezena v nabídce techniky.

 • Programy z digitálních kanálů lze nahrávat na všech televizorech Samsung Smart TV (pokud neexistují regionální omezení).
 • Programy z analogových kanálů mohou nahrávat televizory Samsung Smart TV vydané od roku 2015. Opět však záleží na regionu. Před rokem 2015 nebyl dostatečný výkon procesoru pro převod analogového signálu na digitální, takže se většinou programy nenahrávaly.
 • Levné televizory s úspornými procesory nebo s malou pamětí také nemohou nahrávat televizní programy.

Jak se nahrávají pořady v televizoru Samsung – co byste měli vědět

Na ochranu proti kopírování má každý televizor vlastní algoritmus záznamu videa. Proto musí televizor před nahráváním sám naformátovat externí jednotku USB nebo pevný disk. Pro formátování se používá souborový systém XFS (C, D, E) nebo EXT4 (F), což je formát NTFS. Po nahrání videa můžete nahrané video zobrazit pouze na televizoru, na kterém jste ho nahráli. Nahrané video nebude možné zobrazit na počítači nebo jiném televizoru (ani na stejném modelu). Může také nastat situace, kdy po určité době již nebude možné záznam na televizoru přečíst, k tomu může dojít v důsledku globální aktualizace operačního systému televizoru. I když je to z pohledu výrobce pochopitelné, nahrávání televizních pořadů na externí paměťové zařízení je dočasný záznam pro opakované sledování a nelze jej považovat za dlouhodobý záznam pro uložení.

Nahrávání videa na televizoru Samsung Smart TV

Chcete-li nahrávat televizní programy, postupujte takto.

Nejprve je třeba nainstalovat flash disk do portu USB televizoru, doporučuji použít USB HDD disky, jsou rychlejší, což je lepší.

Nahrávání při sledování televize

 • Přepněte televizor na kanál, který chcete nyní nahrávat, nebo naplánujte nahrávání na později.
 • Na dálkovém ovladači Smart Remote Control stiskněte tlačítko se třemi barevnými tečkami.
 • Pomocí směrových tlačítek přejděte na ovládací panel.
 • Výběrem možnosti Nahrávat zahájíte nahrávání.

Pokud nemáte dálkový ovladač Smart, můžete ke spuštění nahrávání použít běžný dálkový ovladač prostřednictvím položky nabídky Plán nahrávání.

Plánované nahrávání

 • Stisknutím tlačítka Vybrat při sledování pořadu načtete okno s informacemi o programu.
 • Pomocí směrových tlačítek vlevo nebo vpravo přejděte na program naplánovaný k vysílání a stiskněte tlačítko Vybrat.
 • Výběrem možnosti Naplánovat nahrávání naplánujete nahrávání programu.

Nastavení plánovaného nahrávání

 • Přejděte na položku Plány a stiskněte tlačítko (plánování nahrávání).
 • Přidání, úprava nebo zrušení plánu nahrávání programu.
 • Nastavením parametrů anténa, kanál, opakování, datum, čas začátku a čas konce a následným výběrem (uložit) naplánujete nahrávání konkrétního programu v určitý čas.
 • Můžete vytvořit až třicet událostí, například plánované prohlížení a plánované nahrávání.
 • Zkontrolujte, zda jsou hodiny (aktuální čas na televizoru) na televizoru (nabídka Nastavení Všechna nastavení Obecné a Soukromí Správce systému) nastaveny správně.

Nahrávání videa není v nabídce aktivní

Pokud není v nabídce aktivní nahrávání videa, znamená to, že je tato funkce v televizoru z nějakého důvodu zakázána, případně v servisní nabídce nebo je nastavení regionu (země) nesprávné. Měli byste vědět, že v určité zemi mohou platit zákony omezující nahrávání televizního vysílání, v takovém případě bude nabídka nahrávání televizního vysílání neaktivní.

Jak opravit nahrávání na televizoru Samsung, které není aktivní v nabídce televizoru

Zkontrolujte, kterou zemi jste vybrali při prvním nastavení televizoru. Pokud je to správně, je pravděpodobné, že vaše země má omezení pro nahrávání televizního vysílání. To můžete napravit tak, že přejdete do nabídky služeb a zapnete nahrávání videa, jedná se o položku PVR nebo HDV.

Paměť flash neprošla testem

U televizorů Samsung může televizor před zahájením nahrávání požádat o test. A velmi často se stává, že test spustíte a nic se nestane. Pokud k takové situaci dojde, může být příčina následující.

Nahrávání videa bylo zahájeno, ale televizor nemá kam informace zaznamenávat, Paměť RAM v televizoru se používá jako mezipaměť a odtud se přepisuje na externí disk. V televizoru není mnoho paměti RAM, obvykle 8-16 GB. Pokud použijete pomalý flash disk, nestihne se zapsat, paměť cache televizoru se přeplní, což má za následek zavěšení televizoru. Tato situace může nastat i v případě, že má televizor málo trvalé paměti, v každém případě je třeba provést audit televizoru, odstranit nepotřebné programy, vyčistit vyrovnávací paměť televizoru.

Doporučená rychlost pro disky USB je 4,3 Mb/s pro zápis a 2,6 Mb/s pro čtení. To je rychlost flash disků USB 2.0. Mějte však na paměti, že rychlost zápisu na krabici flash disku je obvykle uvedena při zápisu velkého souboru. A TV zapisuje ne zcela stabilně, algoritmus ochrany proti kopírování flash disk zpomaluje, doporučujeme v případě problémů s USB flash diskem zkusit zapisovat na přenosný HDD, které zapisují rychleji.

Nefunguje nahrávání programů podle času v televizorech Samsung

U některých modelů televizorů Samsung dochází k problémům s nahráváním televizních programů ve zvoleném čase. Někteří majitelé televizorů Samsung uvedených na trh v letech 2017-2018 si stěžovali, že nahrávání televizních programů podle času nefunguje správně. Naprogramovali nahrávání televizních programů na určitý čas, ale televizor televizní pořady nenahrával. Společnost Samsung tento problém vyřešila vydáním aktualizace softwaru pro televizory. Pokud tedy máte tento problém, aktualizujte software televizoru na nejnovější verzi.

Problém se sledováním nahraných televizních programů na televizoru Samsung

Nahráli jste si televizní pořad, ale po chvíli se na něj chcete podívat a bohužel to nejde. Jak říká společnost Samsung, v některých případech, ale velmi zřídka, vám mohou držitelé práv zakázat sledování televizních programů. Jak to funguje, Samsung spolupracuje s držiteli práv k obsahu, když nahráváte televizní program, zaznamená název programu čas nahrávání, kanál. Když začnete sledovat nahraný televizní program a televizor má přístup k internetu. Televizor získá přístup k serverům společnosti Samsung a načte seznam zakázaných televizních programů, které lze v záznamu sledovat, pokud je takový program zjištěn, televizor video zablokuje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here