Dnes je LG kolosálním konglomerátem, jehož vliv se rozprostírá v mnoha sektorech. Je zvláště proslulá svými špičkovými televizory, domácími spotřebiči, klimatizačními zařízeními a notebooky, které trvale stanovují průmyslové standardy. Přestože se produktová řada LG kdysi rozšířila na telefony a tablety, náročné období poznamenané třemi po sobě jdoucími roky finančních ztrát přimělo společnost ke strategickému ústupu z tohoto segmentu trhu.

Abychom získali jasnou představu o vývoji a širokých dovednostech společnosti LG Corporation v průběhu let, musíme začít tím, že se podíváme na to, jak je společnost organizována do různých obchodních divizí. Tento podrobný pohled nám pomáhá pochopit kroky, které společnost LG podnikla, rozmanitost oblastí, do kterých se rozvětvila, a hloubku jejích znalostí. Každá divize se svými specifickými společnostmi a oblastmi zaměření byla klíčová při budování reputace a úspěchu LG.

Podnikání LG podle divizí

LG má tři obchodní oblasti: elektroniku, chemikálie a telekomunikace. Každá obchodní linie má své vlastní společnosti, které jsou odpovědné za určitou výrobu.

divize LG Electronics

58 % procent tvoří obchodní linie výroby elektroniky. Tato obchodní linie zahrnuje následující společnosti:

 • LG Electronics: tato společnost se zabývá výrobou
  • Televize z tekutých krystalů a OLED
  • Audio zařízení
  • Domácí spotřebiče
  • Počítačové monitory, notebooky, komponenty
  • Klimatizace a systémy filtrace vzduchu
  • Energeticky úsporné produkty, jako jsou solární panely
  • Obchodní produkty, jako jsou video monitorovací systémy a průmyslové monitory
  • Chladící zařízení
 • LG Display: společnost vyrábí různé displeje pro telefony a televize.
 • LG Innotek: vyrábí elektronické součástky od fotoaparátů pro telefony a podsvícených displejů až po mikročipy.

LG Chemical Division

31 % příjmů společnosti pochází z chemického průmyslu, který je jedním z hlavních oborů podnikání společnosti.

 • LG Chem: Petrochemie, výroba plastů, polyethylenu, polypropylenu, polyvinylchloridu, akrylátů, syntetického kaučuku, alkoholů atd.
 • Energetická řešení: baterie pro přenosná zařízení a elektrická vozidla.
  • Pokročilé materiály: automobilové součástky, materiály LCD a baterií, organické LED.
  • Farmaceutika: růstové hormony, vakcíny, antidiabetika.
  • Ostatní: agrochemikálie (pesticidy, hnojiva, osiva) a další činnosti.
 • LG Energy Solution: výroba velkých baterií, včetně baterií pro automobily.
 • LG Household & Health Care: výroba spotřebního zboží, kosmetiky, výrobků pro domácnost a nápojů.

divize LG Telecom & Services

11 % příjmů pochází z divize Telecom & Services, která zahrnuje následující společnosti

LG U+: společnost poskytuje služby mobilních telefonů v Koreji.
LG CNS: společnost poskytuje služby informačních technologií, včetně poradenství, systémové integrace, síťové integrace, outsourcingu obchodních procesů a outsourcingu informačních technologií.
LG HelloVision: LG HelloVision („LGHV“ nebo „společnost“) je největší multisystémový operátor kabelové televize („MSO“) v Jižní Koreji s více než 4 miliony předplatitelů.

Historie LG Corporation od roku 1947

Společnost LG, založená v roce 1947 jako Lak-Hui Chemical Industrial Corp., ušla dlouhou cestu od svých kořenů v Jižní Koreji. Společnost začala jako chemická společnost vyrábějící kosmetiku a průmyslové materiály. V průběhu let společnost LG diverzifikovala své podnikání, aby se přizpůsobila trendům trhu a potřebám zákazníků.

Dekáda od roku 1950 do roku 1960 v LG

V 50. letech minulého století udělala společnost LG krok, který formoval její budoucnost jako elektronického giganta. Společnost se pustila do výroby plastů, což bylo strategické rozhodnutí, které se později ukázalo jako neocenitelné při vstupu na trh spotřební elektroniky. Divize plastů vyráběla produkty, jako jsou hřebeny a nádoby, což je důležitý krok k technologické inovaci.

Skutečný zlom nastal v roce 1958, kdy společnost, přejmenovaná na GoldStar, vyrobila první rozhlasový přijímač. Tento úspěch byl víc než jen technologický pokrok, znamenal vstup Jižní Koreje do éry elektroniky a položil základy pro transformaci LG ve světově uznávanou společnost.

Období 1960-1970 u LG

Šedesátá a sedmdesátá léta byla stěžejními desetiletími v historii společnosti LG, která ji přeměnila z místního hráče na globálního giganta v oblasti spotřební elektroniky. Během této doby začala společnost, tehdy známá jako GoldStar, vyvíjet mnoho nových produktů a technologií, které výrazně rozšířily její přítomnost a položily základy rozmanitého produktového portfolia, kterým se dnes může pochlubit.

Jedním z nejdůležitějších milníků tohoto období byla výroba prvního černobílého televizoru v Jižní Koreji v roce 1966. Byl to nejen technologický úspěch, ale také symbol rostoucího potenciálu Jižní Koreje v oblasti elektroniky. Televize nebyla jen produktem, ale ztělesněním společenského pokroku, který umožnil jihokorejskému lidu lepší přístup k informacím a zábavě.

V roce 1967, rok poté, co přinesla televizi do domácností, učinila společnost LG zásadní krok tím, že vstoupila do světa telekomunikací založením společnosti GoldStar Communications. Tento krok rozšířil nabídku produktů a služeb společnosti. Zpočátku se společnost LG zaměřovala na výrobu telefonních přístrojů a přepínačů, postupně přecházela k sofistikovanějším systémům a infrastruktuře bezdrátové komunikace. Tento strategický vstup do oblasti telekomunikací se ukázal jako moudré rozhodnutí, protože toto odvětví se brzy stalo jedním z nejdůležitějších a rychle rostoucích odvětví na celém světě.

Rok 1970 znamenal pro LG další významný milník, protože se pustila do sektoru klimatizace a představila první klimatizaci v Jižní Koreji. Tento úspěch nejen přidal na seznam průkopnických úspěchů společnosti LG, ale také obohatil její sortiment domácích spotřebičů.

Na podporu své rozšiřující se produktové řady společnost LG nasměrovala zdroje do výzkumu a vývoje (R&D) a posílení výrobních kapacit. Během této éry byly založeny nové továrny a výzkumná a vývojová centra, aby zůstaly v kroku s technologickým pokrokem a uspokojily širší spotřebitelskou základnu. Tyto investice byly zásadní pro udržení konkurenční výhody a připravily půdu pro budoucí podniky LG do pokročilejších technologických oblastí.

V těchto klíčových dekádách začala společnost LG oslovovat i mimo své domovské území v Jižní Koreji s cílem prosadit se na globální scéně exportem svých produktů do různých zemí. Tato mezinárodní expanze byla pro LG zásadním krokem, který společnosti pomohl porozumět preferencím spotřebitelů po celém světě a přizpůsobit se jim, což v konečném důsledku upevnilo její pozici globálního výrobce elektroniky.

Stručně řečeno, desetiletí od roku 1960 do roku 1970 bylo pro LG obdobím transformace a růstu. Společnost se rozšířila do nových sektorů, inovovala svou produktovou řadu a položila základní kroky k tomu, aby se stala vedoucí postavou v globálním elektronickém a telekomunikačním průmyslu. Byla to doba poznamenaná inovacemi, expanzí a významným pokrokem, které byly klíčové pro utváření LG, které dnes známe.

Dekáda pokroku společnosti LG: Zamyšlení nad lety 1970-1980

Sedmdesátá a osmdesátá léta znamenala pro společnost LG, která v té době působila pod značkou GoldStar, další transformační fázi. V návaznosti na úspěch z předchozí dekády se společnost zaměřila na další inovace, rozšiřování sortimentu a vytvoření silnější globální přítomnosti. Toto období bylo charakterizováno četnými prvenstvími, zahájením nových podniků a strategickými kroky, které upevnily postavení LG ve světě elektroniky.

Hlavním vrcholem této éry byl vpád LG na trh domácích počítačů. V roce 1977 společnost představila první barevný televizor v Jižní Koreji, po němž následoval v roce 1978 inaugurační barevný počítačový monitor v této zemi. Tím, že se LG pustil do sektoru počítačových monitorů, nejen rozšířil svou produktovou řadu, ale také vstoupil na rostoucí trh připravený k významnému růstu. Počítače se rychle staly nezbytnými v podnikání, vzdělávání a nakonec i v domácnostech. Vstup společnosti LG do této oblasti představoval pokrokový přístup k uspokojení potřeb technicky zdatné klientely.

Ambice LG ale přesahovaly jen monitory. Na konci 70. let se společnost ponořila do polovodičové technologie a založila specializované výzkumné a výrobní zařízení pro polovodiče. Vzhledem k tomu, že polovodiče jsou klíčovými součástmi elektronických zařízení, byl tento krok strategicky důležitý. LG to umožnilo dohlížet na celý životní cyklus svých produktů, od surovin až po hotové výrobky.

Úsilí společnosti LG během této doby nebylo omezeno na produkty a technologie; společnost se také snažila posílit svou mezinárodní stopu. Koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let společnost LG aktivně vyvážela položky jako televizory, rádia a klimatizace do různých zemí mimo Jižní Koreu. V roce 1978 dosáhly příjmy společnosti z exportu 100 milionů dolarů, což v přepočtu na dnešní peníze zhruba odpovídá 400 milionům dolarů.

Kromě toho v tomto období společnost LG kladla velký důraz na kvalitu a výzkum. Významné investice byly vynaloženy do výzkumu a vývoje s cílem posílit inovační kapacitu společnosti.

Abych to shrnul, 70. a 80. léta byla pro LG zásadními roky pokroku. Společnost se rozšířila do nových, rychle rostoucích sektorů, jako jsou počítačové monitory a polovodiče, a zároveň rozšířila svou působnost globálně a položila pevný základ pro budoucí růst prostřednictvím výzkumu, technologií a mezinárodní expanze.

Dekáda dynamiky: LG od roku 1980 do roku 1990

Během tohoto desetiletí společnost zdvojnásobila své úsilí stát se technologickým lídrem a globální značkou. Toto období poznamenaly významné investice do výzkumu a vývoje, zaměření na kvalitu a úspěšný vstup na nové a rozvíjející se trhy.

Jedním z určujících momentů desetiletí bylo zaměření GoldStar na pokročilé technologie. V roce 1987 začala společnost vyrábět videokazety (VCR) se zaměřením na vzkvétající trh domácí zábavy. Videorekordéry se staly nedílnou součástí domácností po celém světě a změnily způsob, jakým lidé sledovali filmy a televizní pořady. Vstup na tento trh byl dalším příkladem schopnosti společnosti LG porozumět chování a potřebám spotřebitelů.

LG během tohoto desetiletí také posílilo své telekomunikační aktivity. Již dříve založená telekomunikační divize GoldStar Communications rozšířila své portfolio o bezdrátové technologie. To dalo společnosti pevnou oporu v telekomunikačním boomu v následujících letech.

Osmdesátá léta byla důležitá i z hlediska globální expanze. Po založení svého prvního zámořského výrobního závodu ve Spojených státech v roce 1982 společnost pokračovala v rozšiřování své mezinárodní přítomnosti. Vstoupila na trhy v Evropě a dalších částech Asie a signalizovala svůj záměr stát se globální značkou. Rozhodnutí jít do zahraničí nebylo jen o prodeji, ale také o pochopení různých trhů a přizpůsobení produktů specifickým místním potřebám.

Období 1990-2000 u LG

Po vstupu na globální trhy již značka Gold Star nebyla vnímána jako jedinečná, ale topila se v moři podobných značek. Společnost se rozhodla pro globální rebranding pomocí silné reklamní kampaně. Rebranding GoldStar na LG Electronics v roce 1995 připravil společnost na éru rychlé globalizace a technologických inovací. Dekáda byla poznamenána řadou vypočítaných rizik, ambiciózních závazků a převratných úspěchů, které dále posílily pozici LG v tomto odvětví.

Jedním z nejdůležitějších pokroků v tomto období bylo zaměření LG na digitální technologie a vývoj domácích spotřebičů. To bylo značně usnadněno rozpadem SSSR a otevřením trhů ve východní Evropě a bývalém Sovětském svazu, kde žije asi 500 milionů lidí. Kteří byli dychtiví nakupovat elektroniku a domácí spotřebiče. V roce 1997 představila společnost LG chladničku DIOS (Digital, Intelligence, Optimization, and Sensing), která převzala známý domácí spotřebič a přidala inovativní digitální funkce. Řada DIOS demonstrovala závazek společnosti LG posouvat hranice domácích spotřebičů a podtrhla investice společnosti do vyspělých technologií.

V roce 2000 se LG prosadilo vývojem první ledničky na světě připojené k internetu. Přestože tento produkt nebyl hned komerčně úspěšný – internet byl v plenkách – byl zásadním ukazatelem progresivního přístupu LG. Nabízel pohled do budoucnosti, kde se chytré domy stanou normou a spotřebiče se stanou propojenými a inteligentními.

Toto období také znamenalo vstup LG na vysoce konkurenční trh mobilních telefonů. Společnost LG nebyla první na trhu a investovala značné prostředky do výroby funkčních a stylových mobilních telefonů. Tento krok byl zaměřen nejen na rozšíření produktové řady, ale také na umístění LG jako značky orientované na životní styl.

Výzkum a vývoj zůstal základním kamenem strategie LG. V 90. letech společnost zvýšila své investice do výzkumu a vývoje se zaměřením na technologie, které by umožnily další generaci elektronických zařízení.

Éra LG 2000-2010

Přelom století byl pro technologický průmysl dynamickou dobou s rozmachem internetu, nástupem chytrých telefonů a rostoucím zaměřením na inovativní propojená zařízení. Společnost LG nebyla během těchto transformačních let jen přihlížejícím, ale také aktivním účastníkem, který utvářel trendy a stanovoval standardy.

Jedním z určujících momentů desetiletí byla pro LG průkopnická práce v oblasti zobrazovacích technologií. V roce 2004 společnost uvedla na trh první 55palcový LCD televizor na světě, čímž stanovila nový standard pro domácí zábavu. O rok později, v roce 2005, šla společnost LG ještě o krok dále a představila první 71palcový 3D plazmový televizor na světě. Tyto inovace nebyly jen o více obřích obrazovkách nebo více funkcích; šlo jim o zvýšení zážitku ze sledování pro spotřebitele.

Rok 2000 byl také významný pro obchod s mobilními telefony LG. Společnost zaujala stylovými a funkcemi bohatými telefony, jako je Chocolate and Shine. Nejikoničtějším však byl LG Prada, uvedený na trh v roce 2007. Tento telefon byl vyvinutý ve spolupráci s italským módním domem Prada a byl jedním z prvních mobilních zařízení s kapacitním dotykovým displejem. Kombinoval styl s funkčností a sloužil jako předchůdce elegantních dotykových smartphonů, které budou v budoucnu dominovat trhu.

Období 2010-2020 u LG

Dekáda od roku 2010 do roku 2020 byla pro LG triumfem i výzvou, odrážející složitost rychle se měnícího technologického prostředí. Čínské společnosti se objevily, aby zásobovaly trhy levnou elektronikou. A tak se televizní trh globálně změnil. Japonské společnosti neuspěly a postoupily mezinárodní trhy korejským a čínským společnostem. Značky jako Philips, Sanyo, Toshiba a Sharp přestaly vyrábět televizory a pronajímaly své značky jiným společnostem.

Jedním z nejpozoruhodnějších úspěchů tohoto desetiletí byla práce společnosti LG na technologii OLED. V roce 2012 LG představilo první 55palcový OLED televizor, který předvedl neuvěřitelně živé barvy a hlubokou černou. Toto byl prototyp; OLED panely byly v té době ještě nedokonalé. LG trvalo další čtyři roky, než se OLED televizory staly běžným produktem.

Významný pokrok zaznamenala společnost LG také na trhu domácích spotřebičů. V roce 2017 společnost spustila platformu SmartThinQ, která uživatelům umožňuje ovládat různé spotřebiče LG prostřednictvím jediné aplikace. Od praček, které dokážou samy diagnostikovat poruchy, až po chladničky, které navrhují receptury na základě jejich obsahu, LG je v čele integrace inovativních technologií do každodenních domácích spotřebičů.

Období od roku 2020 do současnosti u LG

Začátek roku 2021 přinesl LG nepříjemné chvíle. Společnost vyrábějící telefony vykazovala ztráty již několik let v řadě. LG se rozhodlo ukončit výrobu telefonů, což se stalo v roce 2021. LG mimochodem udělalo dva pokusy o výrobu tabletů. Ale neúspěšně – jejich tablety si nezískaly popularitu. V tomto desetiletí společnost LG upgraduje některé své továrny a bude věnovat větší pozornost automatizaci montážních procesů. Daří se také byznysu LG s bateriemi pro elektromobily. Jako uživatelé víme, že LG vyrábí televizory, domácí spotřebiče, klimatizace a notebooky.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here